SeAMK – TMDU yhteistyö vuonna 2021 | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK – TMDU yhteistyö vuonna 2021

SeAMK on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä TMDU:n (Tokyo Medical and Dental University) kanssa. Virtuaalinen yhteistyö sai alkunsa syksyllä 2020, kun Japanissa toteutettavaksi suunniteltu intensiivikurssi peruuntui kalkkiviivoilla. Tästä pilotoidusta virtuaalivaihdosta ja muista yhteistyökuvioista TMDU:n kanssa voi lukea aiemmasta SeAMK-verkkolehden artikkelista.  SeAMK-TMDU Virtual International Exchange Program | @SeAMK-verkkolehti Virtuaalinen yhteistyö sai jatkoa keväällä 2021, kun kahden opintopisteen virtuaalinen kv-vaihto toteutettiin intensiivikurssina. Toteutukseen osallistui yhteensä 13 hoitotyön opiskelijaa Suomesta ja Japanista. Syyskuussa yhteistyötä jatkettiin seminaaripäivän muodossa osana nursing-opiskelijoiden Sustainable Development and Global Health -kurssia.

Kevään Perspectives on Health Promotion in Finland and Japan -kurssilla teemana oli terveyden edistäminen hoitotyössä ja siinä hyödynnettävä teknologia. Kurssin luento-osuus toteutui samanaikaisesti SeAMKin kv-viikon kanssa, jota seurasi kolmen viikon itsenäinen opiskeluvaihe ennen päätöseminaareja.   SeAMKin lehtorit kertoivat äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmästä sekä vanhushoitotyöstä Suomessa. Vastaavasti TDMU:n lehtori avasi Japanin terveydenhuoltojärjestelmää ja sairaanhoitajakoulutusta. TKI-asiantuntijamme Perdo Moreno Sánchez esitteli luennossaan huipputeknologioita, jotka mullistavat terveydenhuoltoa lähitulevaisuudessa. Kurssin ohjelmaan sisällytettiin myös SeAMKin kv-viikon tarjonnasta Chiban yliopiston professori Wenwei Yun luento Sensing technology for Dementia Care. Kurssin aikana opiskelijat pääsivät vierailemaan virtuaalisesti myös SeAMK Älykotiin (SeiHow), jossa tutustuttiin sieltä löytyvään hyvinvointiteknologiaan.

Lounas virtuaalisesti

Molempien maiden kulttuureista saimme mukavat tietoiskut. Pääsimme tutustumaan Tokion nähtävyyksiin virtuaalisen kiertoajelun merkeissä ja lisäksi saimme ohjausta origami-joutsenen tekemiseen. Myös kielten alkeita pääsimme opiskelemaan leppoisissa tunnelmissa. Kulttuuriosion kruunasi virtuaalinen lounas / päivällinen, jossa opiskelijat esittelivät maidensa perinteisiä ruokia ja ruokailukulttuuria. Japanilaiset opiskelijat ohjasivat meitä mm. syömäpuikkojen käytössä.


Kuva 1.  Virtuaalinen lounas / päivällinen (18.2.2021).

Opiskelijat kokosivat pienissä ryhmissä tietoa eri ikäryhmien terveystilanteesta ja kullekin ryhmälle suunnatuista terveydenhuollon palveluista sekä Suomessa että Japanissa. Läpileikkaavina teemoina olivat mielenterveys, hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja maiden välisten yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien esille nostaminen. Opiskelijoiden koonnit esiteltiin päätösseminaarissa, jossa aiheista nousi hyvää keskustelua.

Virtuaaliselle intensiivikurssille tulossa jatkoa

Opiskelijapalautteiden perusteella kurssikokonaisuutta kuvailtiin aika- ja kustannustehokkaaksi ja varsin monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Opiskelijat olisivat kuitenkin toivoneet enemmän väljyyttä ohjelmaan, jotta kysymyksille ja keskustelulle olisi jäänyt enemmän aikaa. Aikaero loi omat haasteensa yhteisen ajan löytymiselle etenkin itsenäisen opiskelujakson aikana. Opiskelijat kertoivat oppineensa erityisesti maiden yleisestä terveystilanteesta ja terveyteen liittyvistä erityishaasteista sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat yleisesti väestön terveyteen (elämäntapa, kulttuuri, historia). Kurssi motivoi kaikkia virtuaalivaihtoon osallistuneita opiskelijoita hakeutumaan ulkomailla tapahtuvaan vaihto-ohjelmaan, kun koronatilanne sen sallii.

Koronapandemian jatkuminen estää vielä tulevanakin keväänä paikan päällä toteutettavan intensiivivaihdon, jota olimme toiveikkaana jo alustavasti suunnitelleet. Kevään 2022 virtuaalisen intensiivikurssin suunnittelu on siis jo aloitettu. Tällä kertaa kurssin teemana on Entrepreneurial Mindset in Health Care and Social Work. Kurssi on vapaavalintaisena kahden opintopisteen opintojaksona tarjolla kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kurssin suunnittelussa huomioidaan kevään 2021 toteutuksesta saatu opiskelijapalaute.

Antoisa seminaaripäivä syksyllä

Syksyllä 2021 toteutetun seminaaripäivän suunnitteluun lähti mukaan TMDU ja toteutukseen SeAMKin ja TMDU:n lisäksi opettajia ja opiskelijoita Keniasta (Maseno University) ja Ugandasta (Clarke International University). Degree Programme in Nursing opetussuunnitelman mukainen kurssi Sustainable Development and Global Health sisälsi seminaarin, jossa opiskelijat esittelivät eri maiden terveystilannetta hyödyntäen mm. terveystilastoja sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Agenda 2030 toimintaohjelmaan peilaten. Toteutus onnistui teknisesti melko hyvin Teamsin kautta. Sisällöllisesti seminaaripäivä oli antoisa ja keskustelua syntyi kivasti. Kansainvälinen yhteistyö innosti opiskelijoita panostamaan seminaariesitysten valmisteluun, ja saimme olla todella ylpeitä heistä kaikista. Palaute oli positiivista ja myös tämän tyyppiselle virtuaaliselle yhteistyölle toivottiin vuosittaista jatkoa kaikkien toteutukseen osallistuneiden yhteistyökumppaneiden taholta.


Kuva 2.  Opiskelijat ryhmästä RN21  sekä lehtorit Terhi Haapala ja Tiina Hemminki (29.9.2021)

Yhteistyö TMDU:n kanssa on ollut jo pitkään aktiivista ja toimivaa. Hyvän yhteistyön jatkumisen kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää, että virtuaalisia yhteistyökuvioita on lähdetty toteuttamaan. Apulaisprofessori Shio Tsuda TDMU:sta on ollut useiden vuosien ajan innokas ja sydämellinen yhteistyökumppani. Hänen innovatiivinen otteensa ja vahva halu yhteistyöhön ovat osaltaan mahdollistaneet uusien yhteistyötapojen luomisen. Virtuaalisten toteutusten avulla on pystytty tarjoamaan opiskelijoille aitoja kansainvälisiä kontakteja, jotka auttavat heitä ymmärtämään paremmin erilaisia kulttuureja ja terveyseroja globaalisti. Hyvien kokemustemme myötä voimme lämpimästi suositella kokeilemaan erilaisia virtuaalisia yhteistyömuotoja kv-kumppaneidemme kanssa.

Tiina Hemminki
Lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Marika Toivonen
Lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala