Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Liiketaloudellinen osaaminen | Julkaisut @SeAMK

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Liiketaloudellinen osaaminen

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksessa

Taloudelliseen suunnitteluun, budjetointiin ja seurantaan liittyvät taidot joutuvat usein testiin vasta työtehtävien kautta syntyvissä haasteissa. Koulutuksen tuottamat valmiudet liiketaloudellisessa osaamisessa ovat korostuneesti alue, jonka punnitsevaan arviointiin kyetään vasta työelämään siirtymisen jälkeen. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn valossa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on onnistunut liiketaloudellisen osaamisen tuottajana hyvin.

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat kyselyssä 20 avaintaidon kehittymistä opintojen aikana kuuden pisteen asteikolla. SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos liiketaloudellisessa osaamisessa sijoittui vuonna 2023 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa toiseksi. SeAMKin sijoitus liiketaloudellista osaamista koskevassa kysymyksessä on ollut viime vuosina tasainen. Vuosien 2020 – 2023 sarja AMK-koulutuksen sijoituksessa noudattaa kaarta 4 – 3 – 3 – 2.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat bio- ja elintarviketekniikan insinöörikoulutus (AMK), sosionomikoulutus (AMK) sekä tradenomikoulutukset (AMK) liiketaloudessa ja kirjasto- ja tietopalvelualalla. Toinen tai kolmas sija saavutettiin Agrologi (AMK), Insinööri (AMK), konetekniikka, Kulttuurituottaja (AMK) ja Restonomi (AMK), liikkeenjohto  -koulutuksissa.

Liiketaloudellisen osaamisen kehittymisen tukemisessa ammattikorkeakouluilla on kuitenkin parannettavaa. Osaamisalueen keskiarvo sijoittuu sekä SeAMKissa että valtakunnallisesti kyselyssä kartoitettujen taitojen joukossa keskiarvon alapuolelle. Valtakunnallinen keskiarvo liiketaloudellisen osaamisen kehittymisessä koulutuksen aikana jää alle kolmen pisteen, kun se vuonna 2023 oli esimerkiksi tiedonhankintataidoissa 4,31 ja kyvyssä oppia ja omaksua uutta 4,45. SeAMKin keskiarvo AMK-koulutuksessa kuuden pisteen asteikolla oli vuonna 2023 3,21 ja vuonna 2022 3,14.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2023 loka-marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2018 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 435 henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)