Suopaikka alkanut SeAMKin ensimmäisenä JTF-hankkeena | Julkaisut @SeAMK

Suopaikka alkanut SeAMKin ensimmäisenä JTF-hankkeena

#

Suonpohjien paikkatietopohjainen jälkikäytön suunnittelu ja pilotointi -hanke alkoi kuluvan vuoden lokakuun alussa. Kyseessä on Suopaikka eli SeAMKin ensimmäinen hanke, joka on saanut rahoituksen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Turvetuotantomäärien lasku vaikuttaa erityisesti maakuntiin, joissa energiaturvetuotannolla on ollut merkittävä rooli elinkeinotoiminnassa. Etelä-Pohjanmaa on yksi näistä maakunnista. Turvetuotannon lasku vaikuttaa työpaikkoihin, aluetalouteen sekä energiaomavaraisuuteen.

Etelä-Pohjanmaalla vapautuu tuhansia hehtaareja suonpohjia jälkikäyttöön tulevina vuosina. Nämä alueet on tärkeää saada nopeasti jatkokäyttöön, jolloin huolehditaan sekä ympäristöstä että maanomistajien intresseistä.

Turvetuotantoalueelle rakennettu kosteikko Kurikassa (kuva: Risto Lauhanen).

Maanomistajat keskiössä

Hankkeen tavoitteena on auttaa maanomistajia tunnistamaan turvetuotantoalueen eri osiin soveltuvat jatkokäyttömuodot. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa käytäntöön muissa hankkeissa saatuja hyviä kokemuksia sekä oppeja turvetuotannon jatkokäytön suunnittelusta. Suunnittelussa tullaan kohdealueilta tunnistamaan kosteikoiksi tai soistamiseen soveltuvat alueet yhdessä muiden jatkokäyttömuotojen kanssa. Tavoite on saada vietyä suunnitteluvaiheessa tehty työ käytännön toteutukseen asti.

Hankkeen erityistavoitteena on, että turvetuotannosta poistuneilla alueilla on siirrytty konkreettisesti ja kestävästi seuraavaan maankäyttömuotoon ja ominaisuuksiltaan sopivat suot on ennallistettu. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että maanomistajat saavat tukea turvemaiden suunnitteluun, esim. mallisopimuspohjien kanssa.

Korvaavat työpaikat tärkeitä

Tarkoituksena on, jotta soiden ennallistaminen ja turvemaiden kestävä käyttö on luonut uusia työpaikkoja ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut. Hankkeen kautta turvemaiden maankäytössä on varmistettu, etteivät turpeen hiilivarastot vapaudu ilmakehään.

Keski-Suomen Ely-keskus rahoittaa hanketta JTF-rahoituksen puitteissa eli turpeesta luopumisen alueellisen oikeudenmukaisen siirtymä rahoituksen kautta. SeAMK on hankkeen toteuttaja ja osarahoittaja. Hankebudjetti on noin 245 000 euroa ajalla 1.10.2023 – 30.6.2026.

Tämä artikkeli on osa Suopaikkahankkeen toimintaa mm. maanomistajien aktivoimiseksi hankkeeseen. Lisätietoja hankkeesta antavat terhi.korpi(at)seamk.fi ja kari.laasasenaho(at)seamk.fi

Terhi Korpi
Projektipäällikkö
SeAMK

Kari Laasasenaho
Erityisasiantuntija TKI
SeAMK

Risto Lauhanen
Erityisasiantuntija TKI
SeAMK