SeAMKin henkilökunnan kestävän kehityksen osaaminen hyvällä tasolla | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKin henkilökunnan kestävän kehityksen osaaminen hyvällä tasolla

kategoria: 2022, Muut artikkelit

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmä teetti Suomen ammattikorkeakoulujen henkilöstölle kyselyn kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta keväällä 2021.

25 % (89 kpl) SeAMKin henkilöstöstä vastasi kyselyyn. SeAMKin vastaajista 43 % edusti opetusta, 31 % TKI-toimintaa ja 26 % hallinto- ja tukipalveluja. Kyselyssä arvioitiin YK:n kestävän kehityksen ja TKI-toiminnan tavoitteiden tärkeyttä oman ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta, parhaita kestävän kehityksen opetuksen toteuttamistapoja sekä merkittävimpiä keinoja korkeakoulun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Oman korkeakoulun toiminnan arvioinnissa SeAMKin henkilöstön vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin ammattikorkeakoulujen vastaukset keskimäärin. Edellä esitetyn lisäksi kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa kestävän kehityksen osaamisen tasoa ja kykyä soveltaa tietoa työssään asteikolla 1-5 (1= en ollenkaan, 5= todella hyvin).

Lähes 95 % SeAMKin henkilöstöstä arvioi kestävän kehityksen osaamisensa vähintään tyydyttäväksi

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen on yksi merkittävimmistä maailmanlaajuisista haasteista. Siksi korkeakoulujen tulee tuottaa osaajia, jotka pystyvät minimoimaan hiilijalanjälkemme ja maksimoimaan hiilikädenjälkemme. SeAMKin henkilökunnasta 94 % arvioi osaamisensa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla vähintään tyydyttäväksi ja 55 % hyväksi tai todella hyväksi (Kuva 1). Tilannekuva SeAMKin osalta on siis varsin hyvä ja voimme luottaa henkilöstömme kykyyn edistää kestävää kehitystä vastuullisesti kaikilla toimintamme osa-alueilla.

Kuva 1. SeAMKin henkilöstön arvio kestävän kehityksen osaamisesta ja vastuullisuuden tavoitteiden soveltamisesta omassa työssä.

Työ korkeakoulujen henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen edistämiseksi jatkuu aktiivisena, sillä Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmä on vastikään julkaissut työkirjan henkilöstön osaamisen tason kartoittamiseksi ja kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää työkirjaa esimerkiksi osana henkilöstön perehdytysprosesseja, kehityskeskusteluja ja osaamisen kehittämissuunnitelmia.

Terhi Junkkari
yliopettaja, SeAMKin Kestävän kehityksen- työryhmän puheenjohtaja
SeAMK

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK