Hanketuloksia korttipakan muotoon

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma on ollut mukana helmikuussa 2020 päättyvässä ESR-rahoitteisessa Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa. Hankekauden päättymiseen kuuluvat olennaisena osana tulosten kokoaminen sekä jalkauttaminen, jotka tällä kertaa ovat saaneet hieman poikkeuksellisia muotoja. Hankkeen tuloksista osa on nimittäin koottu kätevän ja trendikkään korttipakan muotoon. Kyseessä onkin jo toinen tutkinto-ohjelmamme hanke, jossa kertynyttä tietopääomaa on koottu korttimuotoiseksi julkaisuksi. Toivottavasti tämä esimerkki innostaa muitakin SeAMK hanketoimijoita pohtimaan uudenlaisia muotoja toiminnan tulosten esittelemiseksi.

Näkymättömiä kortteja

Vuosina 2015-2018 toteutetussa Näkymättömät Nuorten Digitarinat -hankkeessa tuotettiin myös useamman hankkeen yhteinen korttipakka.  Creative and Inclusive Finland (CIF) -hankeen koordinoimanaan korttipakkaan koottiin sisältöä yhdessä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn välineitä kehittävien hankkeiden kanssa. Innostamiseen ja innostuksen jakamiseen tähtäävä korttipakka oli suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville ja sen korttien joukosta löytyy myös Näkymättömien tuottamaan sisältöä. Korttipakasta otettiin sekä pieni painoserä, minkä lisäksi sen sisällöt ovat saatavilla sähköisesti.

Näkymättömissä tuotettu korttipakka toimikin hienosti mielenkiinnon herättäjänä ja tulosten jalkauttajana. Se oli myös mainio muistaminen hankeajan yhteistyötahoille ja hankkeen päätteeksi järjestetyissä koulutuksissa jaettavaksi. Näiden positiivisten kokemusten innostamina tätä mahdollisuutta päätettiin hyödyntää myös seuraavassa hankkeessa.

Lukemattomia kortteja

Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen tuloksia esittelevä verkkokäsikirja koostuu neljästä osuudesta: Lukuohjaus, Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut, Ohjaustilanne sekä Tämä lukemisesta tiedetään -osuuksista. Tuotettu korttipakka koottiin hankkeen mielenkiintolähtöisistä kirjastopalveluista.

Tässä palvelumuotoilun kaltaisessa toiminnassa kärkenä on uusien kirjastopalvelujen kehittäminen sellaisille asiakasryhmille, jotka eivät lue tai käytä kirjaston palveluita ja joilla on haasteita joko perustaitojen kanssa tai he eivät ole kiinnostuneita osallistumaan syystä tai toisesta yhteiskunnan tai kirjaston toimintaan. Korttipakka on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille mielenkiintolähtöisestä työskentelystä kiinnostuneille. Pakasta löytyy 40 korttia, joissa neuvotaan toiminnan aloittamisessa, ideapajojen järjestämisessä sekä esitellään erilaisia hankkeessa kehitettyjä palvelukonsepteja. Hankkeen palvelukonsepteja ovat olleet mukana kehittämässä myös SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelun sekä kulttuurituotannon opiskelijat. Kaikkia hankkeen palvelukonsepteja ei ole tiivistetty korttipakkaan, vaan niitä löytyy lisää myös verkkokäsikirjasta.

Palvelukonseptikortit löytyvät myös sähköisenä versiona hankkeen tuloksia esittelevästä Lukulux-verkkokäsikirjasta mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen –osuuden alta, minkä lisäksi niistä on Näkymättömien tavoin otettu pieni painos yhteistyötahojen muistamiseksi.

Lisätietoa tekstissä mainituista hankkeista:

Hanketuloksia korttipakan muotoon: Korttipakka voi olla hyvä lisä hanketoiminnan tulosten esittelyssä ja levittämisessä.

Satu Salmela
lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri