Terveisiä Euroopasta: Uutiskirjeistä ja niiden tilaamisesta | Julkaisut @SeAMK

Terveisiä Euroopasta: Uutiskirjeistä ja niiden tilaamisesta

#

Mistä löytää itseä kiinnostavaa tietoa?

Euroopassa tapahtuu jatkuvasti, ja useat tahot tuottavat päivittäin laadukasta sekä kiinnostavaa sisältöä. Uutisia ja tiedotteita julkaistaan niin politiikan käänteistä, hankekuulumisista, maakohtaisista innovaatioista ja uusimmista tutkimustuloksista. Kaiken informaation keskellä voi kuitenkin olla haastavaa löytää kanavaa, jolta seurata itseä eniten kiinnostavia aihepiirejä. Euroopasta EP:lle -hanke on kerännyt tähän esittelyyn kahdeksan eri toimijaa, jotka tiedottavat säännöllisesti. Alla olevasta listauksesta voi tutustua sivustoihin, ja linkkien takaa pääsee suoraa uutiskirjeen tilauslomakkeelle ilman etsimistä.

Euractiv

Itsenäinen yleiseurooppalainen media- ja uutissivusto, joka erikoistuu EU-asioihin. Perustettu 1999. Käsittelevät EU-politiikan prosesseja ennen päätösten tekoa ja tekevät yhteenvedon asioista. Uutiskirjeiden lisäksi sivusto tuottaa tapahtumia, joissa eri sidosryhmien edustajia kootaan keskustelemaan ajankohtaisista aihealueista.  Kahdeksan erikoistumisaluetta

  • Maatalous- ja elintarviketeollisuus
  • Talous
  • Energia ja ympäristö
  • Kasainvälinen Eurooppa
  • Terveys
  • Politiikka
  • Teknologia
  • Liikenne ja kuljetus

Vaatii tilin perustamisen uutisten lukemiseksi, muutoin maksuton. Mahdollisuus tukea toimintaa vapaaehtoisesti. Uutiskirje Englanniksi

Subscribe to our Euractiv Newsletters – EURACTIV.com

Cordis: Horizon magazine

Euroopan komission ensisijainen tuloslähde EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmista rahoitetuista hankkeista FP1:stä Horisontti Eurooppaan.

Missiona on tuoda tutkimustuloksia alan ammattilaisille edistääksemme avointa tiedettä, luodaksemme innovatiivisia tuotteita ja palveluita sekä vauhdittaaksemme kasvua kaikkialla Euroopassa. Uutiskirjeessä esitellään eri hankkeiden ja projektien tavoitteita, tuloksia ja vaiheita. Uutiskirje Englanniksi

Horizon Magazine | Research and Innovation (europa.eu)

Vertical farm daily

Päivittäinen koonti kansainväliseen vertikaali- ja sisäviljelymaailmaan kohdistuvista uutista. Esittelee eri yrityksiä ja niiden toimintaa sekä sisäviljelyn mahdollisuuksia. Uutiskirje Englanniksi

Subscribe (verticalfarmdaily.com)

Europarl EU

Euroopan parlamentti tarjoaa maksuttoman sähköisen tilauspalvelun, jonka avulla saat automaattisesti sähköposti-ilmoituksen, kun parlamentin sivuston tiettyihin osiin lisätään uutta tietoa. Vaatii kirjautumisen sähköpostin kautta, mutta itse tilauspalvelun käyttö on maksutonta. Sivustolla on mahdollista valita itseä  eniten kiinnostavat aihealueet eri komiteoista ja teemoista sekä tiedotteiden säännöllisyydestä lähtien.  Saatavana suomeksi.

https://www.europarl.europa.eu/subscription/en

EU CAP Network

Verkosto on foorumi, jonka kautta kansalliset YMP-verkostot, organisaatiot, viranomaiset, tutkijat, yrittäjät ja alan ammattilaiset voivat jakaa tietoa ja tietoa (esim. vertaisoppimisen ja hyvien käytäntöjen kautta) maataloudesta ja maaseutupolitiikasta.

Verkostoa ylläpitää EU-komissio. EU CAP -verkosto toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä maataloudesta, metsätaloudesta ja maaseudun kehittämisestä Euroopassa. Uutiskirje englanniksi.

2023 – ALL NL – European CAP Network (sibforms.com)

Agrafacts/Agrafocus

Maksullinen uutispalvelu, joka julkaisee tiedotteita kahdesti tai kolmesti viikossa tapahtumamäärän mukaan. Kerää yhteen tietoa CAP:n valmistelun edistymisestä, neuvoston kokouksista, komission ehdotuksista ja luonnoksista sekä muista parlamentin asioista. Tiedote saatavilla vain englanniksi.

Mahdollisuus myös kuukausitilaukseen, jonka kautta tilaaja saa kerran kuussa koosteen tärkeimmistä tapahtumista maatalouden, politiikan, ympäristön ja kaupanalojen sektorilla.

Palvelu on maksullinen, vuonna 2023 yhden lisenssin hinta Agrafactsilla on 1680/vuosi ja Agrafocuksella 769 vuosi. Mahdollisuus ilmaiskokeiluun kummassakin kategoriassa, eli tilauspäätöstä ei tarvitse tehdä välittömästi.

AGRA FACTS | AGRA FOCUS

WFEO, West Finland European Office

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland European Office, WFEO) on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ylläpitämä yhteinen aluetoimisto Brysselissä. WFEO on maakuntiensa EU-edunvalvontatoimisto, jonka toiminta aloitettiin jo Suomen liittymisvuonna 1995. Eurooppa-toimiston tehtävänä on toimia maakuntiensa parhaaksi tarjoamalla suora yhteys Brysseliin ja EU-instituutioihin. Maksuttoman uutiskirjeen teemoina mm. biotalous ja maaseutu.

WFEO Tiedotuspalvelu

EIT Food

EIT Food on verkosto, joka edistää innovaatioita tulevaisuuteen sopivan ruokajärjestelmän rakentamista varten. Uutiskirje tarjoaa tietoa uutisista, tutkimuksista ja trendeistä, jotka vaikuttavat elintarvikealaan. Uutiskirjeessä esitellään myös säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia, joissa yrittäjät ja ammattilaiset voivat hankkia tietoa ruokajärjestelmän muutoksesta sekä kouluttaa uusia osaajia. Uutiskirjepalvelu on maksuton.

EIT Food uutiskirje

Euroopasta E-P:lle -hanke hyödyntää kansainvälisten ruoka-alan hankkeiden uutta tietoa, toimintatapoja ja innovaatioita maatalouden digitalisaation ja ilmastokestävyyden parantamisessa. Hanke linkittyy useaan meneillä olevaan SeAMKin Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto -tutkimusryhmän sekä Pro Agria Etelä-Pohjanmaan hankkeisiin sekä toimijoiden aiemmin toteutettuihin hankkeisiin. 

Terhi Korpi
TKI-asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Euroopasta E-P:lle – vinkkejä Euroopasta suomalaiseen maataloustuotantoon

Anu Palomäki
TKI-asiantuntija, hankesalkkuvastaava
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi
Euroopasta E-P:lle – vinkkejä Euroopasta suomalaiseen maataloustuotantoon

Lähteet:

Euractiv (i.a.) About Euractiv About Euractiv – EURACTIV.com (Viitattu 13.11.2023)

Cordis (i.a) About CORDIS About CORDIS | CORDIS | European Commission (europa.eu) (Viitattu 13.11.2023)

Vertical Farm Daily (i.a.) About Vertical Farm Daily Contact (verticalfarmdaily.com) (Viitattu 15.11.2023)

Euroopan parlamentti (i.a.) Sähköpostipäivitykset Euroopan Parlamentti Sähköpostipäivitykset (europa.eu) (Viitattu 15.11.2023)

EU CAP Network (i.a.) About the European CAP Network https://eu-cap-network.ec.europa.eu/about-european-cap-network_en (Viitattu15.11.2023)

AgraFacts (i.a.) Welcome to AGRA FACTS & AGRA FOCUS online https://www.agrafacts.com/index.html (Viitattu 17.11.2023)

West Finland European Office (i.a.) Etusivu » WFEO (Viitattu 5.12.2023)

EIT Food (i.a.) About EIT Food About EIT Food – EIT Food (Viitattu 5.12.2023)