Kiertotalous kiinnostaa opiskelijoita | @SeAMK-verkkolehti

Kiertotalous kiinnostaa opiskelijoita

SeAMKissa toteutettiin marraskuusta 2017 helmikuuhun 2019 Sitran rahoittamaa hanketta ”Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi”.

Hankkeessa oli mukana yhteensä kahdeksan ammattikorkeakoulua, joilla on prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusta (SeAMKissa bio- ja elintarviketekniikka). SeAMKin osuus liittyi Kestävät ruokajärjestelmät -teemaan. Hankkeen aikana koottiin eri ammattikorkeakoulujen yhteistyössä materiaalia kiertotalouteen liittyviin opintokokonaisuuksiin, joiden oppimistehtäviä pilotoitiin SeAMKissa eri opintojaksolla.

Syksyn 2018 CampusOnlinen tarjonnassa oli mukana Kestävä ruokajärjestelmä -opintojakso, jonka toteutuksesta SeAMK vastasi.  Opintojaksolla käsiteltiin ruokahävikkiä Suomessa ja globaalisti sekä oman kotitalouden näkökulmasta, pakkausmateriaaleja ja niiden kierrättävyyttä, ruokatuotteen elinkaarianalyysiä sekä puutarhatalouden sivuvirtojen hyödyntämistä. Opintojakson yhtenä tehtävänä oli seurata ja analysoida oman kotitalouden ruoka- ja pakkaushävikkiä yhden viikon ajan. Opiskelijoiden käymissä keskusteluissa nousi esille, että usea opiskelija oli kiinnittänyt jo huomiota ja löytänyt keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Opintojakson suoritti yhteensä 67 opiskelijaa.

Hankkeen aikana huomattiin, että kiertotalous kiinnostaa opiskelijoita. Osallistava opetusmenetelmä sai opiskelijat miettimään kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja omissa päivittäisissä toiminnoissa sekä laajemmin omaan opiskelualaan liittyen. Jatkossa kiertotalouden opintojen roolia vahvistetaan bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmassa.

Margit Närvä
Jarmo Alarinta