Väyläopinnoista vauhtia kohti korkeakoulua | Julkaisut @SeAMK

Väyläopinnoista vauhtia kohti korkeakoulua

#

Vuoksin opiskelija Olli Luhtanen kertoo Kauhajoella opiskelumatkastaan tietotekniikan opiskelijana kohti tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tutkintoa. Hän on yksi monista opiskelijoista, joka on hyödyntänyt hyödyntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK)  tarjoamaa väyläopiskelumahdollisuutta. Toisen asteen väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Olli Luhtanen suorittaa SeAMKin väyläopintoja tähtäimenään insinöörin tutkinto (kuva: Jasmin Tekoniemi)

Luhtaselle väyläopiskelumahdollisuus avautui ensimmäisen opiskeluvuoden infotilaisuuden jälkeen, kun Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maakuntakorkeakoulun aluekehittäjä kävi kertomassa väyläopiskelumahdollisuuksia. Valmistuessaan tänä keväänä Vuoksista tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta (pelialan painotus) Luhtanen on saanut valmiiksi myös SeAMKin väyläopinnot ja kerryttänyt yhteensä huikeat 30 opintopistettä!

Mitä väyläopinnot tarkoittavat?

Toisen asteen väyläopinnot on suunnattu SeAMKin yhteistyöoppilaitoksille. Ne tarjoavat toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden opiskella maksuttomasti SeAMKin väyläopintoja. Väyläopinnot ovat oiva tapa kerryttää opintopisteitä jo etukäteen sekä kokeilla korkeakouluopiskelua käytännössä. Parhaassa tapauksessa opiskelija voi löytää sen alan, jossa tulevaisuudessa haluaa opiskella tutkinnonkin. Reitin SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi voi aloittaa jo toisella asteella. Väyläopintojen ja toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Väyläopintoja on tarjolla SeAMKin eri tutkinto-ohjelmiin, ja opiskelija valitsee ilmoittautuessaan itseään kiinnostavan väyläopetussuunnitelman. Ilmoittautuminen väyläopintoihin järjestetään syksyisin ja keväisin. Väyläopinnot alkavat väyläpääsykoe-opintojaksolla, jossa harjoitellaan korkeakoulutason kirjoittamista ja lukemista sekä mitataan motivaatiota – varsinaisia pääsykokeita ei siis ole. Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija etenee väyläopintoihin.

Väyläopetussuunnitelmat sisältävät tutkinto-opintoihinkin kuuluvia opintoja, jotka opiskelija voi opiskella pääasiassa itsenäisesti verkossa. Väyläopintoja on uudistettu vuonna 2024, ja nyt sekä ammatillisen toisen asteen että lukioväylän opetussuunnitelman laajuus on 15 opintopistettä. Osa tarjolla olevista väylistä on niin sanottuja yhteisväyliä, jonka suoritettuaan opiskelija voi hakea toisen asteen väylähaussa mihin tahansa väylään kuuluvaan tutkinto-ohjelmaan.

Kokemuksia väyläopiskelusta

Luhtasen tekemä väyläopintokokonaisuus Vuoksissa perusopintojen aikana sisälsi monipuolisesti erilaisia aiheita, kuten matematiikkaa, äidinkieltä, markkinointia, yrittäjyyttä, viestintää, tieto- ja viestintätekniikkaa, automaation perusteita ja IoT-teknologiaa. Hän kertoo erityisesti ammattiopintoihin liittyvien kurssien olleen mielenkiintoisia. Niihin kuuluivat automaation perusteet ja IoT-järjestelmät.

Opinnot suoritettiin verkko-opiskeluna Moodle-oppimisympäristössä. Opintojen aikataulutus tapahtui joustavasti Luhtasen oman jaksamisen ja mielenkiinnon mukaan. Hän kertoo tehneensä pari tehtävää kerrallaan ilman tarkkaa suunnitelmaa, ja opintojaksoja avautui suhteellisen tasaisesti parille opintovuodelle. Luhtanen tunnistaa opiskelun haasteiksi ajoittaisen kiireen sekä ajanhallinnan ja järjestelyjen tarpeen. Hän korostaa sinnikkyyden, oma-aloitteisuuden ja ajanhallinnan merkitystä väyläopintojen suorittamisessa. Opiskelu on sujunut pääosin hyvin, ja Moodlen käytön hän koki pääosin helpoksi.

