Terveysalan opettajat ERASMUS+ -vaihdossa

SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu, jonka strategiaan ja arvoihin kuuluu keskeisesti kansainvälisyys (SeAMK strategia 2015-2020). Opettajilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen lyhyemmillä opettaja- ja asiantuntijavaihdoilla, joihin saadaan apurahoja muun muassa Erasmus+ -ohjelmasta (Henkilökunnan liikkuvuus 2017). Tällä tavoin opettajat pääsevät tutustumaan eri korkeakouluihin, vaihtamaan asiantuntijuutta ja muodostamaan yhteistyötä kansainvälisesti. Olimme saaneet mahdollisuuden lähteä tänä lukuvuotena opettajavaihtoon ulkomaille, ja näin SeAMKin kansainvälisen liikkuvuuden koordinaattori lähti kartoittamaan kohdemaata syksyllä 2018. Vaihtoehdoista valittiin Englannissa sijaitseva Plymouthin Yliopisto, “School of Nursing and Midwifery”. Matkalle lähdettiin maaliskuussa 2019.

Plymouth – rannikkokaupunki ja kansainvälinen yliopisto

Plymouth sijaitsee Englannissa Atlantin valtameren rannalla. Väkiluku on noin 260 000. Ilmasto on merellinen ja sateita on usein. Opettajavaihtoviikon aikana ei satanut lainkaan, mikä on hyvin epätavallista maaliskuussa. Kevät oli jo pitkällä, nummet olivat vihreitä ja aurinko paistoi lämpimästi.

Plymouthin maisemat olivat kuin postikortista (kuva: Virpi Salo).

Plymouthin yliopisto on kansainvälinen yhteisö, jossa on yli 3000 opiskelijaa sadasta eri maasta. Yliopistossa voi opiskella muun muassa terveys- ja sosiaalialaa, arkkitehtuuria, humanistisia tieteitä, psykologiaa ja yhteiskuntatieteitä.

Englannin ja Suomen sairaanhoitajakoulutus eroavat toisistaan siten, että Englannissa opiskellaan yliopistossa ja Suomessa ammattikorkeakoulussa. Englannissa sairaanhoitaja (Bachelor-taso) koulutus kestää 3 vuotta ja opiskelijat valitsevat heti opintojen alussa hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon. Suuntautumisvaihtoehdot ovat Plymouthin yliopistossa lastensairaanhoito, aikuistenhoitotyö ja mielenterveydenhoitotyö.  Opiskelijat voivat valita myös neljän vuoden koulutuksen (MNurs), joka sisältää kliinisen hoitotyön lisäksi enemmän tutkimusopintoja. Valmistunut sairaanhoitaja voi kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa edelleen opintoja yliopistossa (MSc). (School of Nursing and Midwifery, 2019.)

Plymouthin yliopisto on kansainvälinen yhteisö (kuva: Virpi Salo).

Kokemuksia opettajavaihtoviikolta

Verkostoiduimme hoitotyön opettajien kanssa, joilla oli saman sisältöistä opetusta kuin meillä –  esimerkiksi lasten hoitotyö, saattohoitotyö, pitkäaikaissairaiden hoitotyö ja mielenterveyden hoitotyö. Pidimme opetusta seminaareissa kolmena eri päivänä. Olimme valmistautuneet opetustilanteisiin etukäteen, sillä saimme seuraavat aiheet: pitkäaikaissairaiden hoitotyö, potilaskeskeinen hoitotyö, saattohoito ja palliatiivinen hoitotyö. Seminaareissa saimme opiskelijoiden kanssa hyvin keskustelua aikaan ja he olivat aktiivisia sekä kiinnostuneita kertomistamme näkökulmista eri aiheisiin.

Seminaareissa esittelimme opiskelijoille myös SeAMKia ja kerroimme eri koulutusohjelmista, erityisesti suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen sisällöstä.  Opiskelijoilla heräsi kiinnostusta lähteä opiskelijavaihtoon SeAMKiin. Tapasimme terveysalan yksikön johtajan, joka kertoi sairaanhoitajakoulutuksen sisällöistä heidän yliopistossaan. Kokoustimme usean eri opettajan kanssa, jotka kertoivat hoitotyön opetuksen sisällöistä. Vastavuoroisesti me jaoimme omaa asiantuntijuuttamme. Lisäksi tutustuimme heidän hoitotyön koulutuksensa laboraatio- ja simulaatiotiloihin sekä yliopiston kirjastoon.

