HIGHFIVE - tukea ruoka-alan pk-yrityksille kestävässä kaksoissiirtymässä | Julkaisut @SeAMK

HIGHFIVE  - tukea ruoka-alan pk-yrityksille kestävässä kaksoissiirtymässä

#

Hankkeen tausta ja tavoitteet

HIGHFIVE-hanke tukee ruoka-alan pk-yrityksiä kestävässä kaksoissiirtymässä. Ruoka muuttuu ja sen mukana yritysten tulee olla sekä ympäristö- että talousnäkökulmista kestäviä. Tämä tapahtuu lisäämällä yritysten tuottavuutta käyttämällä digitaalisia innovaatioita toiminnan kehittämiseen. Hanke toteuttaa EU:n Green Dealia ja Farm-to-Fork strategiaa. HIGHFIVE-hankkeessa on mukana laaja joukko toimijoita, joista suurin osa kuuluu Smart Sensors 4 AgriFood tai tuttavallisemmin SS4AF-konsortioon, Agrifood-teeman älykkään erikoistumisen ryhmään. Hanke rahoitetaan Interregional Innovation Investment  tai lyhyemmin I3-instrumentin avulla. Yllä olevan EU-jargonin alle kätkeytyy kuitenkin käytännön asioita.

HIGHFIVE, 1. avoimen haun tulokset 15.6. – 31.8.2023

HIGHFIVE tukee pk-yrityksiä rahoittamalla hankkeita. Kesällä 2023 avautui ensimmäinen haku, jossa eri alueiden pk-yritykset pystyivät hakemaan rahoitusta. Hankkeen maksimituki per yritys oli 60 000 euroa ja projektin kesto maksimissaan 12 kuukautta. Ensimmäiseen hakuun osallistui yhteensä 110 yritystä yhteensä 58 hankkeella. Yrityksien tekemistä hakemuksista kaksi oli Suomesta.

Kaikki hakemukset arvioitiin ja 9 hanketta sai rahoituksen. Hankkeissa on mukana 16 yritystä 5 eri maasta. Hankkeiden yhteenlaskettu arvo on 865 400 €. Hankkeiden edistymisestä ja toteutuksista tulee päivityksiä aikanaan kotisivuille.

Avoimessa hakukuulutuksessa painotettiin kahta teemaa – reaaliaikaisten kriittisten hallintapisteiden anturointi sekä antureiden integrointi ja implementointi. Kolmas tärkeä piirre rahoitetuissa hankkeissa on alueiden välisyys, joka tulee rahoitusinstrumentista. Ajatus on, että kun innovatiivisia investointeja tehdään alueidenvälillä, päästään rikastamaan osaamista ja oppimaan muilta alueilta. Rahoitettujen hankkeiden teknologiset täsmälliset piirteet tiedotetaan tarkemmin, kunhan projektit alkavat valmistumaan ja tiedottamaan tuloksistaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että monessa hankkeessa käytetään koneoppimisen työkaluja sensoridatan (kamerat, NIR-laitteet jne.) prosessien ja tuotelaadun analysointiin ja kehittämiseen.

Toinen avoin haku tammikuussa 2024 (alustava tieto)

HIGHFIVEn seuraava avoin haku alkaa tammikuussa ja jatkuu maaliskuun loppupuolelle 2024 alustavan tiedon mukaan.  Toisessa avoimessa haussa on samat teemat ja painotukset kuin ensimmäisessä. Eli alueiden välisiä projekteja, joissa käytetään älykkäitä sensoreita tuottavuuden lisäämiseen ruokasektorin pk-yrityksissä. Uudesta avoimesta hausta ilmoitetaan ensimmäisenä hankkeen kotisivuilla  ja tietysti hankkeen LinkedIn-profiilissa. Jos hankeidea löytyy, ole yhteydessä!

Kuva 1 Kuvakaappaus HIGFIVE  LinkedIn sivulta, kuvissa hanketoimijoita

 

Markus Ojala
Projektipäällikkö
SeAMK

Kirjoittaja toimii HIGHFIVE-projektipäällikkönä SeAMKissa.

HIGHFIVE project

Lähteitä:

European Commission, European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). (i.a.) Interregional Innovation Investments (I3) Instrument. (i.a.). Haettu 15.11.2023, https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en

European Commission, Food Safety. (i.a.). Farm to Fork Strategy—European Commission. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

European Commission. (i.a.). The European Green Dealhttps://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Finto AI. (i.a.). Finto AI – service for automated subject indexing. https://ai.finto.fi/?locale=en

Highfive. (i.a.). Contribution to he European Strategic Policies. https://highfive.ss4af.com/

LinkedIn. HIGHFIVE: Posts | LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/highfive.eu/posts/?feedView=all

Smart Sensors 4 Agri-food. (i.a.). Welcome to Smart Sensors 4 Agri-food.  Haettu 11.12.2023, https://ss4af.com/