Hän kiittelee omia opinto-ohjaajiaan, Paula Hakamaata Vuoksissa ja SeAMKin omaa opinto-ohjaajaa, tuestaan väyläopiskelun matkalla. Luhtanen kokee tärkeäksi paikallisen opon tuen, jolta on helppo tiedustella vaikkapa tehtävän tekemiseen liittyviä asioita. Yhteydenpitoa SeAMKin opinto-ohjaajaan on ollut vähemmän.

Luhtanen rohkaisee muita opiskelijoita harkitsemaan väyläopiskelua ja korostaa ajankäytön suunnittelun tärkeyttä. Hän muistuttaa, että väyläopinnot voivat olla mahdollisia myös pienemmillä opintomäärillä, eikä kurssien arvosanojen painoarvo ole onneksi enää vuoden 2024 väyläuudistusten jälkeen välttämätön toisen asteen väylähaun hakukelpoisuutta ajatellen.

Tulevaisuuden suunnitelmia

Luhtanen suunnittelee opiskelevansa tietotekniikan insinöörin opintoja SeAMKissa ja hakeutuvansa sinne erillishaun kautta. Ennen opintojen jatkamista hän kuitenkin suorittaa armeijan, josta palattuaan aikoo keskittyä korkeakouluopintoihin. Hänen tavoitteenaan on tulevaisuudessa opiskella SeAMKissa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tutkinto. Hän näkee väyläopiskelun “porkkanan”, eli mahdollisuuden päästä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykokeita, erittäin hyvänä tilaisuutena helpottaa tulevia opintojaan.

Työllisyysnäkymiä tulevaisuuden tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä Luhtanen pitää hyvinä, mutta tunnistaa kilpailun työpaikoista olevan kovaa. Hän toteaa työmahdollisuuksien tällä alalla olevan monipuoliset erityisesti isoimmissa kaupungeissa. Etä- ja hybridityön mahdollisuuksiakin tällä alalla löytyy. Vaikka hänellä ei vielä ole tarkkaa suunnitelmaa tulevaisuuden työpaikkansa suhteen, hän avaa mahdollisuuden palata synnyinseudulleen työmahdollisuuksien houkutellessa.

Lisätietoa väyläopinnoista

Väyläopinnoista on saatavilla lisätietoa ja ohjausta myös maakuntakorkeakoulun toimesta. SeAMKista sekä Maakuntakorkeakoulusta jalkaudutaan mieluusti maakuntaan pitämään infotilaisuuksia väyläopiskelumahdollisuuksista toisen asteen oppilaitoksiin opiskelijoille, opettajille, opinto- ja uraohjaajille sekä tarvittaessa myös opiskelijoiden vanhemmille (esimerkiksi jo yhteiskoulussa vanhempainilloissa). Yhteistyötä ja väyläopiskeluun liittyvää tiedotusta lisätään jatkossa entisestään.

Lisätietoja väyläopinnoista ja ajankohtaisesta tarjonnasta:
Toisen asteen väyläopinnot | SeAMK.fi.

Lisätietoja toisen asteen väylähausta tutkinto-opiskelijaksi:
Toisen asteen väylähaku | SeAMK.fi 

Janika Hautaviita
Aluekehittäjä
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Hautaviita toimii aluekehittäjänä Suupohjan alueella. Hänen tehtävänään on tuoda tietoa SeAMKin palveluista ja monipuolisista korkeakouluopiskelumahdollisuuksista alueelle.

Outi Rinta-Homi
Suunnittelija
SeAMK Jatkuva oppiminen

Rinta-Homi työskentelee suunnittelijana SeAMKin Jatkuvan oppimisen palveluissa. Hän toimii väyläopintojen koordinaattorina ja työskentelee avoimen ammattikorkeakoulun ja täydennyskoulutuksen parissa.