Twitter aktiivisessa käytössä

Meille kerrottiin siitä, että jokaisen terveysalan opiskelijan Plymouthin yliopistossa tulee luoda oma Twitter-tili, mihin opiskelijat kirjoittavat opinnoistaan jo heti opintojen alusta alkaen. Opettajien mielestä on tärkeää, että terveydenhuollon opiskelijat oppivat käyttämään ja hyödyntämään online-keskusteluja muiden opiskelijoiden, kollegojen ja yleisön kanssa”-Twitter-tiliä hyödyntäen (@PUNC project). Tästä voisimme ottaa mallia myös meidän terveysalan koulutusohjelmaamme. Price ym. (2018) tutkimuksessa tuli esiin, että sairaanhoitajaopiskelijat kokivat Twitterin käytön opinnoissaan myönteisenä ja sen käyttöä olisi hyvä sisällyttää opintoihin. Twiittausten avulla opiskelijat voivat jakaa tietoa hoitotyöhön liittyvistä asioista omilla kursseillaan. Opiskelijat tarvitsivat kuitenkin ohjausta ja tietoa, mitä Twitterissä voi asioista kertoa. Sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsevat tietoa sosiaalisen median käytöstä ja säännöistä, että se on ammatillista, eettistä ja vältytään väärinkäytöksiltä (Westrick, 2016).

Iltaisin tutustuimme omatoimisesti Plymouthin kaupunkiin ja merelliseen ympäristöön. Vierailimme myös yhden opettajakollegan kotona tutustuen hänen perheeseensä ja kyläyhteisöön (Kuva yllä). Näimme kävelyretkellä hienoja merimaisemia sekä kauniita vihreitä peltoja, joilla oli lampaita ja hevosia. Maisemat olivat kuin postikortista. Plymouthissa ihmiset olivat erittäin ystävällisiä ja avuliaita, mikä on kuulemma hyvin tyypillistä Etelä-Englannissa asuville.

Ajatuksena on tulevaisuudessa toteuttaa verkkovälitteistä simulaatio-opetusta (INACSL Standards commitee 2016) yhteistyössä Plymouthin yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun välillä muun muassa lasten hoitotyön ja vanhusten hoitotyön sisällöissä. Vaihdon aikana loimme uusia opettajaverkostoja ja saimme hyvän kielikylvyn englannin osalta. Sanavarasto karttui ja samalla rohkeus puhumiseen englannin kielellä lisääntyi. Plymouthin yliopiston hoitotyön opettajille jätimme tiedon tulevasta SeAMKin kansainvälisyysviikosta alkuvuonna 2020, johon he ovat tervetulleita. Kannustamme kaikkia opettajia ja opiskelijoita lähtemään vaihtoon!

Kirsi Kivistö-Rahnasto ja Virpi Salo
SeAMK Sosiaali- ja teveysala

Lähteet:

Henkilökunnan liikkuvuus. 2017. https://intra.seamk.fi/Toissa-SeAMKissa/Kansainvalisyys/Henkilokunnan-liikkuvuus

INACSL Standard Commitee 2016. INACSL  Standards of Best Practise: Simulation Design. Clinical Simulation in Nursing (2016) 12, 5-12 http://dx.doi.org/10.1016./j.ecns.2016.09.005

Price, M., Devis, K., Le Moine, G. Crouch. S., South, N. & Hossain, R. 2019. First year nursing students use of social media within education: Results of a survey. Nurse Education Today; vol 61, 70–76.

@PUNC project. https://www.plymouth.ac.uk/schools/school-of-nursing-and-midwifery/punc

University of Plymouth. 2019. https://www.plymouth.ac.uk/

School of Nursing and Midwifery. 2019. https://www.plymouth.ac.uk/schools/school-of-nursing-and-midwifery

SeAMK strategia 2015-2020. https://intra.seamk.fi/loader.aspx?id=f105ecf2-6e12-4f32-9c6b-4025aeb150ce

Westrick, S J. 2016. Nursing Students’ Use of Electronic and Social Media: Law, Ethics, and E-Professionalism. Nursing Education Perspectives (National League for Nursing), Vol. 37, 16–22.