Maailman parasta lähiluomua | Julkaisut @SeAMK

Maailman parasta lähiluomua

Lähiluomusta uutta nostetta

Maa-ja metsätalousministerin määritelmä lähiruualle on: Erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lähiruoka nauttii tällä hetkellä suurta suosiota ja se on myös trendikästä. Jotta Etelä-Pohjanmaalla tuotettu luomu pääsisi oikeuksiinsa ja saisi lisää nostetta, täytyy alkaa puhua lähiluomusta. Luomusta, joka on tuotettu omassa maakunnassamme.

Vaikka Etelä-Pohjanmaa tulee luomun kulutuksessa, kysynnässä ja asenteissa hieman jäljessä muihin maakuntiin verrattuna, silti luomu kiinnostaa myös eteläpohjalaisia. Eri tuotantosuuntiin kuitenkin tarvittaisiin lisää luomuyrittäjiä.

Lähiluomun tuottajien tulee saada lisää näkyvyyttä, ja siitä syystä Seinäjoen Prismassa 6.11.2017 järjestettiin tapahtuma lähiluomun esiin nostamiseksi. Yksittäinen tapahtuma lähiluomun puolesta ei riitä nostamaan esille kaikkia niitä hienoja luomutuotteita ja –tuottajia, joita maakunnastamme löytyy. Sen eteen pitää yhdessä tehdä vielä paljon töitä ja tukea pk-luomuyrittäjyyden kehittymistä.

Alueellista luomutoimintasuunnitelmaa työstetään

SeAMK on mukana luomun kehittämisessä mm. kansainvälisen SME ORGANICS-hankkeen kautta, jonka tehtävänä on kehittää luomusektoria Etelä-Pohjanmaalla ja tukea luomun pk-yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä.

Projektissa on mukana kaiken kaikkiaan kahdeksan eurooppalaista maakuntaa, joissa jokaisessa tuotetaan alueellinen luomutoimintasuunnitelma yhteistyössä alueen muiden luomusektorin kehittäjien ja yrittäjien kanssa. Etelä-Pohjanmaalla toimintasuunnitelman tavoitteena on löytää yhteiset keinot saavuttaa asetettu 20 % luomuviljellyn peltoalan tavoite vuoteen 2020 mennessä. Toimintasuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2018.

https://smeorganicsfinland.wordpress.com/

https://www.interregeurope.eu/smeorganics/

Kirjoittaja:

Elina Puska 
Asiantuntija SME ORGANICS
SeAMK Ruoka