Yhteistyöllä osaavia ja motivoituneita opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalle | @SeAMK-verkkolehti

Yhteistyöllä osaavia ja motivoituneita opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalle

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan Opisto ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan opintojen parissa. Etelä-Pohjanmaan opistolla toimii sosiaali- ja terveysalan opintolinja, jonne voivat hakeutua alasta kiinnostuneet opiskelijat. Suurin osa opiskelijoista on nuoria aikuisia, jotka eivät ole päässeet esimerkiksi lukion jälkeen korkeakouluopintoihin, mutta mukana on myös alasta kiinnostuneita, mahdollisesti alanvaihtoa suunnittelevia aikuisopiskelijoita.

Tärkeänä runkona opintolinjan sisällöissä toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, joita opiskelijat suorittavat omien tavoitteidensa mukaisesti. Koulutustarjontaan koostetaan vuosittain laaja määrä opintojaksoja. Osa opiskelijoista suorittaa opintoja vain muutamia opintopisteitä, mutta linjalla on mahdollista tavoitella myös avoimen väylähakuun oikeuttavaa 45 opintopisteen opintomäärää.

”Yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan opiston välillä on tiivistä ja antoisaa”, iloitsevat opiston sosiaali- ja terveysalan opintolinjan vastuuopettaja Terhi Silvendoin ja SeAMKin jatkuvan oppimisen päällikkö Annika Pöytälaakso. ”Tapaamme säännöllisesti ja käymme läpi kummankin oppilaitoksen ajankohtaiset kuulumiset, pohdimme tarkoituksenmukaista opintotarjontaa ja ideoimme uusia tuulia. Kuluneena lukuvuonna olemme esimerkiksi työstäneet yhteistä markkinointimateriaalia.”

Opiskelutaitoja ja monipuolista alaan tutustumista

Opistovuoden keskeisiä tavoitteita on kehittää opiskelijoiden opiskelutaitoja korkeakouluopintoja vastaavaksi. Opintojen aikana opitaan esimerkiksi käyttämään Moodle-oppimisalustaa, harjoitellaan oikeaa viittaustekniikkaa, pohditaan mitä asioita oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan ja kuinka käytetään korkeakoulun harjoitustyöpohjaa.

”Näistä opeista ovat aikaisempien vuosien jatko-opintoihin päässeet opiskelijat antaneet erityistä kiitosta: energiaa säästyy korkeakouluopintojen alkaessa, kun osaa nämä asiat jo valmiiksi”, Silvendoin kertoo. Näiden taitojen lisäksi opiskelijat oppivat aikatauluttamaan ja suunnittelemaan opintojaan, ottamaan vastuuta omista opinnoistaan sekä arvioimaan omia voimavarojaan.

Opiskeluvalmiuksien kehittämisen lisäksi opintolinjalla tutustutaan monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin ja ammattikenttään, esimerkiksi opintokäyntien avulla. Vierailukohteet suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heidän toiveensa ja alalle suuntautuminen otetaan huomioon.

”Aina linjalle tuleva opiskelija ei tiedä tarkasti, mihin sosiaali- tai terveysalan ammattiin tai koulutukseen haluaisi suunnata tulevaisuudessa. Opintolinja onkin hyvä mahdollisuus tutustua alaan monipuolisesti, kokeilla sekä sosiaali- että terveysalan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja sitä kautta kirkastaa tulevaisuudensuunnitelmiaan”, toteaa Silvendoin.

SeAMKin lehtori, opinto-ohjaaja Pirjo Takala tapaa työssään Etelä-Pohjanmaan opiston sosiaali- ja terveysalan opintolinjalla aiemmin opiskelleita opiskelijoita, jotka ovat hakeutuneet SeAMKiin sosionomiopintoihin. Takala kertoo, että opiskelijat ovat olleet motivoituneita ja hyvät opiskelutaidot omaavia opiskelijoita, jotka etenevät opinnoissaan suunnitelmallisesti. ”Opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä. Tapaamisessa katsomme opintojen korvaavuudet sekä suunnittelemme opiskelijan opintopolkua. Olen huomannut, että sote-linjalla opiskelleet opiskelijat ovat olleet tietoisia yhteistyöstämme E-P:n opiston kanssa opinnot aloittaessaan. Moni opiskelija haluaakin varata heti tapaamisajan, kun opinnot alkavat”, Takala kertoo.

SeAMKissa yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa alan korkeakouluopinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta. ”Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot ovat aina SeAMKin tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimessa AMK:ssa opiskellaan samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijana eli opiskelu SeAMKissa tulee siis tutuksi”, jatkaa Pöytälaakso. Kun opiskelija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa riittävän määrän alan opintoja, hänen on mahdollisuus hakeutua SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaun kautta. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan tutkinto-opiskeluvaiheessa hyväksilukea osaksi tutkinto-opintoja. ”Avoimessa suoritetut opinnot nopeuttavat tutkinto-opiskelua ja opiskelijalla on jo valmiina hyvä pohja korkeakouluopintojen suorittamiseen”, korostaa Pöytälaakso.

Sote-alalle tarvitaan työntekijöitä ja yhteistyön tavoitteena onkin antaa opiskelijoille monipuolinen ja positiivinen mutta realistinen kuva sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja omista valmiuksista alalle. Opintojen kautta opiskelija oppii paljon myös itsestään, omista vuorovaikutustaidoistaan ja harjoittelee sekä ammattilaisten että asiakkaiden kohtaamista. Yhteistyö on koettu molemmin puoli tärkeäksi ja arvokkaaksi. Lähtökohtana on suunnitella yhteistä toimintaa opiskelijan etua tavoitellen.

Annika Pöytälaakso, jatkuvan oppimisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Terhi Silvendoin, sosiaali- ja terveysalan opintolinjan vastuuopettaja, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Pirjo Takala, lehtori, opinto-ohjaaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu