Erilaiset reitit ammattikorkeakouluun | Julkaisut @SeAMK

Erilaiset reitit ammattikorkeakouluun

#

ESR-rahoitteisen Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä, nopeuttaa ja joustavoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä sekä lisätä pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle.

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin siihen, että alueen koulutusmahdollisuudet tiedostetaan ja ne koetaan vetovoimaisiksi, mikä osaltaan edistää osaavan työvoiman pysyvyyttä alueella.

Haluaisitko suorittaa korkeakouluopintoja tai täydentää omaa osaamistasi, mutta oma polku opintojen pariin on vielä löytymättä? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on lukuisia mahdollisuuksia päästä suorittamaan korkeakouluopintoja – omaksi ilokseen, ammatillisen osaamisen täydentämiseksi tai korkeakoulututkinnon saavuttamiseksi. Opinnoille ei ole ala- tai yläikärajaa ja toivotammekin kaikki opinnoista kiinnostuneet tervetulleiksi!

Aina itselle sopivien opintojen löytäminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan vaihtoehtojen runsaus saattaa hämmentää ja itselle sopivat vaihtoehdot jäädä hieman epäselviksi. Avuksi oman reitin löytymiseen on laadittu Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa interaktiivinen, digitaalinen ohjaustyökalu REITITIN, joka opastaa ja neuvoo sinua juuri sinulle sopivan reitin löytämisessä ammattikorkeakouluopintojen pariin. Valitsemalla omaan tilanteesi parhaiten sopivat vaihtoehdot, REITITIN opastaa sinut potentiaalisten mahdollisuuksien äärelle.

Viimeisimpänä kansallisena kehittämisponnistuksena opiskelijavalintatapoja lähdettiin uudistamaan Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeella (2017-2019). Hankkeen yhteydessä syntyi mm. jo useamman vuoden käytössä ollut sähköinen AMK-valintakoe. Lisäksi hankkeen osatavoitteena oli löytää ja kehittää myös uusia muita osaamisperustaisia valintatapoja. Viime vuosina yhteishaun rinnalle onkin noussut joukko erilaisia hakuja omine valintakriteereineen. Erilaisia reittejä tutkintoon johtavaan koulutukseen on mm. avoimen väylän haku (linkki), toisen asteen väylähaku (linkki) ja valintakurssihaku (linkki). Katso SeAMKin kaikki haut verkkosivuiltamme kohdasta ”Hakeminen” (linkki).

SeAMKissa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa kehitettiin toisen asteen väylähaku, joka tarjoaa mahdollisuuden toisen asteen opiskelijoille hakeutua yhteishaun lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tutkintoa alalta, jonka väyläopintoja opiskelija on lukiossa tai ammatillisen tutkinnon aikana suorittanut. Mutta mihin tällaista erillishakua tarvitaan, kun yhteishaku järjestetään vuosittain? Yhteishaku on ehdottomasti tunnetuin ja suosituin reitti tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin, mutta suosionsa vuoksi tietyissä koulutuskohteissa on myös runsaasti kilpailua. Koska erillishauissa määritellään usein erillisiä hakukelpoisuuteen, eli siihen kuka voi hakea kyseisessä haussa, liittyviä tekijöitä, rajautuu potentiaalinen hakijoiden joukko itsestään. Tällöin myös kilpailu opiskelupaikoista voi olla vähäisempää.

Erilaisten mahdollisuudet ja reitit korkeakouluopintojen pariin tulevat todennäköisesti yhä monipuolistumaan tulevaisuudessa. Jos oma suunta ja oikea reitti SeAMKin opintojen pariin mietityttävät, voit hyödyntää SeAMKin monipuolista asiantuntijajoukkoa aina hakijapalveluista jatkuvan oppimisen palveluihin. Me autamme sinua löytämään juuri sinulle sopivan reitin opintojen pariin!

Essi Hauta
TKI-asiantuntija
SeAMK

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: Lukioväylä | SeAMK

Lue lisää Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen teemoista verkkolehdessä aiemmin ilmestyneistä artikkeleista:

Uudet väylät korkeakouluun
Uudet lukioväylät syntyvät yhteistyöllä
Monella lukiolaisella jatko-opintojen suunta vielä epäselvä
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke: tuloksena uusia väyliä, uudenlaista ohjausta sekä tiiviimpää oppilaitosyhteistyötä pitovoiman lisäämiseksi
Väyläopintojen sujuvuutta edistetään ohjauksella
Osaaminen keskiöön – osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen välttää päällekkäistä opiskelua ja voi jopa nopeuttaa siirtymää lukiosta työelämään
Ässät esittelyssä: Jatko-opintojen ohjauksen avulla nopeampaa siirtymää ja oman alan löytämistä
Monet reitit johtavat SeAMKiin: Lukioväylästä insinööriopiskelijaksi
Apuja lukiosta lähteneiden jatko-ohjaukseen
Visualisointi ja sanallinen muotoilu viimeistelevät hankkeen tuotokset käyttökuntoon