Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Yrittäjyystaidot | Julkaisut @SeAMK

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Yrittäjyystaidot

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden yrittäjyysopintoja koskevat arviot ovat viime vuosina sijoittuneet valtakunnallisessa AVOP-valmistumiskyselyssä maan kärkijoukkoon. SeAMKista valmistuneiden tyytyväisyyskeskiarvo oli 22 ammattikorkeakoulun joukossa maan paras vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2020 sijoitus oli toinen. Millaisia ovat SeAMKista valmistuneiden arviot yrittäjyysopinnoista viiden vuoden työuran jälkeen?

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä ammattikorkeakoulusta 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat tyytyväisyyttä saamaansa koulutukseen kuuden pisteen asteikolla. Kyselyssä vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan 20 työelämän avaintaidon kehittymistä koulutuksen aikana. SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos yrittäjyystaidoissa sijoittui 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2023 ensimmäiseksi. Tulos täydentää SeAMKin viime vuosien vahvaa sarjaa: vuonna 2022 sijoitus oli kolmas ja vuosina 2020 – 21  toinen.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista (AMK) vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat seuraavat koulutukset: Fysioterapeutti (AMK), Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka ja Insinööri (AMK), konetekniikka. Lisäksi ensimmäiseen sijaan ylsivät Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala -koulutukset

Yrittäjyystaidot -osaamisalueen keskiarvo sijoittuu kuitenkin sekä SeAMKissa että valtakunnallisesti kyselyssä kartoitettujen taitojen joukossa keskiarvon alapuolelle. Valtakunnallinen keskiarvo yrittäjyystaitojen kehittymisessä koulutuksen aikana oli vuonna 2023 2,69 pistettä, kun se esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen kohdalla oli 3,99 ja verkostoitumistaidoissa 3,77. SeAMKin keskiarvo yrittäjyystaidoissa kuuden pisteen asteikolla oli vuonna 2023 3,13, kun se edellisenä vuonna oli ollut 3,05. Haasteeksi SeAMKille yrittäjyystaitojen osaamisalueella muodostuu hyvän tuloksen säilyttäminen tulevinakin vuosina.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2023 loka-marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2018 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 435 henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)