Ruokaketjun digitalisaatio tarvitsee osaajia ja monialaista yhteistyötä | @SeAMK-verkkolehti

Ruokaketjun digitalisaatio tarvitsee osaajia ja monialaista yhteistyötä

Digitalisaatio etenee vauhdilla myös ruoka-alalla. Se näkyy muun muassa kuluttajien erilaisina mahdollisuuksina ostaa ruokaa mobiili-appien avulla, se näkyy ruuan jäljitettävyydessä ja agroteknologian kehittymisessä. Digitalisaatiolla on myös iso rooli tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä kansainvälisilläkin markkinoilla. Mutta mitä sen kehittämiseksi tarvitaan?

Etelä-Pohjanmaalla koko ruokaketjun tarpeita tutkittiin tänä keväänä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Regions4Food-hankkeessa. Tutkimukseen osallistui muun muassa ruokaketjun yrityksiä, neuvonnan ja hallinnon edustajia. Myös opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua.

Tuloksissa tuli esiin laaja skaala tarpeita, mutta keskenään yllättävän samansuuntaisia toimijasta riippumatta. Mukana oli niin teknologiaan liittyviä tarpeita datan yhdisteltävyydestä ja omistuksesta kuin tietoon ja osaamiseen liittyviä haasteita. Tietoa ja teknologiaa on tarjolla niin paljon, että siitä on vaikeaa hahmottaa mikä on oikeasti oleellista ja hyödyllistä – ja miten sitä voisi parhaiten hyödyntää. Suurena tarpeena esiin nousi myös entistä tiiviimpi yhteistyö. Monialainen osaamisen yhdistäminen, tieto siitä mitä muut tekevät ja yhteiset suuntaviivat ovat kehittämisen ytimessä. Tämä on todettu useassa muussakin yhteydessä, ja nousi kärkiteemaksi myös digitalisaatiossa.

SeAMKin rooli korostuu koulutuksessa, mutta on tärkeä myös muilla osa-alueilla, sillä SeAMK on erittäin aktiivinen hanketoimija aluekehityksessä. Opiskelijoilla taas on avainasema tulevaisuuden osaajina. Oman osaamisen lisäksi monialainen yhteistyö ja verkostoituminen kannattaa ehdottomasti aloittaa jo opiskeluaikana, sillä sitä aivan erityisesti kaivataan yrityskentällä.

EU:n Interreg Europe -rahoitteinen hanke jatkuu seuraavaksi kansainvälisellä oppimisella, jossa kehitetään ratkaisuja löydettyihin tarpeisiin. Näistä koostetaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla digitalisaatiota Etelä-Pohjanmaalla edistetään. Tavoitteena on parantaa eteläpohjalaisen ruuantuotannon kilpailukykyä entisestään sekä lisätä yritysten ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä. Digitalisaation osalta mukaan kaivataan nyt erityisesti teknologia- ja ICT –puolen osaajia. Toiminta Ruokaprovinssin kehittämiseksi jatkuu usean teeman ympärillä, Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan eduksi. Se hyödyttää myös kuluttajia ja koko maakunnan asukkaita. Osaavat ja motivoituneet uudet työntekijät ovat oleellinen osa ruokaketjun digitalisaation kehitystä. Tarvetta on!

Regions4Food, Interreg Europe.

Soila Huhtaluhta
projektipäällikkö
SeAMK Ruoka