Interreg Europe -toimijat kokoontuivat Burgosissa Espanjassa matchmaking-tapahtumaan pohtimaan yhteistoimintatilojen toimintaa | Julkaisut @SeAMK

Interreg Europe -toimijat kokoontuivat Burgosissa Espanjassa matchmaking-tapahtumaan pohtimaan yhteistoimintatilojen toimintaa

#

Interreg Europe -ohjelman politiikan oppimisfoorumin tavoitteena on helpottaa poliittista oppimista ja tiedonvaihtoa Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Foorumi tarjoaa poliittisille päättäjille tilaisuuden jakaa hyviä käytäntöjä, vaihtaa kokemuksia ja työskennellä yhdessä politiikan parantamiseksi alue- ja paikallistasolla.

Interreg Europe -ohjelma järjesti Burgosissa Espanjassa kaksituntisen Matchmaking-istunnon, jossa käytiin syvällistä keskustelua alueellisista poliittisista haasteista valitun vertaisryhmän kanssa. Burgosin Matchmaking tapahtuman aiheena olivat Euroopan alueiden maaseutualueiden yhteistoimintatilat. Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä toiminnassa olevia yhteistoimintatiloja, joista Latvia voisi ottaa oppia.

Aihepiiriä lähestyttiin seuraavien kysymysten pohjalta

 • Onko olemassa myös esimerkkejä virtuaalisista yhteistoimintatiloista?
 • Millaisia [liiketoiminta]malleja käytetään yhteistoimintatilan ylläpitämiseksi kestävällä pohjalla (ei pelkästään kunnan tuen tai hanketoiminnan varassa)?
 • Ovatko yhteistoimintatilat houkuttelevia maaseutualueiden nuorille? Miten yhteistoiminta -tiloista voidaan tehdä merkityksellisempiä paikallisyhteisöille?
 • Miten yhteistoiminta -tilat voivat tukea maaseudun yrittäjyyttä?

Tuloksia keskusteluista

Yhteistoiminta-tilat ovat monipuolisia työtiloja, jotka yhdistävät etä- ja lähityöskentelyn parhaat puolet. Ne tarjoavat joustavia vuokrasopimuksia, nopean nettiyhteyden, kokoustiloja ja mahdollisuuden yhteisölliseen työskentelyyn. Yhteistoiminta-tilojen tavoitteet voivat vaihdella voiton tavoittelusta paikallisyhteisöjen tukemiseen.

Yhteistoiminta-tilojen liiketoimintamallit vaihtelevat. Täysin yksityiset tilat rahoittavat toimintansa vuokramaksuilla ja lisäpalveluilla, kuten tapahtumatilojen vuokraamisella. Yhteisölähtöisemmät coworking-keskukset voivat kerätä jäsenmaksuja tai tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Julkinen sektori voi myös tukea coworking-tilojen viestintää ja brändin luomista. Esimerkiksi Viron Kuplandissa julkisen sektorin tuki on osa toimintamallia.

Coworking-tilat ovat joustavia työtiloja, joissa vuokralaiset ja yhteisö muuttuvat jatkuvasti. Niiden dynaamisuus on osa niiden viehätystä. Vaikka coworking -tilat tarjoavat monia etuja, kuten joustavuutta ja mahdollisuuden verkostoitumiseen, ne ovat myös alttiita talouden laskusuhdanteille. Viranomaisten tehtävänä on tukea näitä tiloja vaikeampina aikoina, jotta niiden toiminta ei tyrehtyisi. Hyvät yhteisömanagerit ovat avainasemassa coworking-tilojen menestyksen kannalta. He toimivat yhteisön edistäjinä ja rakentajina, ja heidän panoksensa tulisi tunnistaa ja tukea tarvittavilla resursseilla ja koulutuksella. Näin he ja heidän muodostamansa yhteisö voivat kukoistaa ja jatkaa innovatiivista toimintaansa.

Esimerkkejä yhteistoimintatiloista

Gomorron Östesund, Jämtland Remote Lab, Ruotsi:

 • Gomorron Östersund on vuonna 2017 perustettu yhteistyötilakokonaisuus, joka sijaitsee Östersundin kaupungissa. Se tarjoaa joustavia työtiloja, kokoushuoneita ja tapahtumatiloja. Tilat ovat neljässä eri sijainnissa, ja niihin voi lisätä erilaisia palveluja, kuten aamiaisen, lounaan tai iltapäiväkahvin. Gomorron Östersund pyrkii luomaan vahvan ja osallistavan yhteisön ja isännöi myös julkisen sektorin yhteistyötilaa, Samverketia​. Gomorron Östersund tekee yhteistyötä mm. etätyön tutkimusta ja konsultointia tekevän The Remote Lab -organisaation kanssa.

