Lukulux-verkkokäsikirjalla lukemattomuutta vastaan

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma ollut mukana Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Seinäjoen sekä Turun kaupunginkirjastojen kanssa. Loppuvuodesta 2018 startanneessa ja helmikuussa 2021 päättyvässä ESR-rahoitteisessa hankkeessa on etsitty ratkaisuja nuorten aikuisten ja aikuisten heikon lukutaidon kierteen katkaisemiseksi.

Hankkeen kokemukset ja tulokset on koottu Lukulux-verkkokäsikirjaan osoitteessa lukulux.fi

Käsikirjaan kannattaa kurkata myös siksi, että se on toteutettu SeAMK piensivustona, joten vink, vink muut SeAMK hanketoimijat. Olisiko tässä hyvä väylä omien hanketulosten yhteen kokoamiseen? Sivuston teknisestä toteutuksesta on vastannut Sini Karjalainen.

Käsikirjasta teoriatietoa ja käytännön vinkkejä

Vaikka käsikirja on suunniteltu ensisijaisesti kirjastojen käyttöön, sen osa-alueita voivat hyödyntää kaikki aikuisten ohjauksen ja lukutaidon tukemisen parissa työskentelevät tahot. Käsikirja koostuu neljästä osasta: Lukuohjaus, Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut, Ohjaustilanne sekä Tämä lukemisesta tiedetään. Käsikirja sisältää paljon käytännönläheistä videoaineistoa, podcast-tiedostoja sekä menetelmä- ja materiaalipankin sekä tarjoaa mystisen Inspiraattorin avuksesi toiminnan suunnitteluun.

Lukuohjaus –osuudessa käydään läpi hankkeessa kehitetty lukuohjausmalli välineenä aikuisten lukutaidon ja -innon tukemiseen kirjastoissa.  Mallin ytimenä on mielenkiintolähtöisyys, josta ideapajojen kautta edetään kiinnostuksen heräämisen kautta sanataidepajoihin ja motivaation kasvaessa tekstitreeneihin. Yksilöllistä tukea on mahdollista saada myös henkilökohtaisen lukuohjauksen kautta. Käsikirjan tästä osasta löydät runsaasti tekstitaitoihin liittyviä harjoituksia ja ohjeita pajatoiminnan järjestämiseen.

Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut -osuudessa tutustutaan mielenkiintolähtöiseen työskentelyyn pohjana uusien kirjastopalvelujen muotoilemiseksi sellaisille asiakasryhmille, jotka eivät lue tai käytä kirjaston palveluita ja joilla on haasteita joko perustaitojen kanssa tai he eivät ole kiinnostuneita osallistumaan syystä tai toisesta yhteiskunnan tai kirjaston toimintaan. Työskentelyn pohjalta syntyneitä asiakasprofiileja ja tuotettuja palvelukonsepteja pääsee tarkastelemaan käsikirjan tässä osassa.

Ohjaustilanne –osuuteen on koottu tietopaketti lukuohjaustilanteen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lukuohjauksessa ei ole kyse opetuksesta, vaan ohjauksesta, jonka tavoitteena on houkutella ihmisiä tekstien pariin ja kehittämään lukutaitoaan. Osion aineisto perustuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa toteutettuihin lukuohjauskoulutuksiin.

Tämä lukemisesta tiedetään -osuus on Jyväskylän yliopiston tuottama tietopaketti aikuisten lukutaidottomuudesta ja -haluttomuudesta. Teoriapohjaisissa artikkeleissa käydään läpi lukuhaluttomuuden syitä, lukutaidon voimaa ja uusmedioiden mahdollisuuksia.

Lukemattomat mahdollisuudet odottavat sinua Lukulux-käsikirjassa ja hankkeen matkaan voit tutusta tarkemmin sen verkkosivuilla: https://lukemattomat.turkuamk.fi/

Kuva: SeAMK piensivustona toteutettu verkkokäsikirja kokoaa yhteen hankkeen tulokset.

Satu Salmela
Lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri