Ruokaprovinssi 2030 – Paras paikka ruokabisnekselle! | @SeAMK-verkkolehti

Ruokaprovinssi 2030 – Paras paikka ruokabisnekselle!

#

Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan eli tutummin Ruokaprovinssin kehittämisstrategia vuosille 2023–2030 on julkaistu. Strategian nimi on sama kuin sen visio eli Ruokaprovinssi 2030 – Paras paikka ruokabisnekselle! Strategia koottiin vuosien 2021–2022 aikana ja sen tekemiseen osallistui mm. etätyöpajojen ja somekisojen kautta yli 200 ruokaprovinssilaista maakunnan ruokaketjun kaikista osista pellolta pöytään.

Kuva. Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle!

Strategian visio on tiivistetty videon muotoon, sen voit katsoa tästä linkistä Ruokaprovinssi-strategian visiovideo 2030. Video kertoo strategian tavoitetilasta vuonna 2030, kun strategia on toteutunut halutulla tavalla. Videolla seikkailevat kuvitteelliset ruoka-alan yrittäjät Armas ja Ilo.

Strategia on tiivistetty viiteen painopisteeseen, jotka kuvaavat satoja ruokaprovinssilaisten unelmia. Painopisteet ovat Ruokabisnes, RuokaPROvinssi, Ruokaprovinssibrändi, Ruokaprovinssiheimo sekä Vastuullinen Ruokaprovinssi. Ruokabisneksen eli ruoka-alan menestymisen tukeminen nousi selkeästi voimakkaimmin esiin aineistosta. Siitä syystä ruokabisneksestä tuli painopisteistä suurin ja vahvin ja se on nostettu myös visioon. Kansainvälisyys on huomioitu jokaisen painopisteen kohdalla läpileikkaavana teemana.

Kaiken kaikkiaan strategiaa toteutetaan 29 tavoitella ja 185 toimenpiteellä. Jokainen toimenpide vaatii vastuullisen toteuttajan, joka päättää ottaa asian hoitaakseen ja hankkii sille tekijät ja rahoituksen. Tämä vaatii vahvaa sitoutumista Ruokaprovinssin toimijoilta.

Verkoston strategia vaatii johtamista

Strategiaa kootessa ja Suomen muita ruokamaakuntia tutkittaessa huomattiin, että jos verkoston strategiaa ei johdeta, se ei toteudu. Ruokaprovinssistrategian johtamiseksi Etelä-Pohjanmaalle tulee perustaa Ruokaprovinssin Pyöreä Pöytä, jossa yrittäjät, TKI-toimijat ja muut ruoka-alan vaikuttajat johtavat strategian toteutumista sekä toteuttavat kaikille ruokaprovinssilaisille suunnattuja toimenpiteitä. Pyöreälle Pöydälle tulee löytää oikeustoimikelpoinen alustaorganisaatio ja rakentaa toimintamalli, joka mahdollistaa sille ns. kovan rahan resurssien käytön ja esimerkiksi Ruokaprovinssi-koordinaattorin ja viestintäasiantuntijan palkkaamisen.

Strategian missiona on ”Ruokaprovinssiverkosto luo yhdessä kestävää menestystä sen kaikille toimijoille.” Strategian julkaisemisen jälkeen strategian todeksijohtamiseen liittyviä haasteita täytyy ryhtyä ratkomaan nimenomaan Ruokaprovinssiverkoston yhteistyönä.

Kuva. Ruokaprovinssistrategia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä – kiitos kaikille strategiatyöhön osallistuneille!

Strategia koottiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan/ Etelä-Pohjanmaan Maaseutunaisten yhteisesti toteuttamassa, Maaseuturahaston rahoittamassa Ruokaprovinssi 2030 – Menestyksen avaimet pellolta pöytään-hankkeessa.

Osoitteesta www.ruokaprovinssi.fi/strategia löydät julkaistut Ruokaprovinssistrategiamateriaalit sekä voit tilata tiimillesi erikseen järjestettävän Ruokaprovinssistrategian esittelyn.

Elina Huhta
Asiantuntija TKI
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja toimii Etelä-Pohjanmaalla Ruokaprovinssin ja ruokayrittäjyyden kehittämistehtävien parissa.