New Modes of Mobility - uudenlaisia kansainvälistymisen malleja

kategoria: 2019, Muut artikkelit

SeAMKin uusi strategia vuosille 2020-2024 julkistetaan joulukuussa 2019. Uusi strategia pohjautuu neljään arvoon, joista yksi on kansainvälisyys. Uusina toimenpiteinä kansainvälisen SeAmkin kehittämiseksi on strategiaan kirjoitettu muun muassa virtual mobility ja blended mobility- liikkuvuusmuodot. Nämä ovat keskeisiä käsitteitä ja toimintamalleja myös syyskuussa 2019 käynnistyneessä NewM – New Modes of Mobility  -hankkeessa. Hankkeen rahoitus tulee Erasmus+ Strategiset kumppanuudet –ohjelmasta.

New M on kolmevuotinen hanke, ja sen koordinaattorina toimii Würzburgin ammattikorkeakoulu Saksasta. Projektin muut toimijat ovat SeAMKin ohella Fontys-ammattikorkeakoulu Hollannista, Debrecenin yliopisto Unkarista, Lucian Blaga -yliopisto Sibiusta Romaniasta sekä Zielona Góra -yliopisto Puolasta.

Kotikansainvälisyyttä kaikille

Projektin keskeisin tavoite on tuoda kansainvälinen toiminta ja kotikansainvälisyys osaksi jokaisen korkeakouluopiskelijan arkea. Käytännössä se mahdollistetaan projektin aikana kehitettyjen ja testattujen opetusmallien ja menetelmien avulla. Kokeilujen pohjana käytetään jo olemassa olevaa partnerikorkeakoulujen opetusta, jolloin kokeiluissa kehitettävät mallit nivoutuvat luontevasti korkeakoulun arkeen.

Olemassa olevan opetustarjonnan kotikansainvälistämiseksi projektissa tullaan tekemään myös opetussuunnitelmatason kehittämistyötä. Tässä kohdassa jalkautetaan SeAMKin uuden strategian mukaista toimenpidettä eli ’’varmistetaan että kansainvälisyystaitojen kehittäminen on mahdollista opetussuunnitelmallisesti kaikissa tutkinto-ohjelmissa.’’

Digitaalisuus liikkuvuuksien mahdollistajana

Projektin aikana toimijat kehittävät ja testaavat keskenään virtuaalista liikkuvuutta sisältäviä oppimismalleja. Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoiminta- ja kulttuuriyksikön ensimmäisen vuoden KITI- opiskelijat tekevät digitaalisia työkaluja hyväksi käyttäen yhteistyössä saksalaisten opiskelijoiden kanssa oppimistehtävän, joka on pakollinen osa englanninkielisiä työelämäviestintäopintoja molemmissa korkeakouluissa. Tämä on yksi tapa tuoda virtuaalinen liikkuvuus osaksi opetusta kaikille pakollisella opintojaksolla, jolloin se kohdistuu 100 % kohderyhmän opiskelijoista.

Projektimme tausta-ajatus on se, että kun opiskelija kansainvälistyy systemaattisesti koko opintopolkunsa ajan, hänen kokemansa virtuaalinen liikkuvuus madaltaa kynnystä lähteä kokemaan myös matkaliikkuvuutta eli fyysistä liikkuvuutta. Näiden eri liikkuvuusmuotojen yhdistelmä on niin sanottu blended mobility, jonka edistäminen on New M-projektissa keskeinen tavoite.

Projektin tuotoksia tullaan jakamaan sähköisesti muun muassa e-kirjan muodossa. SeAMKin henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuus osallistua projektissa järjestettäviin työpajoihin ja koulutuksiin vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Kaija-Liisa Kivimäki
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri