Ready 4 Life messutunnelmia Järviseudulta | Julkaisut @SeAMK

Ready 4 Life messutunnelmia Järviseudulta

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

Tammikuun loppupuolella pidetyt Järviseudun opinto-, rekry- ja harrastemessut kokosivat yhteen noin 60 näytteilleasettajaa Alajärven monitoimihallille. Messut tarjosivat järviseutulaisille laajan kattauksen tietoa koulutus-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista.

Messuilla eri toimialojen yritykset ja organisaatiot esittelivät kesätyöpaikkoja, mutta myös pidempiaikaisia työpaikkoja oli tarjolla. Messuilla oli hyvä tilaisuus tutustua alueen työnantajiin ja kuulla yrityksien ja organisaatioiden tulevaisuuden työvoimatarpeista.

Lisäksi useat eri oppilaitokset esittelivät koulutustarjontaansa. Tarjonnasta löytyi sekä lukio- ja ammatillisia koulutuksia että korkea-asteen opintoja ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Lisäksi paikalla oli myös useita kansanopistoja. Mukana messuilla oli ensimmäistä kertaa esillä myös harrastetoimintaa ja yhdistyksiä, jotka kertoivat vapaa-ajan toimintamahdollisuuksista.

Ready 4 Life -messut järjestetään joka toinen vuosi, ja nyt pidetyt messut olivat viidennet alueelliset messut. Tammikuun messuilla vieraili noin 900 eri-ikäistä kävijää. Pääasiallisena kohderyhmänä messuilla olivat toisen asteen opiskelijat sekä yläkoululaiset, jotka vierailivat messuille etukäteen sovitun aikataulun mukaan koululuokittain. Tällä kerralla messuja markkinointiin erityisesti myös kaikille muillekin opiskelusta, kesä-, harjoittelu- tai vakituisemmista työpaikoista sekä erilaisista harrastusmahdollisuuksista kiinnostuneille alueen asukkaille.

Paljon ihmisiä kiertelemässä messutilassa.
Ready 4 Life -messujen tunnelmia (Kuva: Marjo Vistiaho).

SeAMK kattavasti esillä messuilla

Kevään toinen yhteishaku, toisen asteen väyläopinnot sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuudet olivat hyvin esillä SeAMKin osastolla. Messuilla haluttiin kuitenkin tuoda esille myös se, että laajan ja monipuolisen koulutustarjonnan lisäksi SeAMK tarjoaa alueen yrityksille ja organisaatioille paljon muutakin. Jos yritys tarvitsee esimerkiksi tukea kehittämiseen tai uusia näkökulmia, parempaa hyvinvointia tai uutta osaamista, niin SeAMK pystyy auttamaan myös näissä asioissa. SeAMK tutkii, kehittää ja innovoi sekä testaa, mittaa ja simuloi. Asiantuntijoilta löytyy apuja moniin yrityksen tai yhteisön kehittämishaasteisiin ja tarpeisiin.

Messuesittelijöitä seisomassa SeAMKin messupöytien takana.
SeAMKin messuosasto Ready 4 Life -messuilla (Kuva: Marjo Vistiaho).

SeAMKin osastolla oli esillä mm. TehoData-hanke usean asiantuntijan voimin. Hankkeella kehitetään tiedolla johtamista eli miten pk-yrityksen dataa voitaisiin hyödyntää päivittäisessä päätöksenteossa paremmin, miten dataa kerätään vanhoistakin laitteista ja miten dataa voitaisiin visualisoida esim. Power BI:n avulla.

Yhteiskehittämisellä innovaatioita – SOTE Living Lab – hanke tukee puolestaan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen yrityksiä sekä näiden alojen teknologiayrityksiä palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Osastolla oli mahdollista tutustua hyvinvointiteknologioihin sekä ammattikorkeakoulun kehittämis- ja oppimisympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Osastolla pääsi myös testaamaan VR-laseja.

