Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi | @SeAMK-verkkolehti

Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni  -tutkimusohjelman TURNEE-hankkeen koealojen perustaminen alkoi kesäkuun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto johtaa koetoimintaa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on kenttävastuu Etelä-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla. 

Koealoilla seurataan käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden eli suonpohjien metsityskohteiden kasvihuonekaasuja ja ilmastovaikutuksia. Kyse on niin sanotusta kammiomittaustoiminnasta, jolla mitataan maaperän kasvihuonekaasutaseita. Lisäksi seurataan metsiköiden karikekertymiä ja kohteiden vesien laatua.  

Aikasarja sisältää eri-ikäisiä suonpohjien metsityskohteita. Nuorin mittapiste on vielä metsittämätön suonpohja Soinin Naarasnevalla. Vanhin kohde on 60-vuotias metsä Kihniön Aitonevalla. Lisäksi koealoja perustettiin rehevien soiden ennallistamiskohteille mm. Kyyjärvellä ja Seitsemisessä. 

Soinin Naarasnevalle rakennetaan myös jatkuvatoiminen meteorologinen tornimittausasema.  Naarasnevan asema valmistuu tällä tietoa elokuussa. Asema seuraa jatkuvatoimisesti mm. kasvihuonekaasuja, albedoa sekä aerosolihiukkasten ilmastovaikutuksia.  

Piirimiestason päiviä 

Kesäkuun puolivälin viikolla kammiomittauskoealoja perustettiin muun muassa Parkanon ja Kurun seudulle, Kihniöön, Kyyjärvelle, Alajärvelle ja Soiniin. Maastopäivät ovat olleet usein yli 12-tuntisia, ja päivisin on ajettu useita satoja kilometrejä eri kohteiden välillä. Tutkimusryhmä onkin saanut tuntumaa entisen metsäteollisuuden piirimiehen työnkuvasta, joka on tullut tunnetuksi runsaista ajokilometreistä. 

Koealojen rajaaminen lapiotyönä on tuonut mukavaa vaihtelua Teams-palaverien lomaan. Helsingin yliopiston pro gradujen tekijät ovat olleet maastotöissä suurena apuna. 

TURNEE-hankkeessa arvioidaan päästövähennyspotentiaalia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana maa- ja metsätalousministeriön päärahoittamassa Nappaa hiilestä kiinni –ohjelman TURNEE-hankkeessa. Hankkeessa selvitetään, kuinka paljon maankäyttösektorin päästöjä voitaisiin pienentää reheviä turvemetsiä ennallistamalla, ja toisaalta kuinka paljon nieluja voitaisiin kasvattaa metsittämällä tai ennallistamalla käytöstä poistettuja suonpohjia. Hiiliasioiden lisäksi hanke tutkii turvemaiden vesiensuojelua. 

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Annalea Lohila koordinoi TURNEE-hanketta Helsingin yliopiston INAR-ilmakehätieteen keskuksessa, jota johtaa akateemikko Markku Kulmala. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Helsingin yliopiston Metsätieteen laitos, Oulun yliopisto, Ilmatieteenlaitos sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö. Hanke toimii ajalla 1.3.2021-31.12.2023.  


Kuva. ”Lapiotyö tuo hyvää vaihtelua Teams-istuntoihin”, toteaa erityisasiantuntija
Kari Laasasenaho. (Kuva: Risto Lauhanen).
 

Risto Lauhanen,  MMT
Kari Laasasenaho, FT
SeAMK Ruoka