Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Esihenkilö- ja johtamisosaaminen | Julkaisut @SeAMK

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Esihenkilö- ja johtamisosaaminen

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksessa

Johtamiseen ja esihenkilönä toimimiseen liittyvä osaaminen joutuu testiin vasta opiskelijan siirryttyä työelämään.  Välimatka opintojen aikana omaksutusta taitojen käytännön soveltamiseen saattaa venyä välillä pitkäksikin. Miten Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) työelämään siirtyneet arvioivat koulutustaan esihenkilö- ja johtamisosaamisen tuottajana viiden työuran jälkeen?

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä ammattikorkeakoulusta 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat kyselyssä 20 avaintaidon kehittymistä opintojen aikana kuuden pisteen asteikolla. SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos esihenkilö- ja johtamisosaamisessa sijoittui 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2023 ensimmäiseksi. Tulos viestii SeAMKin onnistumista kyseisellä osaamisalueella, sillä vastaavat sijoitukset vuosina 2022, 2021 ja 2020 olivat kolmas, toinen ja ensimmäinen.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista (AMK) vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat seuraavat koulutukset: Insinööri (AMK), automaatiotekniikka, Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka, Restonomi (AMK), liikkeenjohto, Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala. Toisen sijan omassa viiteryhmässään saavuttivat Geronomi (AMK) ja Insinööri (AMK), konetekniikka -koulutukset.

Esihenkilö- ja johtamisosaamisen keskiarvo sijoittuu kuitenkin sekä SeAMKissa että valtakunnallisesti kyselyssä kartoitettujen taitojen joukossa keskiarvon alapuolelle. Valtakunnallinen keskiarvo osaamisen kehittymisessä koulutuksen aikana jää alle kolmen pisteen, kun se vuonna 2023 oli esimerkiksi itsenäisen työskentelyn ja ajanhallinnan  kohdalla 4,33 ja oma-aloitteisuudessa ja itseohjautuvuudessa 4,36. SeAMKin keskiarvo AMK-koulutuksessa kuuden pisteen asteikolla oli vuonna 2023 3,16, kun se edellisenä vuonna oli 3,20. Esihenkilö- ja johtamisosaamisen alueella ammattikorkeakouluilla on valtakunnallisten tulosten perusteella parannettavaa, vaikka välimatka  opiskelijan valmistumisesta esimiesrooliin asettaakin tehtävälle omat haasteensa.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2023 loka-marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2018 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 435 henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)