Nursing-koulutuksen lukuvuosi 21-22 ja katse tulevaan | @SeAMK-verkkolehti

Nursing-koulutuksen lukuvuosi 21-22 ja katse tulevaan 

#

Nursing-koulutus on SeAMKin englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus. Opiskelijaryhmä on monimuotoinen useine kansallisuuksineen, mutta kaikkia opiskelijoita yhdistää halu kouluttautua ja työllistyä sairaanhoitajaksi Suomeen.  

Nursing-koulutuksessa lukuvuosi 21-22 oli tapahtumarikas. Saimme eteenpäin monta kehitteillä ollutta asiaa ja samalla pystyimme kansainvälistämään SeAMKia ja Etelä-Pohjanmaata, vaikka etenkin syyslukukaudella korona toi vielä oman mausteensa opetuksen toteuttamiseen. 

Lukuvuosi alkoi etäopetuksen ja lähiopetuksen yhdistelemisellä koronan tuodessa haasteita opetuksen toteuttamiseen. Lisäksi monia nursing-opiskelijoita huoletti läheisten selviytyminen koronasta sekä terveydellisistä että taloudellisista näkökulmista. Monet nursing-koulutusohjelman opiskelijoista ovat kotoisin Suomen rajojen ulkopuolelta, joten matkustaminen kotimaahan korona-aikana oli monelle mahdotonta. Kevätlukukaudelle 22 tultaessa monen opiskelijan kohdalla olikin kulunut jo useampi vuosi, että oli nähnyt perheenjäsenensä muuten kuin etäyhteyksiä käyttäen. Siksi osa nursing-opiskelijoista tarvitsi opintojen ohella tukea myös henkiseen jaksamiseen ja opiskelumotivaation ylläpitämiseen. Yhdessä SeAMKin opiskelijapalveluiden kanssa onnistuimme tässä, koska nursing koulutuksessa ei ole tapahtunut opintojen keskeyttämistä koronan aikana. Harjoittelut, hybridiopetus, etäopetus, työn ja opiskelun yhdistäminen ja opiskeluun annettu tuki ovat onnistuneet lukuvuoden 21-22 aikana. Koronan vuoksi siirtyneet harjoittelut on onnistuttu suunnittelemaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti niin, että opiskelija pystyy suorittamaan opinnot aikataulussa. Uskonkin, että SeAMKin hoitotyössä harjoitteluiden järjestäminen ja opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus harjoitteluissa on poikkeuksellisen hyvää. 

Vaikka kaikki nursing-sairaanhoitajaopiskelijat eivät osaa vielä kovin hyvin suomea, olemme saaneet harjoitteluyhteistyökumppaneita, jotka ovat rohkeasti ottaneet harjoitteluun nursing-opiskelijan. Osa näistä harjoitteluista on johtanut nursing-opiskelijan työllistymiseen, mikä on erittäin hieno asia. Tämä näkyi esimerkiksi harjoitteluiden opinnollistamisen määrässä, eli perustaitojen harjoittelun kautta oli jo sitoutettu nursing-opiskelijoita, mikä mahdollisti seuraavan harjoittelun tekemisen palkallisena työnä samassa harjoittelupaikassa. Ensi lukuvuodelle 22-23 esitämmekin haasteen, että Etelä-Pohjanmaan alueen hoitotyön organisaatiot ottaisivat rohkeasti nursing-opiskelijoita harjoitteluun. Sairaanhoitajapula on jo nyt kova, eikä se tule ainakaan lähivuosina helpottamaan, joten organisaatioiden kannattaa nyt rohkeasti harjoitteluiden kautta integroida ja palkata ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita. Hoitotyön kansainvälistyminen on tulevaisuutta myös Etelä-Pohjanmaalla.  

Sairaanhoitajan suomen kielen osaaminen on tärkeää potilasturvallisuuden ja työyhteisöön kuuluvuuden kannalta.  Siksi uudistimme opetussuunnitelmaamme siten, että integroimme suomen kielen opetusta hoitotyön simulaatioihin. Kevätlukukaudella 22 toteutimme RN21-ryhmälle nämä toiminnalliset kaksikieliset simulaatiot. Ryhmä antoi erittäin hyvää palautetta näistä kaksikielisistä simulaatioista ja huomasimme, että juuri tämä toiminnallinen kaksikielinen hoitotyön koulutus on se suunta, johon meidän kannattaa mennä nursing-koulutuksessa. Tulemme ehdottomasti miettimään lisää pedagogisia menetelmiä, joilla voimme lisätä suomen kielen osuutta hoitotyön opetuksessa, jotta pystymme vastaamaan Etelä-Pohjanmaan ja koko Suomen sairaanhoitajien tarpeeseen. 

Visiona kansainvälinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla

Kuluneen lukuvuoden aikana teimme myös muuta kehitystyötä, mikä ei suoraan välittynyt opiskelijoillemme. Yksi oli valintakurssin laatiminen ja toteuttaminen. Ensimmäinen pilotti on nyt takana ja toteutamme valintakurssin hakutapana nursing koulutukseen myös keväällä 23. 

Työelämäyhteistyötä toteutettiin paljon myös yli maakuntarajojen ja yksi iso kuluneen lukuvuoden ponnistus onkin Top Up -koulutuksen suunnittelu filippiiniläisille valmiille sairaanhoitajille. Kuten jo totesin, hoitotyö kansainvälistyy nopeasti ja tarve sairaanhoitajille on kova. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla Top Up -koulutuksella pysymme mukana tässä kehityksessä. Tästä koulutuksessa tulen kertomaan lisää sen toteutumisen myötä lukuvuodella 22-23 ja 23-24. 

Muutamia hankesuunnitelmiakin teimme. Missiomme on saada integroitua nursing-opiskelijat sairaanhoitajiksi Etelä-Pohjanmaalle ja visiomme on kansainvälinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla. Kevään 22 aikana lähestyin muutamia hoitotyön organisaatioita hankesuunnittelun merkeissä ja ilokseni huomasin miten avoimia nursing opiskelijoiden integroimiselle ja työllistämiselle alueella aletaan olemaan. On hienoa, että organisaatiot alkavat näkemään mahdollisuudet, joita hoitotyön kansainvälistyminen tuo. 

Paljon on suunniteltu, tehty ja arvioitu ja paljon on työtä vielä tehtävänä. Uusia tavoitteita lukuvuodelle 22-23 on jo asetettu. Palataan näihin kesän jälkeen. Nyt on aika ladata akkuja ja saada uusia ideoita, joita voimme viedä eteenpäin yhdessä nursing-tiimin kanssa.  

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille! 

Marjut Asunmaa
Koulutuspäällikkö, englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus
SeAMK