Hopea-Puron some-ohjeistukset uuteen kuosiin opiskelijavoimin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektiopinnot tuovat opiskelijoille monipuolisen lisän korkeakouluopiskeluun ja tarjoavat mahdollisuuksia toimia yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa ratkoen aitoja työelämän toimeksiantoja. SeAMKProssa projekteja työstetään pienissä monialaisissa ryhmissä: opiskelijat saavat kokea mitä projektityöskentely vaatii ja samalla vahvistaa omaa kehittyvää asiantuntijuuttaan.

Tänä syksynä yksi SeAMKPro-tiimeistä sai toimeksiannon kauhavalaiselta Hopea-Puro-korufirmalta. Yrityksellä oli toiveissa apua somemarkkinointiin ja jälleenmyyjien koulutukseen. Nelihenkinen naistiimi koostui kulttuurituotannon, kirjasto- ja tietopalvelun sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista. Tämä monialainen opiskelijaryhmä lähti Hopea-Puron Annika Puro-Ahon ja Titta Kuja-Panulan ohjeistuksella työstämään haastetta syyslukukauden alussa. Ohjaajana ryhmällä toimi SeAMKin lehtori Terhi Anttila.


Kuva 1. Eveliina Uusitalo käy läpi videon repliikkejä Titan kanssa (kuva: Juha Mikkonen).


Kuva 2. Riina Hohti hoitaa videoinnin (kuva: Juha Mikkonen).

Syysloman jälkeen projektitiimi oli valmiina esittelemään tuotoksiaan ja paljon oli koronasyksyn aikana tapahtunutkin. Hopea-Purolla oli siis toiveissa sosiaalisen median suunnitelma, sekä jälleenmyyjille suunnatun audiovisuaalisen videon toteutus.

Pettyä ei toimeksiantajan tarvinnut, sillä projektin päätöspalaverissa esiteltiin ohjeistus sekä Instagramin, että facebookin käyttöön, jotka sisälsivät graafista ohjeistusta, valmiiksi suunniteltuja postauksia, vinkkejä sisällöntuotantoon, sekä valmiita Canva-ohjelmalla tehtyjä kuvia, joita yritys voi helposti käyttää eri tekstein.

Projektiryhmä oli myös laatinut somekalenterin seuraavalle kolmelle kuukaudelle, ehdottaen merkkipäiviin ja kansallisiin juhlapäiviin sopivia postausteemoja ja työstänyt viitisenkymmentä valmista kuvaehdotusta yrityksen tuotteista.

Valmiina oli myös jälleenmyyjille suunnattu ohjeistus sekä ohjevideo. Yritys sai myös vinkkejä siihen miten kontaktoida sopivia brändilähettiläitä tai ”korunkantajia” ja oli mukana myös lista sopivista kandidaateista.

Hopea-puron asiakkuuspäällikkö Titta Kuja-Panula kertoo istuneensa ”hymy huulilla” koneensa ääressä projektin loppuseminaaria kuunnellessaan.

– Opiskelijat olivat nähneet valtavasti vaivaa projektin eteen ja tuottaneet paljon uutta materiaalia ja raikkaita uusia ideoita markkinointiin, kertoo Titta.

– Usein pienyrittäjällä on ideoita, mutta normipäivän puitteissa on vaikea löytää aikaa näiden toteuttamiselle”, pohtii Titta ja kannustaa varsinkin pienyrittäjiä rohkeasti mukaan oppilaitosyhteistyöhön.

Opiskelijat puolestaan kokivat projektityöskentelyn mukavaksi, mutta myös haastavaksi tiukan aikataulun suhteen.

– Monialainen tiimi toi paljon erilaisia näkökulmia ja saimme siten luotua toimeksiantajalle mahdollisimman kattavan somepaketin, kun kaikkien erilainen osaaminen pääsi esiin, uskoo Riina Hohti. Vaikka kehittämistehtäviä opintojen aikana tehdään paljonkin, toi oikea yrityksen toimeksianto paineita, mutta myös halua onnistua projektissa pohtivat opiskelijat.

SeAMKProssa työelämä ja opiskelijat kohtaavat

SeAMKPro-projektiopinnoissa ratkotaan aitoja työelämän haasteita. Eri alojen opiskelijoista koostuvat pienet ryhmät työstävät yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoja yhdessä analysoiden, innovoiden ja kokeillen.

SeAMKProssa työskentely kehittää opiskelijoiden projektiosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja ja antaa osallistujille tärkeitä valmiuksia myös tulevaan työelämään. Toimeksiantajille SeAMKPro avaa ikkunan ammattikorkeakouluopiskelijoiden monipuoliseen osaamiseen ja tarjoaa apua yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi yrityksen palveluiden tai markkinointiviestinnän kehittämistä tai pienimuotoisten tutkimusten, kartoitusten tai selvitysten tekemistä. Toimeksiantajana voivat toimia niin yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot kuin erilaiset yhdistyksetkin.

Tiina Hietala
Korkeakouluasiamies
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Artikkeli on julkaistu aiemmin Aviisi-lehdessä.