Yhteistyötilat Latviassa:

 • Latvian investointi- ja kehitysviraston yrityshautomo tarjoaa sekä jäsenilleen että yrityshautomon ulkopuolisille asiakkaille yhteistyötiloja Jurmalan kaupungissa.
 • Limbazin nuorisotalo tarjoaa yhteistyötiloja nuorille tapaamisiin, opiskeluun ja viihteeseen (esimerkiksi pelikonsoli saatavilla), heillä on myös suunnitteilla tarjota jatkossa ohjelmointikursseja.
 • Zemgalen yrittäjyyskeskuksen yhteydessä oleva yhteistyötila tarjoaa nuorille yrittäjille tiloja ja resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen.

Kupland Viro:

 • Kupland tarjoaa useita erilaisia yhteistyötiloja ja muita etätyöpaikkoja Kaakkois-Viron maaseudulla. Kupland auttaa löytämään sopivan työtilan yksin työskentelevälle, tiimille tai perheelle. Tilat ovat varustettu työpisteillä, nopealla internetyhteydellä ja kattavilla palveluilla.
 • Võru HUUB on nuorten innovaatio- ja yhteistyökeskus, joka sijaitsee Võrussa, Virossa. Keskus on suunnattu 16 – 30-vuotiaille nuorille, tarjoten tiloja ja resursseja projektien ja liiketoiminnan kehittämiseen. HUUBissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja muita aktiviteetteja, jotka tukevat nuorten kehitystä ja ideoiden toteuttamista. Keskuksessa on mahdollisuus varata tiloja esimerkiksi etätyöhön, kokouksiin tai äänityksiin. HUUB on myös osa Kupland-verkostoa.

RoiHUB Suomi:

 • Rovaniemen kaupungissa sijaitseva RoiHuB tarjoaa yhteistyötiloja ja tukipalveluja paikallisille yrityksille ja yrittäjille. Se keskittyy erityisesti luoviin aloihin ja teknologiayrityksiin.
 • Y-North on Rovaniemellä toimiva yhteistyötila, joka tarjoaa monipuoliset työtilat ja tukipalvelut yrittäjille ja etätyöntekijöille. Y-Northissa on myös esimerkiksi studio erilaisia tuotantoprojekteja varten, ja tiloissa myös toimii tuotantoyhtiö Flatlight Creative House, joka tarjoaa resurssejaan mm. videotuotantoon.
 • Kohta Coworking Space tarjoaa työtiloja kahdessa eri kohteessa, Levillä ja Ylläksellä. Nämä tilat on erityisesti suunniteltu palvelemaan matkailijoita ja etätyöntekijöitä, jotka haluavat yhdistää työn ja vapaa-ajan. Valittavana on pöytätilaa avokonttorista tai äänieristetty oma toimistohuone.
Matchmaking tapahtuma Burgos Espanja. Esittelyssä Levin ja Ylläksen yhteistoimintatilat (kuva: Sami Perälä)

Pohdintaa/Lopuksi

Koronan tuoma uusi toimintamalli työkäytäntöihin on aukaissut valtavat mahdollisuudet yhteistoimintatiloille ja alan yrittäjille. Yhteistoimintatilat antavat mahdollisuuden yrittäjille tehdä työtä laajasti erilaisissa paikoissa, niitä ei ole enää vain kaupunkien keskustoissa, vaan esimerkiksi laskettelurinteiden välittömässä läheisyydessä tai muissa vastaavissa paikoissa, jossa on tarjolla erilaisia aktiviteettejä tai luonnonrauhaa. Toisaalta voit varata neuvottelutilan myös lyhyemmäksi ajaksi, neuvottelutilat ovat loistava tilaisuus tavata asiaankuuluvia kollegoja muualta Euroopasta ja samalla viedä heitä erilaisiin ympäristöihin. Neuvottelutilat ja joustava mahdollisuus vuokrata niitä antavat etätyölle toivotun lisän ja siten tukevat etätyön mielekkyyttä sekä myös tehokkuutta.

Lähteet

Gomorron Örtersund. Haettu 17.6.2024,  https://www.gomorronostersund.se/

Interreg Europe 2024. Haettu 17.6.2024, https://www.interregeurope.eu/

Jämtland The Remote Lab. Who we are. Haettu 17.6.2024,  https://remotelab.io/contact-us/

Kupland. Ajattele uudella tavalla. Haettu 17.6.2024, https://kupland.ee/fi

Business Rovaniemi (RoiHUB). (9.11.2022). Rovaniemen yhteisölliset co-working-tilat mahdollistavat monipaikkatyön: “Koronan jälkeen tarve kohtaamiselle on kasvanut”. Rovaniemen yhteisölliset co-working-tilat mahdollistavat monipaikkatyön: “Koronan jälkeen tarve kohtaamiselle on kasvanut” – Innovaatiopalvelut – BusinessRovaniemi

Sami Perälä
TtM, kehittämispäällikkö, hyvinvointiteknologia
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
sami.perala@seamk.fi

Arttu Mustajärvi
TKI asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
arttu.mustajarvi@seamk.fi