Apua kansainväliseen rekrytointiin - eteläpohjalainen rekrytointimalli kansainvälisille osaajille

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla lokakuussa 2018 alkanut ja huhtikuusssa 2019 päättynyt Globaalit osaajat kansainvälisen osaamis- ja innovaatioympäristön mahdollistajina –hanke julkaisi päätösseminaarissaan 16.4.2019 kansainvälisen rekrytointimallin helpottamaan kansainvälisten osaajien rekrytointia. Etelä-Pohjanmaan liiton AIKO –rahoituksella rahoittaman hankkeen taustalla oli tunnistettu tarve kehittää vetovoimaista ja kansainvälisesti kiinnostavaa osaamis- ja innovaatiojärjestelmää Etelä-Pohjanmaalle.

Kansainvälisen rekrytointiprosessin eri vaiheisiin tukea antava, projektipäällikkö Terhi Lake’n yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa rakentama rekrytointimalli on helposti muunneltavissa eri organisaatioiden tarpeisiin. Mallissa kuvataan koko rekrytointiprosessi houkuttelusta työntekijän kotouttamiseen. Malli valottaa kansainväliseen rekrytointiin liittyviä erityispiirteitä, kuten rekrytointiin tarvittavaa aikaa sekä työntekijän kaksivaiheista perehdytystä sekä kotouttamista. Samalla se kuitenkin osoittaa kansainvälisen rekrytoinnin yksinkertaisemmaksi, kuin moni uskookaan.

Rekrytointimalliin on nimetty eri vaiheissa vastuulliset tahot ja henkilöt. Tämän ohella siihen on kerätty esimerkkejä verkossa toimivista rekrytointipalveluista sekä erilaisia viranomaissivustoja helpottamaan rekrytoijan työtä.

Kansainvälisen rekrytointimallin vahvuutena ovat selkeys rekrytoijan näkökulmasta sekä aito työntekijänäkökulma. Yksi esimerkki työntekijänäkökulman huomioimisesta on malliin kootut käytännölliset vinkit, joilla ulkomaisen työntekijän arkea voi konkreettisesti helpottaa ja vähentää kulttuurieroista aiheutuvaa hämmennystä.

Rekrytointimallissa kuvatut vaiheet ovat:

1. Houkuttelu (jatkuvaa)

2. Rekrytointi (kesto 1-5 kk)

3 Perehdytys 1 (ennen Suomeen saapumista; kesto 2-4 kk)

4 Perehdytys 2 (työntekijän saavuttua; kesto 1-3 kk)

5 Kotouttaminen (kesto 2-3 v)

Anna Rauha
Suunnittelija
SeAMK Sosiaali- ja terveysala