Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle | @SeAMK-verkkolehti

Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle

SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hankkeen nimi on “Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle”.

Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä

Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä sekä tukemalla menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien ja -teknologioiden käyttöönottoa. Projektissa tehtävä yhteistyö vahvistaa yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä edistää uusien teknologioiden siirtoa Botnia-Atlantica –alueen pk-yrityksille.

Rakentamisen volyymi kasvussa

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa rakentamisvolyymin odotetaan kasvavan globaalitasolla 70%. Tämä on suuri haaste yhä niukkenevien raaka-ainevarojen maailmassa. Uudisrakentamisen lisäksi myös olemassa olevan rakennuskannan korjaamisella on kiire. Rakennusteollisuus tarvitsee välttämättä uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja kyetäkseen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Puun lisääntyvä käyttö rakentamisessa hyödyttää nimenomaan Botnia-Atlantica -aluetta, jonka taloudessa metsäsektorin osuus on merkittävä.

Uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja

Kiertotalous tarkoittaa teollista järjestelmää, jossa perinteinen lineaarinen talousmalli korvataan syklisellä mallilla. Yrityksille tämä merkitsee siirtymistä sellaisiin käytäntöihin, jotka perustuvat tuotteiden korjaamiseen, kunnostamiseen, uudelleenkäyttöön, sekä komponenttien tai materiaalien kierrättämiselle. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät, kun käytössä kuluvat tuotteet korvautuvat kestävämmillä tuotteilla tai palveluilla. Rajat ylittävä Suomi-Ruotsi –yhteistyö mahdollistaa riittävän suuren alustan ja laajat verkostot pk-yrityksille kiertotalouden edellyttämien uusien käytäntöjen ja liiketoimintamallien innovoinnille, sekä tuotteiden ja palveluiden kansainväliselle markkinoinnille.

Hankekonsortio

Hankekonsortiota johtaa ammattikorkeakoulu Novia Vaasasta. Muita suomalaisia osapuolia ovat SeAMK ja TTY. Ruotsista hankkeeseen osallistuvat Uumajan yliopiston sovelletun fysiikan ja elektroniikan laitos, sekä liiketoiminnan ja talouden laitos.

Lisätietoja:

Kati Katajisto
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, SeAMK Tekniikka
Puh. 040 830 4237
kati.katajisto@seamk.fi

Paula Lehtisaari
projektipäällikkö, lehtori, SeAMK Tekniikka
Puh. 040 570 1055
paula.lehtisaari@seamk.fi

Ari Hynynen
arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori, TTY
Puh. 040 839 8643
ari.hynynen@tut.fi