Ruokaprovinssi kehittyy taas ja saa rahoitusmallin | Julkaisut @SeAMK

Ruokaprovinssi kehittyy taas ja saa rahoitusmallin

#

Ruokaprovinssin eli Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan kehittämisstrategia valmistui vuoden 2022 loppupuolella. Strategiaan löydettiin 5 kehittämisteemaa, 29 kehittämisen tavoitetta sekä 185 toimenpidettä laajan osallistavan prosessin avulla. Jotta strategia toteutuu, se tulee johtaa toteen.


Kuva. I love Ruokaprovinssi! (Ruokaprovinssi 2030-strategia 2022).

Etelä-Pohjanmaalla on tehty pitkään ruoka-alan yhteiskehittämistä. Myös ruoka-alan innovaatioekosysteemin kehittämistä ja johtamista on kokeiltu useiden eri toimijoiden ja ryhmittymien kautta vuosien aikana. Näitä ryhmittymiä ovat mm. Food Park Oy, Foodwest Oy, Kerru-ryhmä, Food Team, Food Forum-ryhmät sekä erilaiset pöytälaatikkoon uinumaan jätetyt ruokateemaiset yhdistykset.

Tahto ja työ on ollut hyvää, mutta tällä hetkellä millään em. yhteenliittymällä ei ole selkeää, tunnettua ja resursoitua roolia Ruokaprovinssin innovaatioekosysteemin johtamisessa. Uusi Ruokaprovinssi-strategia on valmistunut. Jotta se toteutuu, pitää luoda kestävät tavat sen johtamiseksi todeksi.

Elokuussa 2023 käynnistyneen Ruokaprovinssin POSSE- hankkeen tavoitteena on kehittää Ruokaprovinssin ekosysteemin yhteiskoordinaatiota entistä systemaattisemmaksi ja etsiä koordinaation toteutukseen pysyvä rahoitusmalli.

Hankkeessa tutustutaan Ruokaprovinssin koordinaation historiaan ja nykypäivään aiempien onnistumisten ja heikkouksien tunnistamiseksi. Muiden ruokamaakuntien ja toimialojen jo toimivista tavoista koordinoida yhteiskehittämistä otetaan mallia. Ruokaprovinssin innovaatioekosysteemin verkostojohtamisen malli luodaan yhdessä esimerkiksi työpajojen, keskusteluiden ja opintomatkojen avulla. Malli on yhteisesti suunniteltu ja toimijoiden hyväksymä ja sille on kehitetty järkevä tapa rahoittaa se pysyvästi.

”Posse”-hanketta rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE-määrärahasta 1.8.2023 – 29.2.2024 välisenä aikana. Hanketta koordinoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa / Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset. Partnereina ovat SeAMK sekä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti. Into Seinäjoki Oy osallistuu hankkeeseen omarahoituksella.

Elina Huhta
Asiantuntija TKI
SeAMK

Kirjoittaja toimii eteläpohjalaisen ruokayrittäjyyden kehittäjänä ja projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Kestävät ruokaratkaisut-painoalalla.