Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Tieto- ja viestintätekniikan taidot | Julkaisut @SeAMK

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Tieto- ja viestintätekniikan taidot

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksessa

Digiosaaminen on tullut viime vuosina yhä korostuneemmin osaksi korkeakoulutuksen tavoitteistoa. Osaamisalue liitetään nykyisin opetussuunnitelmissa sellaisten tavoiteltavien geneeristen kompetenssien joukkoon kuin tiedonhankintataidot, kyky oppia uutta tai verkostoitumistaidot. Millaisia ovat SeAMKista valmistuneiden arviot koulutuksen tuottamasta digiosaamisesta eli tieto- ja viestintätekniikan taidoista viisi vuotta työelämään siirtymisen jälkeen?

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä ammattikorkeakoulusta 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat tyytyväisyyttä saamaansa koulutukseen kuuden pisteen asteikolla. Kyselyssä vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan 20 työelämän avaintaidon kehittymistä koulutuksen aikana. SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos tieto- ja viestintätekniikan taidoissa sijoittui 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2023 kolmanneksi. Tulos täydentää SeAMKin viime vuosien hyvää sarjaa: vuonna 2022 sijoitus oli kolmas, vuonna 2021 toinen ja vuonna 2020 neljäs.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista (AMK) vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat seuraavat koulutukset: Geronomi (AMK), Kulttuurituottaja (AMK), Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala. Toiseen sijaan ylsivät Agrologi (AMK), Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka, Insinööri AMK, konetekniikka ja sosionomi (AMK) -koulutukset.

Tieto- ja viestintätekniikan taidot -osaamisalueen keskiarvo sijoittuu sekä SeAMKissa että valtakunnallisesti kyselyssä kartoitettujen taitojen joukossa keskiarvon yläpuolelle. Valtakunnallinen keskiarvo digiosaamisen kehittymisessä koulutuksen aikana oli vuonna 2023 3,87 pistettä, kun se esimerkiksi yrittäjyystaitojen kohdalla oli 2,69 ja esihenkilö- ja johtamisosaamisessa 2,83. SeAMKin keskiarvo digiosaamisessa kuuden pisteen asteikolla oli vuonna 2023 4,15, kun se edellisenä vuonna oli ollut 4,14. Haasteeksi SeAMKille tieto- ja viestintätekniikan taidoissa muodostuu hyvän tuloksen säilyttäminen tulevinakin vuosina.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2023 loka-marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2018 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 435 henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)