Global Master School Saksassa | @SeAMK-verkkolehti

Global Master School Saksassa

Global Master School-intensiiviviikko toteutettiin Saksassa Aschaffenburgissa, jonne osallistuimme 23 – 29.11.2019. Kaksi liiketalouden YAMK-opiskelijaa SeAMKista osallistui intensiiviviikkoon, jonka tavoitteena oli ratkoa yrityssimulointitehtävää työskennellen kansainvälisissä tiimeissä. Osallistujina olivat partnerikorkeakoulujen – Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Aschaffenburg University of Applied Sciences ja University of Missouri, St Louis liiketalouden maisteriopiskelijat, yhteensä 35 opiskelijaa.

Opiskelijoiden näkökulmasta intensiiviviikko koostui etukäteistehtävästä, liiketoiminnan simulointitehtävästä, eri aihealueiden luennoista sekä loppuesityksestä ja suullisesta tentistä. Intensiiviviikon isäntinä toimivat professorit Angress, Lauer, Bauke ja Schädlich. He ohjasivat simulointitehtävän toteutusta läpi viikon, ja me vierailuluennoitsijat olimme myös tarvittaessa opiskelijoiden työskentelyssä tukena.

Luennot ja vierailut osana ohjelmaa

Vierailuluennoitsijoina toimivat lisäksemme professorit Rottman, Gavoor, Heather ja Stefanova. Vierailuluentojen aiheina olivat esimerkiksi strateginen johtaminen, innovaatiojohtaminen, kulttuurienvälinen viestintä sekä tieto- ja myyntijärjestelmien hyödyntäminen. Opiskelijoiden tehtävänä oli myös tutustua eri aiheisiin ryhmissään siten, että jokainen suullisessa tentissään keskittyi yhteen pääteemaan.

Meidän aiheenamme oli innovaatiojohtaminen, jota käsittelimme sekä osaamisen johtamisen että muotoiluajattelun näkökulmasta. Aihe herätti myöhemmin hauskaa keskustelua: eräät opiskelijat tulivat kertomaan, että olivat huomanneet mainitsemamme suomalaisen design-yrityksen tuotteen erään liikkeen näyteikkunassa Aschaffenburgissa. Pohdimme yhdessä kyseisen yrityksen muotoilun merkityksiä ja miten sen kannattaisi omaa kansainvälistä tunnettuuttaan kehittää.

Vierailimme lisäksi Euroopan keskuspankissa, jossa Gabriel Glöckler kuvasi monipuolisen esityksen avulla euroalueen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Isäntämme olivat järjestäneet myös erittäin kiinnostavan iltaohjelman, jossa oli mahdollisuus tutustua mm. alueen kansallispuistoon, Frankfurtin joulumarkkinoihin sekä Miltenbergin vanhaan kaupunkiin.

Global Master School SeAMKissa toukokuussa 2020

Viikko huipentui juhlaan, jossa opiskelijat saivat todistuksensa. SeAMK sai tässä juhlassa ”soihdun” kantaakseen, sillä seuraavan kerran Global Master School järjestetään Seinäjoella 17 – 24.5.2020. Toivotimme osallistujat tervetulleiksi SeAMKiin, jossa kansainvälisissä tiimeissä työskennellen ratkotaan paikallisen yrityksen antamaa kehityskohdetta.

Keskustelumme partnerikorkeakoulujen ja vierailuluennoitsijoiden kanssa olivat erittäin hedelmällisiä, ja opiskelijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen vaikutti todella tiiviiltä. Kiitämme SeAMKia, kansainvälistä tiimiämme ja korkeakoulupartnereitamme mahdollisuudesta kehittää ja kehittyä opetuksen ja kansainvälisyyden merkeissä.

Satu Lautamäki, yliopettaja, KTT, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Anne-Maria Aho, koulutuspäällikkö, KTT, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri