SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla | Julkaisut @SeAMK

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

kategoria: 2017, Muut artikkelit

SeAMKissa noin sata hanketta

Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu volyymi on noin 3-4 M euroa. Noin viidesosa kaikista hankkeista saa rahoituksensa kansainvälisistä lähteistä. Suurin osa SeAMKin TKI-toiminnasta on aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä, jota tehdään yhdessä yritysten kanssa. Hankkeilla on siis erityisen suuri rooli pk-yritysten kehittämisessä ja kasvun vahvistamisessa. Lisäksi hankeyhteistyötä on muiden korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Myös opiskelijat tervetulleita tutustumaan

Hankemessuilla on avoimet ovet, joten hankkeisiin voi käydä päivän aikana tutustumassa oman aikataulunsa mukaisesti. Postereiden ja muun materiaalin ohella messuilla on mahdollista tutustua hankkeista tehtyihin videoihin, jotka pyörivät screenillä non-stoppina. Opettajat voivat tuoda lisäksi mukanaan opiskelijaryhmiä, jolloin myös opiskelijat saavat hyvän kuvan hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista esimerkiksi opinnäytetöihin, harjoitteluun tai työelämälähtöisiin projektiopintoihin. Tämä auttaa herättelemään opiskelijoiden kiinnostusta osallistua työelämästä nousevien ongelmien ratkaisemiseen.

Piia-Pauliina Mäntysaari
asiantuntija TKI, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sirkku Uusimäki
palvelupäällikkö, SeAMK Yleishallinto

Seliina Päällysaho
tutkimuspäällikkö, SeAMK Yleishallinto

Hankemessut järjestetään yhteistyössä Silta kaupallistamiseen –hankkeen kanssa. Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016-30.6.2018.