Monet reitit johtavat SeAMKiin: Lukioväylästä insinööriopiskelijaksi | Julkaisut @SeAMK

Monet reitit johtavat SeAMKiin: Lukioväylästä insinööriopiskelijaksi

#

ESR-rahoitteisen Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä, nopeuttaa ja joustavoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä sekä lisätä pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle.  

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin siihen, että alueen koulutusmahdollisuudet tiedostetaan ja ne koetaan vetovoimaisiksi, mikä osaltaan edistää osaavan työvoiman pysyvyyttä alueella.  

Korkeakoulujen yhteishaku on se suurimmalle osalle tuttu tie korkeakouluun. Uudet reitit korkeakouluopintoihin ovat kuitenkin olleet kehitteillä SeAMKissa jo useamman vuoden ajan ja viimeisimpänä tarjolle ovat tulleet lukioväyläopinnot.

SeAMK Lukioväylässä opiskelija suorittaa 15 op ennalta määrättyjä SeAMKin tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja jo toisen asteen aikana. Opinnot ovat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille ilmaisia. Väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot ja lukion päättötodistuksen suoritettuaan voi opiskelija hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, ilman yhteishakua ja pääsykokeita.

Annin tie lukioväylästä insinööriopintoihin

Anni Rinta-aho hakeutui Bio- ja elintarviketekniikan insinööriväylään opiskellessaan Seinäjoen lukiolla toisella luokalla. Viime keväänä Anni valmistui ylioppilaaksi ja sai myös suoritettua väyläopinnot loppuun ja nappasi paikan tutkinto-opiskelijana.


Anni Rinta-aho opiskelee SeAMKissa bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi (Kuva: Jarmo Alarinta).

Anni kertoo jättäneensä nuorena lukion ihan loppuvaiheessa kesken. Kun vuosia – ja perhekin siinä sivussa karttui, hän halusi suorittaa lukion loppuun. Jo silloin mielessä siinsi juurikin bio- ja elintarviketekniikan insinööri-opinnot.

Oli siis pelkästään iloinen yllätys, kun Seinäjoen aikuislukion opo kertoi hankkeesta, joka mahdollisti AMK-opintoja jo lukioaikana. Annin mukaan se ”tuntui kyllä niin uskomattomalta onnenpotkulta, etten ollut uskoa todeksi”.

Annin mielestä neljän lapsen kotiäitinä lukio-opintojen ja SeAMKin kurssien yhteensovittaminen oli yllättävänkin vaivatonta, sillä SeAMK-kurssit olivat pääasiassa etänä ja lukion kurssit iltaisin.

Kohtaamiset muiden opiskelijoiden kanssa kävivät luontevasti. Useimmat kurssit olivat monimuoto-opiskelijoille, ”joten sinne sekaan oli helppo sopeutua eikä oma tapani olla mukana aiheuttanut hämmästystä myöskään muissa”, Anni kertoo.

Väyläopinnot auttoivat hyvin siirtymisessä varsinaiseksi opiskelijaksi, kun pääsi tutustumaan jo valmiiksi työskentelytapoihin ja oppimisympäristöihin. Ryhmätöissä, vaikka etänäkin, pääsi tutustumaan muihin ja sai uusia kavereita ympäri Suomea.

Haastavana Anni koki yhden tietotekniikan kurssin. Annin mukaan sen kanssa ”meinasi jo epätoivo iskeä, mutta rupateltuani SeAMKin opinto-ohjaaja Eijan kanssa, sain mieltäni takaisin ja pääsin kuin pääsinkin ihan kunnialla sen läpi”, Anni kertoo. Kurssin hieman muita heikompi arvosana ei loppujen lopuksi alentanut liikaa vaadittua keskiarvoakaan.

Anni neuvoo muita väyläopintoja miettiviä ja muutenkin suuntaansa hakevia, että rohkeasti vain, innolla eteenpäin ja uusia mahdollisuuksia kohti!

Tiina Hietala
projektipäällikkö
SeAMK

Eija Putula-Hautala
opinto-ohjaaja
SeAMK

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: Lukioväylä | SeAMK

Lue lisää Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen teemoista aiemmin ilmestyneistä artikkeleista:

Erilaiset reitit ammattikorkeakouluun
Apuja lukiosta lähteneiden jatko-ohjaukseen
Visualisointi ja sanallinen muotoilu viimeistelevät hankkeen tuotokset käyttökuntoon
Uudet väylät korkeakouluun
Uudet lukioväylät syntyvät yhteistyöllä
Monella lukiolaisella jatko-opintojen suunta vielä epäselvä
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke: tuloksena uusia väyliä, uudenlaista ohjausta sekä tiiviimpää oppilaitosyhteistyötä pitovoiman lisäämiseksi
Väyläopintojen sujuvuutta edistetään ohjauksella
Erilaiset reitit ammattikorkeakouluun
Osaaminen keskiöön – osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen välttää päällekkäistä opiskelua ja voi jopa nopeuttaa siirtymää lukiosta työelämään
Ässät esittelyssä: Jatko-opintojen ohjauksen avulla nopeampaa siirtymää ja oman alan löytämistä