Uudesta osaamisesta virtaa perinteiselle alalle | Julkaisut @SeAMK

Uudesta osaamisesta virtaa perinteiselle alalle

anni-maria_pitkala.jpg

Anni-Maria Pitkälä miehensä Juhana Pitkälän kanssa. Kuva: Atria

 

Anni-Maria Pitkälä on neljännen sukupolven maanviljelijä-yrittäjä. Jalasjärvellä sijaitseva maatila on ollut Ritolan perheellä vuodesta 1917 lähtien. Tilan kasvaessa ja toimintojen kehittymisen myötä tuli ajankohtaiseksi muuttaa toimintamuoto osakeyhtiöksi vuonna 2005. Pihaviriä Oy on yksi ensimmäisistä osakeyhtiömuotoisista maatiloista Suomessa.

Syksyllä 2015 tilan jatkaja Anni-Maria päätti hakea Kauhavalla alkavaan PK-yrittäjyyteen keskittyvään tradenomikoulutukseen. Vaikka maatilayrittäjyys on perinteinen toimiala, on kannattavan liiketoiminnan pyörittäminen entistä haastavampaa. Nuorella yrittäjällä olikin toiveena ja tavoitteena saada vahvistusta omaan liiketoimintaosaamiseen yrityksen pyörittämiseen. Perusopinnot ovat luoneet vakaan pohjan, jolle rakentaa erityisosaamista esim. taloushallinnosta, yrityksen kehittämisestä ja verkostojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

“Opinnot ovat vastanneet sitä, mitä odotinkin. Olen saanut paljon tukea opinnoista omaan työhöni ja ymmärrystä talouden hallintaan. Olen voinut hyödyntää opintojani yrityksessämme ja näin yritystoimintamme on saanut täyden hyödyn opiskelustani. Olen huomannut puhkuvani uudenlaista intoa työssäni ja odotan kovasti saavani hyödyntää oppimaani. Taloushallinta, yrityksen strategia, yrityksen liiketoimintaosaaminen, neuvottelutaidot, kielet, organisaatiokäyttäytyminen ja kaikki tämä on ollut minulle suureksi avuksi. Johtamisen kurssit ovat olleet todella antoisia, koska meilläkin työntekijöitä on, kausista riippuen, enemmän tai vähemmän. Näillä kursseilla saa paljon hyviä vinkkejä ja “työkaluja” omaan johtamiseen, ja alaisien motivointiin ja palkitsemiseen.”

Opintojen ohessa Pitkälä otti osaa Smart Ladies in Digital World -hankkeeseen, jossa tarjottiin yhteisiä työpajoja, ryhmätyöskentelyä sekä verkostoitumismahdollisuuksia naisyrittäjille ja naispuolisille opiskelijoille. Juuri digitalisaation mahdollisuudet saa Pitkälän syttymään.

“Smart Ladies in Digital World -hanke on ollut aivan mahtava kokemus! Olen saanut tutustua mahtaviin yrittäjänaisiin ja tietoisuuteni on parempi tulevaisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Digitaalisuus onkin ruvennut puhuttamaan minua tämän hankkeen ansiosta ja olen myös tämän siivittämänä ottanut aiheen myös opinnäytetyöhöni mukaan. Suosittelen hankkeisiin lähtemistä, koska olen saanut tosi paljon lisää motivaatiota omaan työhöni/opiskeluuni ja oppinut muilta paljon sellaista, jota en olisi saanut mistään muualta.”

Opinnäytetyönä Liha-akatemia -seminaarin kehittäminen

Opinnäytetyön aiheena Pitkälällä on Liha-akatemia -seminaarin kehittäminen vuodelle 2020.

“Atria Tuottajat ovat halunneet kehityssuunnitelmaa tapahtumaan ja olen hyvin innoissani tulevasta työstäni. Itse tuottajana olen hyvin kiinnostunut Liha-akatemian annista ja toivonkin, että saisin autettua mahdollisimman paljon tapahtuman kehittämisessä tällä opinnäytetyölläni”.

Työn, koulun ja äitiyden yhdistäminen ei ole ollut helppoa, mutta lähipiirin apu on mahdollistanut onneksi panostuksen kaikkiin tasapuolisesti. Pitkälä uskookin, että monimuoto-opiskelu on hyvä tapa yhdistää työ ja opiskelu.

Lisätietoa: Pihaviriä Oy harjoittaa peltoviljelyä ja naudanlihantuotantoa. Toimialakuva on hyvin laaja. Maatalousyritys tuottaa n. 140 000 liha kiloa vuodessa, eli naudanlihaa tulee noin 10 000 suomalaisen ruokapöytään. Eläinpaikkoja on tällä hetkellä 720 (alle 20 kk), josta alle puolivuotiaita on n. 240 eläintä ja loput n. 480 eläintä ovat loppukasvatuksessa. Lisäksi yrityksellä on omistuksessa noin 105ha peltoa pääosin tilakeskuksen ympärillä sekä vuokrapeltoja pitkäaikaisella sopimuksella. Yritys työllistää 4 henkeä, joista yksi perheen ulkopuolinen työtekijä.

https://www.youtube.com/watch?v=W0Bsb_OtHbM

Teksti:
Tiina Nieminen
korkeakouluasiamies
SeAMK Maakuntakorkeakoulu, Kauhava