Käyttäjiltä positiivinen arvio SeAMK.fi-verkkosivustosta | @SeAMK-verkkolehti

Käyttäjiltä positiivinen arvio SeAMK.fi-verkkosivustosta

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

You have everything in order, and everything is just perfect. Keep up the good work. Wish you success!

Satunnaiselle peruskäyttäjälle niin sanotusti asiansa ajava, ihan hyvä.

Tarvittavat asiat löytyvät kyllä, mutta ulkonäkö on ehkä hieman tylsä.

Näin arvioivat käyttäjät SeAMK.fi-verkkosivustoa keväällä 2023 toteutetussa käyttäjätutkimuksessa.

Toteutimme käyttäjätutkimuksen yhteistyössä Norstat Finland Oy:n kanssa helmi–maaliskuussa. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkkosivustollamme ilmestyvän ponnahdusikkunan kautta. Kysely toteutettiin sekä suomen- että englanninkielisillä sivuilla, jotta saimme palautetta erikielisiltä käyttäjiltä.

Kyselyssä kerättiin taustatietojen lisäksi käyttäjien mielipiteitä muun muassa sivuston käytettävyydestä, sisällöistä ja visuaalisesta ilmeestä. Kyselyyn vastasi melkein 1400 kävijää, joista yli 500 oli ensi kertaa sivustollamme vierailevia.

Kävijät hakivat sivustoltamme pääasiassa tietoa eri koulutuksista sekä koulutukseen hakeutumisesta. Myös SeAMKin ajankohtaiset asiat sekä tapahtumat kiinnostivat kävijöitä.

Uudistettu hakutoiminto ja valikoissa liikkuminen saivat kiitosta

Viime vuonna uudistettu hakutoiminto täytti käyttäjien odotukset hyvin (70 %). Kehitettävää toki löytyi muun muassa henkilöhaun osalta.

Noin 80 % kävijöistä piti sivuston valikkorakennetta ja sen avulla navigointia helppona.

Lähes 90 % prosenttia kyselyyn vastaajista koki myös sivustolla liikkumisen helpoksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Tarvittava tieto saatavilla ymmärrettävässä muodossa

Yli 80 % kyselyyn vastanneista kertoi löytävänsä tarvitsemansa sisällön sivustolta, ja lähes 90 % on sitä mieltä, että sivuston tekstit ovat helposti ymmärrettävässä muodossa.

Sivuston sivut latautuvat myös riittävän nopeasti (87 %).

Vastaajien mukaan sivusto antaa SeAMKista ammattimaisen (88 %) ja luotettavan (90 %) kuvan.

Parannettavaa sivustolla löytyi etenkin muotoilussa ja visuaalisessa ilmeessä, sillä moderniksi (71 %), hyvännäköiseksi (69 %), mielenkiintoiseksi (57 %) ja hyvin organisoiduksi (68 %) kuvasi sivustoa huomattavasti harvempi.

Kokonaisuudessaan SeAMK.fi-verkkosivustoa pidettiin joko hyvänä (53 %) tai jopa erittäin hyvänä (34 %). Asteikolla 1–5 sivusto sai kokonaisarvosanaksi 4,22, joka on hieman vertailuorganisaatioiden keskiarvoa parempi (4,11).

Käyttäjätutkimus antaa vankan pohjan SeAMK.fi-sivuston kehittämiselle tulevaisuudessa.

Annika Pollari
Verkkoviestinnän asiantuntija
SeAMK Viestintä ja markkinointi