Optimaalisia ratkaisuja yritysten tarpeisiin | Julkaisut @SeAMK

Optimaalisia ratkaisuja yritysten tarpeisiin

#

Optimaalista lisäarvoa teknologiasta (OPLITE) -hanke on käynnistynyt koko konsortion voimin. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina siinä ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta (EAKR) osarahoittavat Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan Liitot sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö. Hanke päättyy 30.6.2025.

Hankkeen päätavoitteena on ensisijaisesti tuottaa Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan pk-yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja optimoida omia toimintojaan, tuotteitaan, prosessejaan simulointi- ja datapohjaisilla menetelmillä ja työkaluilla. Hankkeella pyritään myös lisäämään tietoisuutta uusien simulointi- ja optimointityökalujen mahdollisuuksista.

Kilpailukyvyn kannalta erityisesti korkean työvoimakustannusten maissa on tärkeää pyrkiä tuottamaan palvelut, tuotteet ja niiden tukiprosessit optimaalisella tavalla, jolloin resurssitehokkuus paranee ja kilpailukyky kehittyy samalla mahdollistaen tuotannon kotiuttamisen ja lisäten toimitusketjujen resilienssiä. Tällä on myös keskeinen merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta, jos arvoa tuottamatonta tekemistä, ylimääräisestä materiaalia tai resurssia tai nk. hukkaa voidaan vähentää optimoinnin, suunnittelun ja ennustamisen tuloksena. Osaltaan em. toimet voi liittyä liiketoimintaprosessiin, valmistettavaan tuotteeseen tai sen tuotantoon, sosiaalisiin prosesseihin, toimitusketjuihin, palvelutuotantoon jne. Yhteistä toimialasta ja toiminnosta riippumatta on se, että optimointia ja kehittämistä voidaan tehdä digitaalisesti siihen soveltuvilla työkaluilla ja menetelmillä.

Optimaalista lisäarvoa teknologiasta (OPLITE) -hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy 10–12 pilottia, joissa sovelletaan optimointiteknologiaa tuotannon arvoketjun eri vaiheissa. Pilotit kootaan casebookiksi, joka jää hankkeen tuloksena hyödynnettäväksi. Lisäksi hankkeessa pidetään teknologiaan liittyviä työpajoja niin Seinäjoella kuin Tampereellakin. Kirjoitushetkellä hankkeessa on jo muutamia yrityksiä mukana ja pilotteja käynnistetään teknologiakartoitusten ja -testausten pohjalta. Pilottien tulokset dokumentoituvat hankkeen verkkosivulle.

Toni Luomanmäki
Lehtori, OPLITE-hankkeen projektipäällikkö
SeAMK