Mukana messuilla oli myös Pyry-hyljerobotti, joka valloitti messukävijöiden sydämiä. Pyryn tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen ja kyllähän tämä toimi myös messuilla. Pyry sai paljon huomiota ja silityksiä. Viralliselta nimeltään Pyry on Paro-hyljerobotti.

Nainen pitää sylissään valkoista hyljerobottia.
Pyry-hyljerobotti messukierroksella (Kuva: Anne Yli-Sissala).

Myös Vetoa tekniikan aloille (VeTek) -hanke oli messuilla mukana omalla esittelypisteellään. SeAMKin ja Sedun yhteishanke edistää eteläpohjalaisten tekniikan koulutusalojen vetovoimaa. Tavoitteena on löytää keinoja saada työvoimapulasta kärsiville aloille osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Messuilla näitä mahdollisia tulevia tekniikan alan taitajia oli suurin joukoin liikkeellä. Toivottavasti osa heistä myös sai kipinän tekniikan alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Messujen piha-alueella oli esillä RoboCont, liikkuva robotiikan oppimisympäristö, joka kiertää Etelä-Pohjanmaan yläkouluilla opettaen koulun 9.-luokkalaisille robotiikan perusteita ja sen lisäksi VR- ja AR-teknologian alkeita. Messuvieraiden oli mahdollista käydä tutustumassa RoboConttiin ja samalla oli myös mahdollista miettiä miten yritykset voisivat hyötyä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Saman aiheen parissa työskentelevät eteläpohjalaiset VeTek- ja RoboCont-hankkeet toimivat yhteistyössä tekniikan vetovoiman eteen. Sisarhankkeiden toimenpiteistä rakentuu yhteinen kokonaisuus, jonka kärkitavoite on lisätä teknologisten alojen vetovoimaa ja saada osaajia maakuntaan.

Järviseutulaisella yhteistyöllä virtaa aluekehittämiseen

Ready 4 Life kokosi yhteen opiskelijat, työnhakijat, yritykset ja oppilaitokset sekä harrastusmahdollisuudet. Messut ovat yksi loistava esimerkki tuloksellista yhteistyöstä alueella, aluekehittämisestä parhaimmillaan. Yhdessä saadaan aikaiseksi paljon enemmän, kun jokainen toimija tuo oman osaamisensa, tietonsa ja resurssinsa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteen hiileen puhaltamalla kehitetään aluetta ja sen elinvoimaa alueen omista lähtökohdista käsin ja paikkaperustaisesti. Yhdessä tekemällä opitaan myös tuntemaan toinen toisemme entistä paremmin.

Messut järjestivät yhteistyössä Alajärven kaupungin vapaa-aikapalvelut, Alajärven lukio ja yläkoulu, Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut, JAMI, JPYP, Ohjaamo Alajärvi/Vimpeli, Moms For Kids ry sekä SeAMK Maakuntakorkeakoulu.

Messuista saatu palaute on ollut positiivista. Kesätyöpaikat kiinnostivat nuoria ja useampi näytteilleasettaja esimerkiksi kertoi löytäneensä messuilta työtekijöitä. Erään palautteen mukaan messuilla riitti mielenkiintoista nähtävää niin, ettei olisi malttanut lähteä kotiin. Yhden palautteen mukaan koululaiset olivat lähteneet koululta juoksujalkaan kohti messuja. Useampi koululainen palasi messuille vielä myös koulupäivän jälkeen. Myönteinen palaute kannustaa jatkamaan alueellista yhteistyötä.

Aluekehittäminen on yhteistyötä, jonka messujen toteutus hyvin osoitti!

Marjo Vistiaho
Aluekehittäjä, KM
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Kirjoittaja on toiminut SeAMK Maakuntakorkeakoulussa aluekehittäjänä Järviseudun alueella vuodesta 2005 saakka. Toiminnan keskiössä on aluekehittäminen ja aluevaikuttavuus SeAMKin toiminnan kautta. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja organisaatiot sekä niiden henkilöstö. Samoin kuin kohderyhmänä ovat kaikki osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet alueen asukkaat.