Prominence – kansainvälisyystaitoja kaikille | @SeAMK-verkkolehti

Prominence – kansainvälisyystaitoja kaikille

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana syksyllä 2017 käynnistyneessä Prominence-hankkeessa. Prominence on kansainvälinen, Erasmus+ strategiset kumppanuudet -ohjelman tuella rahoitettu seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun välinen hanke. Hanketta koordinoi University of Debrecen Unkarista ja SeAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana korkeakoulut Saksasta, Puolasta, Bulgariasta, Ranskasta ja Slovakiasta.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä ja kansainvälisyystaitoja. Keskeisimpänä tuotoksena syntyy verkkoon kehitettävä Prominence Interactive -oppimisympäristö. Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä kansainvälisiä liikkuvuuksia sekä edistää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoja uudenlaisen oppimisympäristön avulla.

Oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää kansainvälisyystaitoja erityisesti kulttuurienvälisen osaamisen suhteen. Se tarjoaa monipuolisen valikoiman aineistoja koskien kulttuurienvälistä osaamista ja erityisesti kansainvälisessä viitekehyksessä opiskelua ja työskentelyä. Verkkoympäristöstä laaditaan mobiilisti käytettävä ja kaikille avoin. Tavoitteena on, että sitä voivat hyödyntää niin opiskelijat, korkeakoulujen henkilökunta kuin yrityksetkin.

Oppimisympäristöstä tekee erityislaatuisen se, että sen kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen osallistuvat sekä hankkeessa mukana olevat korkeakoulujen opettajat, opiskelijat että paikallisten yritysten edustajat kustakin hankkeessa mukana olevasta maasta.

Oppimisympäristön kehittäminen on jo alkanut, ja opiskelijoiden sisällöntuotanto käynnistyy maaliskuussa 2018 Bratislavassa järjestettävän intensiivikurssin aikana. Kurssille osallistuu kaikkiaan 42 opiskelijaa jokaisesta partnerikoulusta, eli kuusi opiskelijaa per korkeakoulu. Opiskelijat työskentelevät tiiviisti ryhmissä viikon ajan ja tuottavat muun muassa videomuotoista sisältöä verkkosivustolle. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta intensiivikurssille osallistuu kuusi toisen vuoden liiketalouden opiskelijaa. Kurssille mukaan valitut opiskelijat työstävät parhaillaan kaikille osallistujille annettua ennakkotehtävää, joka esitellään intensiivikurssin alussa maaliskuussa. SeAMKista mukana olleiden opiskelijoiden tunnelmia ja kokemuksia intensiivikurssille osallistumisesta saadaan lukea myöhemmin tänä keväänä ilmestyvästä SeAMK verkkolehdestä.

Valmis oppimisypäristö sekä hankkeen muut tuotokset esitellään hankkeen päätösseminaarissa, joka järjestetään SeAMKissa syksyllä 2020.

Kaija-Liisa Kivimäki
englannin lehtori,
SeAMK liiketoiminta ja kulttuuri