Tervetuloa luovan alan tuottajien verkostoon! | Julkaisut @SeAMK

Tervetuloa luovan alan tuottajien verkostoon!

#

Tämän vuoden alussa käynnistyi Tuottajakeskus Living Lab -hanke, jonka kohderyhmänä on taide- ja kulttuurialan tuottajat ja tuottajanomaisissa tehtävissä toimivat henkilöt niin vapaalla kentällä kuin organisaatioissa ja kunnissa sekä organisaatiot, jotka tarvitsevat tuottajaosaamista (yksityinen ja julkinen sektori). Kohderyhmään luetaan myös alalle valmistuvat opiskelijat työelämään siirtymisen nivelvaiheessa.

Hankkeen toimenpiteisin sisältyvät:

  • asiantuntijatuki ja mentorointi taide- ja kulttuurialan tuottajille
  • työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen (työpajasarjat, seminaarit, koulutuspäivät, työnohjaus)
  • ammatillinen verkostoituminen ja alueellinen yhteistyö lokaalisti ja valtakunnallisesti (tuottajaverkoston tapaamiset, tuottajakahvit, verkostofasilitaattorin opas)
  • tuottajakeskusverkoston verkkoalusta (tuottajan työhön liittyvä asiantuntijaosaaminen, työkalut, tekijät ja tarvitsijat kohtaavat).
Tuottajakeskus Living Lab -hankkeen kohderyhmänä ovat taide- ja kulttuurialan tuottajat ja tuottajanomaisissa tehtävissä toimivat.

Verkostoitumisella alkuun

Konkreettisesti hanke polkaistiin SeAMKin osalta käyntiin 15.5.2024 Seinäjoen Piirillä kick off -tapahtuman merkeissä. Aamiaistilaisuus keräsi mukaan 25 luovan alan toimijaa verkostoitumaan muiden saman alan ammattilaisten kanssa. Jotain verkostoitumisen mielekkyydestä kertoo se, että tapahtuman virallisen osuuden päätyttyä osallistujat jäivät vielä pitkään juttelemaan vapaamuotoisesti pienissä porukoissa keskenään. Tilaisuuden houkuttimena olivat myös inspiroivat puhujat Lapua 1976 -elokuvan tuotantotiimistä: ohjaaja Toni Kurkimäki ja tuottaja Pekka Pohjoispää, joiden puheenvuoron teemana oli yhteistyön merkitys. Miehet kertoivat elokuvan syntyvaiheista ja siitä, miten ideaa lähdettiin viemään eteenpäin taloudellisista sekä tuotannollisista riskeistä huolimatta. Rohkeus sekä vankkumaton usko ajoivat toteuttamaan vahvaa visiota. Tekijät saivat hienon palkkion omistautumisestaan elokuvan saaman yleisön suosion sekä suomalaisittain suuren katsojamäärän muodossa.

Jatkossa vastaavia aamukahvitilaisuuksia järjestetään kuukausittain eri puolilla Etelä-Pohjanmaata. Yleisöäänestyksellä valittiin nimi tuleville tilaisuuksille ja jatkossa verkostoidutaan Kulttuurikuppi-nimen alla ympäri maakuntaa. Seuraava tilaisuus on luvassa syyskuun alussa Alajärvellä ja lokakuussa Kauhavalla. Loput tapahtumat tarkentuvat kesälomien jälkeen.

Työnohjausryhmä alkaa

Syyskaudella 2024 alkaa myös työnohjausryhmä. Jos kaipaat kollegiaalista ryhmää, jossa jaetaan tuottajuuteen sekä toimialaan liittyviä asioita ja ongelmia hauskassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä, niin hae mukaan luovien alojen tuottajien työnohjauksen pienryhmään! Työnohjausryhmän hakuaika päättyy 4.8.2024. Ryhmään mahtuu vain 6 henkilöä, joten varmista paikkasi ja ilmoittaudu heti!

Lue lisää: Hae mukaan luovien alojen tuottajien työnohjauksen pienryhmään Seinäjoella tai Tampereella | Tuottajakeskus Living Lab | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Valmentavaa mentorointia

Hankkeeseen sisältyy myös Valmentava mentorointi -ohjelma. Sen tavoitteena on kehittää tuottajien ja tuottajamaisesti toimivien työtä. Valmentava mentorointi -ohjelma perustuu henkilökohtaiselle, tavoitteelliselle ohjaukselle. Ohjauksessa tarkastellaan mm. seuraavia oman työn kehittämiseen liittyviä teemoja: osaaminen, toimintaympäristö, itsensä johtaminen, muiden johtaminen sekä toiminnan kehittäminen.

Valmentava mentorointi -ohjelman vahvuus on mentoroinnin valmentavassa ajattelussa. Mentori ei neuvo, vaan keskittyy kuuntelemaan ohjattavaansa. Mentorointiohjelma syventää tuottajien valmentavaa työskentelytapaa, jota he pystyvät hyödyntämään laajasti kaikessa työssään. Mentoreiden ryhmävalmennus laajentaa ymmärrystä tuottajien työstä ja siihen liittyvistä erilaisista toimintaympäristöistä. Ryhmävalmennus tukee merkittävästi myös mentoreiden omaa urakehitystä.  Valmennettavien (aktorien) haku on tulossa ja aktorien ohjaus käynnistyy syyskuussa 2024. Jos kiinnostuit, seuraa haun avautumista ja muita tapahtumia:  Tuottajakeskus Living Lab -projektin tulevat tapahtumat | Tuottajakeskus Living Lab | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Tuottajakeskus Living Lab ja sen tapahtumat löytyvät myös SeAMKin projektit-sivustolta: Tuottajakeskus Living Lab – SeAMK Projektit

Satu Metsomäki
projektisihteeri, TKI
SeAMK

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Tuottajakeskus Living Lab -hankkeessa. Valtakunnallinen Tuottajakeskus Living Lab -hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja projektikumppaneina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry.