Akuutti Agrotekno -hanke tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa maatilojen kustannustehokkaasta lannoituksesta ja energiankäytöstä | @SeAMK-verkkolehti

Akuutti Agrotekno -hanke tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa maatilojen kustannustehokkaasta lannoituksesta ja energiankäytöstä

#

Keväällä 2022 alkanut sota Ukrainassa on aiheuttanut paljon haittavaikutuksia. Yksi näistä on kohonneet kustannukset monella eri sektorilla. Maataloudessa lannoitteiden, energian sekä polttoaineiden hinnat ovat vaihdelleet paljon, ja vaikka lannoitteiden hinnat ovatkin laskeneet korkeimmista lukemista, ovat kustannukset edelleen keskimäärin korkeita, mikä on tuonut haasteita maatalousyrityksille. Sota ei ole ainut vaikuttava tekijä asiassa, vaan maatiloilla on ollut jo vuosia haasteita ruoan hintakehityksen ja tuotantopanosten hinnan nousun vuoksi. Kustannushaasteiden lisäksi uusiutumattomat energialähteet aiheuttavat kuormitusta ympäristölle ja ne tulevat todennäköisesti aikanaan loppumaan. Muun muassa näistä syistä vaihtoehtoisten, uusiutuvien energiamuotojen käyttöön panostaminen on ajankohtaista ja tärkeää.

Traktori pellolla.
Akuutti Agrotekno -hankkeessa keskitytään erityisesti lannoituksen ja maatilan energian käytön kustannustehokkuuteen (Kuva: Pixabay).

Vuoden alussa käynnistyneen Akuuttia tietoa maatilojen kannattavuudesta lannoite- ja energiansäästötoimissa, eli lyhyesti Akuutti Agrotekno -hankkeen tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien taitoja tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Näin pyritään vastaamaan tähän vaikeutuneeseen taloustilanteeseen. Hankkeessa keskitytään erityisesti lannoituksen ja maatilan energian käytön kustannustehokkuuteen.

Käytännön toimenpiteenä hanke järjestää tiedotustilaisuuksia, joissa keskitytään tuotantopanoksiin ja niiden käytön tarkentamiseen uuden teknologian avulla. Näin toimitaan, sillä saman tuoton aikaansaaminen vähäisemmillä tuotantokustannuksilla on yksi oleellinen keino, jolla voidaan parantaa maatalousyrityksen tuottavuutta ja teknologian kehitys on mahdollistanut tuotantopanosten (tärkeimpiä panoksia peltoviljelyssä siemenet, lannoitteet, lanta ja kasvinsuojeluaineet) käytön tehostamisen.

Tavoite on, että tiedotustilaisuuksista saadun tiedon avulla maatalousyrittäjät osaavat kehittää maatilansa energia- ja lannoiteratkaisuja niin, että tuotantopanokselle saadaan paras mahdollinen tuotto ja lisäksi he osaavat jalostaa toimintaansa erilaiset vaihtoehdot huomioiden ja niiden avulla kykenevät kehittämään tuotantoaan eteenpäin. Näin mahdollistetaan maatalousyrittäjille paremmat keinot vaikeutuneen kustannustilanteen aiheuttamien vaikutuksien minimoimiseksi.

Kevään tilaisuudet

Hankkeen ensimmäiset seminaarit ovat jo aivan nurkan takana, kun ensimmäinen, kustannustehokas ja tarpeenmukainen lannoitus -seminaari on luvassa keskiviikkona 15.3. Tilaisuus järjestetään ProAgria Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2, Seinäjoki). Tämän jälkeen, huhtikuun alkupuolella on luvassa kaksi tilaisuutta, jotka molemmat järjestetään Ilmajoen Sedun kampuksella (Ilmajoentie 525, Ilmajoki). Näistä aikaisempi seminaari, joka järjestetään 5.4. klo 12:15 – 16:00, käsittelee koneyhteistyötä ja maatilan energiantuotantoa. Jälkimmäinen seminaari toteutetaan 12.4. klo 12:15 – 16:00, ja siinä käydään läpi viljankuivaukseen ja peltotyöhön liittyviä säästömahdollisuuksia. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne toteutetaan hybridiseminaareina, eli niihin voi osallistua joko etänä tai paikan päällä. Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 

Lannoitusseminaari (15.3)

Energiaseminaari (5.4)

Viljankuivaus- ja peltotyöseminaari (12.4)

Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostitse: Jarmo.Luoma1@seamk.fi

Kyseessä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun, ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun yhteistyössä toteuttama tiedonvälityshanke. Koordinoijana toimii SeAMK. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Jarmo Luoma
Projektipäällikkö
SeAMK

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Akuutti Agrotekno ja Osaava Farmari -hankkeissa.