Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeella pitovoimaa alueelle | Julkaisut @SeAMK

Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeella pitovoimaa alueelle

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

SeAMKissa on kesäkuun alussa alkanut uusi opetukseen ja aluekehittämiseen liittyvä hanke. Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä osatoteuttajina Seinäjoen lukio, Kauhajoen lukio, Kauhavan lukio ja Alajärven lukio. ESR-rahoitteisen hankkeen toteutusaika on 1.6.2021−31.8.2023 ja kokonaisbudjetti 220 560€.

Huolestuttava kehitys Etelä-Pohjanmaalla on, että korkeakoulutettujen osuus ikäluokassa 25-34 on jatkanut laskuaan. Hankkeen tavoitteena lisätä pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle sekä nopeuttaa ja joustavoittaa siirtymää lukiosta korkeakouluun. Toimenpiteillä pyritään siihen, että alueen koulutusmahdollisuudet tiedostetaan ja ne koetaan vetovoimaisiksi. Tämä osaltaan edistää osaavan työvoiman pysyvyyttä alueella. Hankkeen toimenpiteet suunnataan erityisesti niille aloille, joilla on työvoimapulaa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on myös tiivistää Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja paikallisten lukioiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmessa työpaketissa:

TP 1: Uudet väylät korkeakouluun

Tässä työpaketissa suunnitellaan ja pilotoidaan kaksi 15 opintopisteen opintokokonaisuutta, jotka suoritetaan lukio-opintojen aikana/osana. Tällaisen opintokokonaisuuden lukion aikana riittävällä menestyksellä suorittaneille tarjotaan opiskelupaikkaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Työpaketissa kehitetään myös digitaalinen, asiakaslähtöinen ohjaustyökalu, joka palvelee sekä opintopolkua korkeakouluun etsivää nuorta että ohjaustyötä tekeviä henkilöitä eri organisaatioissa. Tämä palvelee erityisesti ylioppilaita, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Lisäksi työpaketissa testataan ja kehitetään työkaluja koulutuspäälliköille erilaisiin ja uusiin väyliin liittyvään, lisääntyvään suunnittelutyöhön.

TP 2: Jatko-opintojen ohjausmalli

Työpaketissa kehitetään jatko-opintojen ohjausmalli, jonka keskiössä ovat ne ylioppilaat, jotka eivät saa ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikkaa. Työpaketissa testataan erilaisia toimintatapoja kohderyhmän tavoittamiseksi sekä suunnitellaan ja testataan eri tapoja tarjota valmennusta ja ohjausta oman opiskelupolun löytymiseen ja korkeakouluopintoihin hakeutumiseen erityisesti ylioppilaille, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa.

TP 3: Koulutus, viestintä ja tiedotus

Työpaketissa järjestetään koulutusta ja ohjausta uusista väylämahdollisuuksista eteläpohjalaisille lukioille Opinlakeus -verkoston kautta sekä järjestetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun opoille ja opettajille tiedotusta uusista väylämahdollisuuksista. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan huoltajille suunnattuja infotilaisuuksia uusista väylistä korkeakouluopintoihin sekä levitetään hankkeen tuloksia.

Tiina Hietala
Projektipäällikkö
Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeella pitovoimaa alueelle -hanke

tiina.hietala(at)seamk.fi