Tasa-arvo puurakennusalalla

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Stereotypiat ja käsitykset ihmisistä ja ihmisryhmistä vaikuttavat meihin kaikkiin huolimatta siitä, että haluaisimme kohdella toisiamme tasa-arvoisesti tai yhdenvertaisesti. Tämän vuoksi jotkut henkilöt joutuvat yleisimmin syrjinnän kohteeksi kuin toiset. Tämä koskee myös koulutusta ja työelämää.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme keskeisimpiä kulmakiviä. Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ja palvelua. Mutta yhteiskuntamme on ollut ja on edelleen instituutio, jossa syrjintää esiintyy.  Samanlainen kohtelu ei ole välttämättä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasapuolinen kohtelu edellyttää, että kuuntelemme erilaisia tarpeita sen sijaan, että “näemme tarvetta”, “toimimme aavistuksen pohjalta” tai “luotamme kokemukseemme” – tällöin olemme vaarassa luokitella ihmisiä stereotyyppisesti (ViVa-hanke, 2016-2018).

Koulutusvalinnat

Suomessa koulutus on segregoitunut niin, että tytöt ja pojat hakeutuvat opiskelemaan eri aloille. Stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista aloista rajoittavat koulutus- ja ammatinvalintojen tekemistä. Sukupuolten välinen segregaatio näkyy jo peruskoulun ainevalinnoissa ja jatkuu aina korkea-asteelle saakka.

Ammattikorkeakoulu

Sukupuolten eriytyminen koulutusaloittain on nähtävissä myös ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa arkkitehtuurin, puutekniikan ja rakennusalan opiskelijoista naisten osuus vuonna 2017 oli vain noin 17 prosenttia.

Puurakennusala tarvitsee naisia!

Kansainvälisten mittausten mukaan suomalaiset tytöt pärjäävät matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa erinomaisesti. Silti harva hakeutuu opiskelemaan ja työskentelemään puu- ja rakennusalalle. On resurssien tuhlausta, ettei näille aloille saada parhaita osaajia. Tasa-arvo ei toteudu, koska koulutusalat ovat vahvasti sukupuolittuneita.

Tasa-arvo työelämässä rakennusalalla

Kansainvälisten tutkimusten mukaan naisten määrä rakennusalalla on edelleen, huolimatta positiivisesta muutoksesta, aliedustettuna. Työvoimasta alle 20 % on naisia. Naisia on myös ylenkatsottu parhaisiin työpaikkoihin. Naisia pitää saada houkuteltua rakennusalalle ja heidän urakehityksensä on taattava. Rakennusalalle tarvitaan monipuolisempaa ja tasa-arvoisempaa työvoimaa. Monipuolisesta työvoimasta parhaat nousevat huipulle, sukupuolesta, rodusta, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta.

Työpaikka voi olla haasteellinen paikka etenkin naisille. Asenteet työmailla ovat edelleen naisia vastaan. Naiset saavat epäasiallisia kommentteja mieskollegoiltaan. Naiset sivuutetaan ylennyksissä. Naisia ylenkatsotaan isoissa ja tärkeissä projekteissa. Näihin asenteisiin vaikuttavat meidän kaikkien taustat, kulttuuriympäristö ja henkilökohtaiset kokemukset. Emme ole välttämättä edes tietoisia niistä, emmekä tietoisia niiden vaikutuksista (Randstad, 2018).

Kiertotalous – uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle –projektissa tuetaan alueen puurakennus- ja puutuotealan yrityksiä kiertotalouden käytäntöjen käyttöönotossa. Projekti on rahoitettu Interreg Botnia Atlantica –ohjelmasta ja sitä hallinnoi yrkeshögskolan Novia Vaasasta. Etelä-Pohjanmaalta mukana ovat Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen kaupunkilaboratorio ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Projekti kestää vuoden 2020 loppuun. Kun yrityksesi haluaa neuvoa kiertotalouteen siirtymisessä, voit ottaa yhteyttä projektin työntekijöihin mikko.nevala(at)seamk.fi tai virpi.palomaki(at)tuni.fi.

Mikko Nevala
Asiantuntija TKI, SeAMK Tekniikka

 

Lähdeluettelo

Dimitra Kompanou: CIRCULAR ECONOMY AND SOCIAL SUSTAINABILITY Proceedings of Solid Waste Management & its Contribution to Circular Economy, Athens, Greece, December, 14 – 15, 2017.

Randstad: Women in construction – the race to gender equality, UK, 2018.

ViVa-hanke: Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin, 2016-2018.

THL: Sukupuolten tasa-arvo, koulutusvalinnat, 2018.