Digikyky -hankkeen kyselytuloksista lyhyesti | Julkaisut @SeAMK

Digikyky -hankkeen kyselytuloksista lyhyesti

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Digikyky -hankkeen* lanseerauspäivänä 29.9.2021 avattiin SeAMKin henkilöstölle ja opiskelijoille täytettäväksi Webropol -kysely, jossa oli taustalla ajatuksena saada alustavaa käsitystä käyttäjien nykyisistä digitaidoista sekä SeAMKin palveluitten osalta mutta myös esim. datanlukutaidon osalta.

Yhteistyö on nykypäivää digitaalisessa maailmassa: on jaettuja tiedostoja ja asemia, on yhteiskäyttötiedostoja ja Teams-kanavia, on hankkeita ja pieniä projekteja. Oman yhteisön parviälyssä on paljon tietoa jos siltä parviälyltä hoksaa kysyä – aina ei tarvitse kaivaa kivien ja kantojen alta jotain vastausta. Opitaan yhdessä huippuporukassa!

Taustaa

Kyselyyn vastasi 86 henkilöä. Vastaajat jakautuivat 60 % henkilöstöön ja 40 % opiskelijoihin. Kysely oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen DigComp 2.0 -mallin (The European Digital Competence Framework for Citizens**) mukaisesti. Osa-alueet olivat Tiedon- ja datanlukutaito, Viestintä ja yhteistyö, Digitaalisen sisällön luominen, Turvallisuus ja Ongelmanratkaisu. Kysymyksiä oli mietitty SeAMKin käyttöympäristön kannalta. Kokonaisuudessaan kysely myös haluttiin pitää lyhyenä, että kynnys vastaamiseen olisi ollut matala.

Kysymyksien vastaukset oli myös pisteytetty, mutta kokonaispistemäärää tärkeämpää on katsoa enemmän eri osa-alueiden tuloksia eri ryhmien välillä.

Saavutettavuus

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla oli yleensä hyvin samankaltaiset vastaukset, mutta joitakin eroavaisuuksia löytyi. Saavutettavuus nostettiin kyselyssä esille, koska se tulee olemaan tärkeä osa työtä erilaisten dokumenttien ja muun sisällönluomisen yhteydessä.

https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Staff/SitePages/Avoin-TKIO--keittokirja-julkaistu---26-resepti%C3%A4-avoimuuden-toteuttajille(1).aspx?source=%2Fsites%2FSeAMK-Staff%2FSitePages%2FTKI-toiminta.aspx&promotedState=1
Kuva 1. Saavutettavuuteen liittyvä kysymys.

Tietoturva

Tietoturva on tärkeä osa digiarkea. Monivaiheinen tunnistautuminen on otettu käyttöön nyt koko henkilökunnan lisäksi myös kaikilla opiskelijoilla. Kyselyssä kysyttiin mahdollisia tunnistautumismenetelmiä autentikoinnissa. Tekstiviestillä saatu koodi osattiin vastata eniten oikein. 56 % opiskelijoista ja 29 % henkilöstöstä tiesi puhelun olevan yksi autentikointimenetelmä. Vastaukset tässä kysymyksessä korreloivat myös oikean elämän kanssa: tekstiviestimenetelmä on enemmän käytössä oleva menetelmä kuin esim. Microsoft Authenticatorin push -ilmoitukset.

Yksi kysymys liittyi myös henkilötietoja sisältävän materiaalin tallentamiseen jaetulle OneDrive -asemalle. Noin viidesosa opiskelijoista ja hiukan vähemmän henkilöstöstä vastasi tähän väärin. Oikea vastaus on ei – näitä ei saa tallentaa sellaiselle asemalle. Oikea paikka tällaisille tiedostoille on joko omalla henkilökohtaisella M: -asemalla tai suojatulla verkkoasemalla.

Salasanan taas pystyy vaihtamaan joko Jelpparin kautta, osoitteessa https://salasana.epedu.fi tai https://id.seamk.fi. Opintotoimistosta tai Microsoftin oman salasanan vaihtopalvelun kautta sitä ei pysty tekemään. Viimeisen, väärän vaihtoehdon oli kuitenkin valinnut 29 % opiskelijoista ja 22 % henkilöstöstä. Tässä voi olla sekoittamassa se, että Microsoft on vahvasti esillä käyttöympäristössämme. Osoite id.seamk.fi on yleensä ensimmäinen paikka mistä opinnot tai työt aloitetaan, joten se on ymmärrettävästi tutuin vastaajille.

infograafi
Kuva 2. Salasanan vaihtamiseen liittvä kysymys.

Motivaatio oppimiseen

Kysyimme myös, kuinka vastaajat näkevät oman motivaationsa erilaisten digitaalisten työskentelytapojen opetteluun. Sekä opiskelijat että henkilökunta vastasivat olevansa hyvin, ellei erittäin motivoituneita. Tähän – ja muihinkin kohtiin voi vaikuttaa osin se, että kyselyyn vastanneet ovat jo muutenkin kiinnostuneet aiheesta.

Nykyaikana tulee olla valmiudet oppimaan uusia työskentelytapoja, koska ohjelmistot auttamatta vanhentuvat ja sivustot muuttuvat. Ehkä isoin muutos meidän toimintaympäristön lähimenneisyydessä on sekä monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto että Skypen alasajaminen ja Teamsin nouseminen tärkeäksi kommunikointikanavaksi.

Mekin Digikyvyssä opimme kyselystä jotain. Tulevaisuudessa on hyvä laittaa en tiedä/en osaa sanoa -vastausvaihtoehto valittavaksi. Nykyinen kyselymuoto kannusti, ellei jopa pakottanut arvaamaan vastausta. Olemme tyytyväisiä vastaajien määrään, ja vastaukset antavat hyvän, vaikkakin pienen, kuvan henkilöstön ja opiskelijoiden taidoista SeAMKin digiympäristössä.

Teemu Virtanen
IT-tukihenkilö
SeAMK

Kirjoittaja toimii ESR REACT -rahoitteisessa DigiKyky – Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja hyödyntäminen -hankkeessa asiantuntijana.

*DigiKyky – Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja hyödyntäminen -hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

** JRC Publications Repository – DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. (europa.eu)

 

EU-logot kuvina