Kokemuksia nuorten Minuksi-ryhmistä | @SeAMK-verkkolehti

Kokemuksia nuorten Minuksi-ryhmistä

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ovi Auki elämään! (esr) – hanke on keskittynyt toiminnassaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorien tavoittamiseen, heidän tukemiseensa ja ammattilaisverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhtenä toimintamuotona ovat olleet Minuksi-ryhmät, joita toteutettiin koronarajoitusten vuoksi vuonna 2021 verkkoversioina, mutta nyt vuonna 2022 niitä päästiin toteuttamaan lähitoteutuksina ympäri maakuntaa. Minuksi-ryhmät ovat nuorten itsetuntemuksen ja tunnetaitojen kehittämiseen keskittyviä toiminnallisia ryhmiä ja tähän mennessä niitä on toteutettu hankkeen toimesta nuorten työpajoilla Kauhavalla, Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ähtärissä.

Nuorten työpajatoiminta on valmennuksellista toimintaa, jonka tavoitteena on muun muassa tukea nuoren osallisuutta, sosiaalisia suhteita, arjenhallintataitoja ja auttaa häntä löytämään polkua kohti työtä ja koulutusta. Työpajatoimintaa on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa lähes jokaisessa kunnassa, ja nuoret voivat osallistua toimintaan yksilöllisesti, omien tarpeidensa mukaisesti. Hankkeen, joka ei ole viranomaistaho, on haasteellista tavoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ja sen vuoksi hankkeessa päätettiin verkostoitua työpajojen kanssa ja tarjota Minuksi-ryhmätoimintaa osaksi pajojen arkea. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska Minuksi-ryhmät on otettu ilolla vastaan kaikilla pajoilla, jonne yhteistyötä on tähän mennessä tarjottu. Pajoilla nuoret osallistuivat Minuksi-ryhmiin osana normaalia pajatoimintaansa eikä osallistumisen esteeksi näin ollen tullut se, ettei Minuksi-ryhmillä ole ”virallista statusta” eli ryhmät eivät ole esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta.

Mitä ryhmissä sitten tapahtui? Kokoontumiskertoja oli keskimäärin neljä ja ne olivat kestoltaan noin kahdentunnin mittaisia tapaamisia ja ryhmissä käsiteltiin erilaisin menetelmin itsetuntemukseen, tunnetaitoihin ja esimerkiksi tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä teemoja. Ryhmissä toteutettiin ryhmänohjaamisen peruskaavaa; aloitus ja virittäytyminen, toimintavaihe ja lopetus. Lisäksi viimeisellä tapaamiskerralla oli aina päätöskahvit, joilla kiitettiin osallistujia ja päätettiin yhteistyö. Ryhmissä hyödynnettiin hankkeen henkilöstön valmennustaitoja ja lisäksi käytettiin mm. Mieli ry:n materiaaleja. Ryhmissä keskusteltiin paljon, tehtiin erilaisia pienryhmä- ja pariharjoituksia ja käytettiin erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Ryhmien osallistujat olivat hyvin heterogeeninen ryhmä, ja siksi oli arvokasta, että hankkeen työntekijät vetivät ryhmää työparityöskentelynä. Tämä mahdollisti nuorten yksilöllisen huomioinnin ja selkeän työnjaon, mikä oli erittäin tärkeää sujuvan ryhmätoiminnan kannalta. Tehtävien, keskustelujen ja harjoitusten rinnalla käytettiin myös luovaa kollaasityöskentelyä. Kollaaseista muodostui uniikkeja, kunkin ryhmän näköisiä töitä, joihin jokainen osallistuja sai tuoda jonkin päivän sisältöön liittyvän asian. Kollaaseihin kertyi muun muassa Unelmien päivän sisältöjä, omia vahvuuksia ja voimaa antavia asioita.

Kollaasityö.

Kuva 1. Kollaasi Minuksi-ryhmässä.

Hankkeen työntekijöinä olimme erittäin otettuja siitä, kuinka hyvin nuoret ottivat meidät vastaan jokaisella pajalla. Kerätty palaute oli myös pääosin kiittävää. Nuorten avoimuus ja kyky tarkastella itseä ja omaa toimintaa oli välillä häkellyttävän syvää. Nuoret tunsivat itsensä ja tunnistivat heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Pajanuoren näkökulmasta työelämä tai kouluttautuminen tuntui usein olevan vielä melko kaukana. Lisäksi useilla nuorilla oli kokemuksia avun- ja tuensaamisen vaikeuksista. Jonot ja vaihtuvat työntekijät vilisivät keskusteluissa, mutta silti läsnä oli myös paljon iloa, toivoa ja keskinäistä kannustamista. Näihin kokemuksiin peilaten pajan tarjoama yhteisö ja arkea tukevat toiminnot ovat erittäin arvokkaita. Pajan yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri on merkityksellinen, kun nuori pohtii elämänsä suuntaa. Minuksi-ryhmien tavoitteena oli myös antaa nuorille positiivista näkökulmaa omaan itseen ja niihin mahdollisuuksiin, joita elämässä on.  Saatujen kokemusten ja palautteen perusteella Minuksi-ryhmien voidaan todeta täyttäneen tämän tavoitteen.

Annukka Haapa-aho
lehtori
TKI-asiantuntija
Ovi auki elämään! (ESR)- hanke
SeAMK

Lue lisää hankkeesta täällä