Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreetalla | @SeAMK-verkkolehti

Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreetalla

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa 2023 viidennentoista kerran, tällä kertaa Iraklionissa Kreetalla. Vuosien varrella konferenssi on vakiinnuttanut asemansa ennen muuta tieteellisten kirjastojen ja informaatioalan tutkijoiden kohtauspaikkana. Vuoden 2023 konferenssi järjestettiin hybridinä, mutta Kreetalle meitä esiintyjiä ja muita osallistujia oli saapunut ilahduttavan paljon kaikkiaan 44 maasta.

Medialukutaito puhutti

Vaikka medialukutaidosta on puhuttu jo vuosia, nousi se keskeiseksi teemaksi ennen muuta disinformaation näkökulmasta. Keskustelu disinformaatiosta ja sen torumisesta, missä medialukutaito on keskeisessä roolissa, on ajankohtainen aihe kirjastoissa eri puolilla maailmaa.

Ehkä hätkähdyttävimmäksi puheenvuoroksi muodostui venäläisen Irina Lizunovan alustus, jossa hän kertoi siitä, kuinka Venäjälle jatkuvasti edistetään eri tavoin kansalaisten medialukutaitoa. Hänen mukaansa medialukutaidon vaalimisella on maassa pitkät perinteet aina Neuvostoliiton ajoista asti. Verkkoluentona pidetty esitys hiljensi Hellenic Mediterrean Universityn auditorion totaalisesti. Allekirjoittaneen lisäksi moni muukin olisi mielellään halunnut kommentoida ajatusta Putinin Venäjästä ja Neuvostoliitosta medialukutaidon ja oikeellisen informaation edistäjänä.

Käytäväkeskusteluissa esitystä kommentoitiin runsaasti. Kun tiedämme millaista propagandaa Venäjä levittää kansalaistensa keskuuteen ja harjoittaa yksipuolista mediavaikuttamista ympäri maailmaa, ajatus venäläisestä medialukutaidon tukemisesta tuntuu mahdottomalta. Käytännössä se on ymmärrettävä venäläisen propagandan juurruttamisena niin omien kansalaisten kuin muualla asuvien keskuuteen.

Keskustelua tutkimusmenetelmistä

Kuten konferenssin nimikin jo sanoo, metodologinen keskustelu kiinnosti ennen muuta alan tutkimusta tekeviä osallistujia. Erityisesti fenomenografian soveltamista avaava Breda Connellin esitys Using Phenomenography to Measure the First-year Student Experience of Using the Online Library toi mielenkiintoisen näkökulman fenomenologisperustaisen metodologian soveltamisesta. Samassa sessiossa allekirjoittanut esitteli Elisa Kannaston kanssa tehtyä metodologista pohdintaa Studying Discussion Groups and Image Boards – Ethical and Methodological Questions, joka kirvoitti keskustelua etenkin pimeän verkon tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä.

Vaikka monet esitykset olivat melko empiirisesti latautuneita ja teoreettisempia puheenvuoroja metodologiasta oli vähemmän, havainnollistivat eri puheenvuorot hyvin eri menetelmien soveltamista tutkimukseen. Erityisesti soveltavan tieteen näkökulmasta ne olivat kiinnostavia caseja. Samalla myös se, kuinka erilaisia menetelmiä alan tutkimuksessa sovelletaan, tuli hyvin esiin.

Ari Haasio
FT, yliopettaja
SeAMK

Kirjoittaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan yliopettaja ja suomalainen tietokirjailija.