SeAMKilla on tulevaisuusvaltaa Ruokaprovinssin kehittämisessä | Julkaisut @SeAMK

SeAMKilla on tulevaisuusvaltaa Ruokaprovinssin kehittämisessä

#

Maataloustieteen päivät 2024 tapahtuma järjestettiin Helsingissä 10-11.1.2024. Ruokaprovinssin Posse-hanke sekä muita Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja aluekehityshankkeita oli esillä tapahtumassa joko suullisella esityksellä tai posterinäyttelyssä.

Nainen seisoo hankepostereiden edessä.
SeAMK edusti Ruokaprovinssia posterilla Maataloustieteen päivät 2024-tapahtumassa maatalousalueiden aluekehitys-osastolla. (Kuva: Soila Huhtaluhta.)

Tapahtuman avauspuheenvuorossa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran edustaja Eeva Hellström puhui tulevaisuusvallasta. Tulevaisuusvallalla tarkoitetaan valtaa määritellä tulevaisuusnäkymiä. Se on valtaa päättää siitä, kuka pääsee keskustelemaan tulevaisuuksista, kenen näkemykset otetaan huomioon ja keitä tulevaisuuskuvissa on edustettuina.

Ruokaprovinssin Posse-hankkeessa SeAMKin, Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin, ProAgria Etelä-Pohjanmaan/MKN Yritys sekä Into Seinäjoen tehtävänä on luoda Ruokaprovinssin eli koko Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan yhteiskehittämisen toimintamalli. Toimintamallin ydintehtävänä on jakaa vastuuta Ruokaprovinssin kehittämisen koordinoinnista sekä Ruokaprovinssi 2030-strategian seurannasta ja ohjaamisesta.

Alueen ruoka-alan ydinkehittämistoimijoiden joukko kutsutaan ottamaan vastuu toimintamallin toteuttamisesta. He saavat avukseen lisäksi erikseen perustettavan Ruokaprovinssin ”pyöreän pöydän” jäsenineen. Yhdessä toimintamallin toteutuksesta vastuussa olevat sekä ns. pyöreä pöytä varmistavat, että strategia toteutuu ja Ruokaprovinssi ottaa uuden kehitysaskeleen. Vastaavaa, koko ruokaketjun kattavaa yhteistä toimintamallia tai keskustelupöytää ei maakunnassa ole vielä ollut, joten nyt ollaan uuden äärellä.

Täten SeAMK osana Posse-hankkeen tiimiä käyttää tulevaisuusvaltaa parhaansa mukaan, jotta Ruokaprovinssi olisi paras paikka ruokabisnekselle vuonna 2030. Possen aikaansaannos Ruokaprovinssin koordinaation yhteiskehittämisen toimintamallista esitellään etänä Ruokaprovinssi-kahveilla 7.2.2024 klo 14. Tule linjoille kuullaksesi lisää toimintamallista ja sen sisällöstä tulevina vuosina. Teams-linkin Ruokaprovinssi-kahveille löydät osoitteesta https://ruokaprovinssi.fi/keksiviikko-kahvit/.

Elina Huhta
Asiantuntija, TKI
SeAMK

Kirjoittaja toimii Ruokaprovinssin Posse-hankkeen jäsenenä edistäen Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssin kehittämistä tulevina vuosina. Posse-hanke on rahoitettu Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen)-määrärahalla 1.8.2023-29.2.2024 välisenä aikana.