Väyläopinnoista vaihtoehtoinen reitti korkeakouluun | @SeAMK-verkkolehti

Väyläopinnoista vaihtoehtoinen reitti korkeakouluun

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen koulutuksen aikana. Toisen asteen ammatillinen väylä on ollut tarjolla jo useamman vuoden ja lukioväylä on ollut kehityksen ja pilotointien alla nyt viimeiset kaksi vuotta.

Vahva kiinnostus ammatillista väylää kohtaan jatkuu

Ensi syksynä aloittaa SeAMKissa peräti 40 toisen asteen perustutkinnon suorittavaa opiskelijaa ammatillisen toisen asteen väyläopinnot. Suurin kiinnostus väyläopintoihin on tänäkin vuonna liiketalouden väylään, mutta tekniset alat kiinnostavat myös, erityisesti kiinnostusta on rakennusinsinööri- ja rakennusmestariväyliin. Mukaan saimme opiskelijoita myös Kulttuurituotannon sekä Kirjasto- ja tietopalvelualan väyliin. Aloittavissa opiskelijoissa on Sedun, Vuoksin ja Suomen Yrittäjäopiston perustutkintolaisia.

Tekniikan lukioväylä myös vetovoimainen

SeAMKin lukioväyliä on kehitetty Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeella viimeisen kahden vuoden ajan. Viime tammikuussa avasimme pilotit myös hankelukioiden ulkopuolisille lukioille ja mukana yhteistyössä nyt jo 14 EP:n lukiota. Ensi syksynä lukioväylän aloittaa SeAMKissa 9 lukiolaista, 3 tradenomiväylässä ja 6 Tekniikan alan yhteisessä väylässä, jonka suorittamalla voi opiskelija hakeutua kaikkiin SeAMKin insinööritutkinto-ohjelmiin (pois lukien bio- ja elintarviketekniikan insinööritutkinto).

Mitä väyläopinnoilla tarkoitetaan?

  • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille sekä lukiokoulutuksessa opiskeleville.
  • Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon aikana SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin
  • Väyläopetussuunnitelmiin sisältyvät opinnot ovat maksuttomia toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Väyläopinnot suorittanut opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun väyläopintojen erillishaussa suoritettuaan väyläopintojen lisäksi toisen asteen tutkinnon.

Lisätietoa SeAMKin väyläopinnoista löytyy täältä.

Jos olette kiinnostuneita tulemaan osaksi SeAMKin toisen asteen yhteistyötä, olkaa yhteydessä alkusyksystä jatkuvan oppimisen päällikköön Annika Pöytälaaksoon, sähköpostiosoite annika.poytalaakso@seamk.fi. Yhteistyö edellyttää aina voimassa olevaa yhteistyösopimusta.

Tiina Hietala
projektipäällikkö, Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke
SeAMK

 ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: Lukioväylä | SeAMK