Verkkosivusto käyttäjälähtöiseksi | Julkaisut @SeAMK

Verkkosivusto käyttäjälähtöiseksi

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Kesäkuun lopulla vietimme SeAMKin nykyisen verkkosivuston 1-vuotispäivää, joten nyt on hyvä hetki pohtia sivuston toimivuutta.

Kehittämisen taustalla kävijädataa, sivustoversioita ja kohderyhmäkyselyjä

Verkkosivuston kehittäminen käynnistyi noin puolitoista vuotta ennen sivuston julkaisua. Taustalla oli aiempien vuosien käyttäjätyytyväisyyskyselyt ja mittavat analytiikkatiedot.

Uuden sivuston pohjaksi luotiin datan, analytiikan, tutkimusten ja omien kehittämisajatusten perusteella ns. rautalankaversio. Sitä käytettiin talon sisäisesti sivuston kehittämisessä ja ulkoisesti kyselyisssä. Rautalankaversiota verrattiin SeAMKin eri kohderyhmien pienryhmähaastatteluissa muutamaan kansainväliseen, myös eri aloilla toimivien yritysten sivustoihin. Näin haluttiin varmistua siitä, että tuleva sivusto olisi kohderyhmän käyttöön mahdollisimman toimiva. Palautteen ja muiden ideoiden avulla päästiin kehittämään uutta.

Sivuston väri- ja kuvamaailmaa testattiin myös pienryhmähaastatteluissa. Samaan aikaan sivustokehityksen kanssa oli menossa viestinnän linjauksien tarkentaminen ja SeAMKin ilmeen päivittäminen, jonka yhteydessä luotiin muun muassa uusi kuvakonsepti.

Käyttäjämäärissä kehitystä

Vanhoilla sivuilla hakukonelöydettävyys oli ongelma, johon haluttiin uudella sivustolla parannusta. Kuvassa 1 esitetään sivuston käyttäjien käyttämät suosituimmat kanavat. Lähes puolet käyttäjistä tulee sivustolle orgaanisen haun kautta.

kemppainen_kuva.jpg
Kuva 1. Suosituimmat tavat siirtyä SeAMKin verkkosivuille 1.7.17 – 26.6.18. (Lähde Google Analytics)

 

Viimeisen vuoden aikana verkkosivuston käyttäjämäärät ovat kasvaneet 5 % ja istunnot 10,5 %. Istunnon keston aika on vähentynyt 15 %., mutta sivun katselumäärät ovat kasvaneet 23,2 %. Näyttää siltä, että käyttäjät ovat löytäneet tiedon helpommin.

Käyttäjätyytyväisyyskysely loppuvuodesta 2017

Loppuvuodesta 2017, noin puoli vuotta sivuston julkaisun jälkeen sivuston käyttäjille tehtiin käyttäjätyytyväisyyskysely. Vastauksia saatiin 1372, ja tulokset näyttivät, että sivustouudistus on otettu hyvin vastaan. Tästä on hyvä jatkaa kehittämistä!

Outi Kemppainen