SeAMKissakin flipataan!

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Miltä kuulostaisi opiskelu ilman luentoja ja monen tunnin kalvosulkeisia? Ei enää puhuvaa päätä luokan edessä vaan opettaja, joka neuvoo ja ohjaa, kun opiskelija törmää ongelmaan. Jatkuva arviointi opintojakson läpi sen sijaan, että oppiminen testataan yhdellä kokeella opintojakson lopussa?

Tässä puhutaan flipped classroomista eli käänteisestä luokkahuonepedagogiasta. Opettajat tiivistävät opintojakson ydinasian lyhyisiin videoihin ja esimerkkeihin, joita opiskelijat voivat katsoa niin monta kertaa, kuin on tarvetta. Osa oppii asian kerrasta, toisella voi kulua montakin katsomiskertaa. Oppiminen vaatii myös harjoitustöiden tekoa, kun asia on teoriassa opittu. Itse kontaktiopetus, joka aiemmin käytettiin luennointiin, käytetään nyt vaikeimpien tehtävien läpikäyntiin, keskusteluun ja oppimisen syventämiseen.

Itä-Suomen Yliopisto on ollut flippauksen edelläkävijä Suomessa ja tällä hetkellä jo sata opettajaa on muuttanut opetustapansa perinteisestä luentomallista käänteiseen malliin. ”Tulokset puhuvat puolestaan”, kertoo Markku Saarelainen, Itä-Suomen yliopiston fysiikan laitoksen lehtori, joka kävi aiemmin tässä kuussa sparraamassa SeAMKin opettajia flippauksessa. Saarelainen kertoo, että vaativat opintojaksot, joilla aiemmin oli hyvinkin alhainen läpimenoprosentti, on flippauksen myötä nyt läpäissyt jopa 90% opintojaksn opiskelijoista. Flippaus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja itsekuria, mutta opettaa myös sosiaalisuutta ja ajankäytön hallintaa, tärkeitä ominaisuuksia tulevaisuuden työelämää varten.

”Tulokset puhuvat puolestaan”, kertoo Saarelainen, jonka flippausprojekti Itä-Suomen yliopistossa palkittiin parhaaksi eurooppalaiseksi tutkimuksen & käytännön opetuksen projektiksi European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) toimesta.

Kuva: Tiina Nieminen

Tiina Nieminen
Projektipäällikkö
Tie tulevaisuuteen-hanke