Kiitos työelämähaasteista | @SeAMK-verkkolehti

Kiitos työelämähaasteista

#

Uusille urapoluille digisote-osaamisella, eli UUDO-hankkeen tuottamassa Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa (MODI) palvelumuotoilu on tärkeässä keskiössä opiskelijoiden perehtyessä sote-alan digitalisaatioon palveluiden kehittämiseen ja siihen liittyviin haasteisiin. Erikoistumiskoulutuksen opintokokonaisuuteen kuuluu kymmenen (10) opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa palvelumuotoilun keinoin ratkaistaan pienryhmissä oikeaa työelämästä nousevaa haastetta.

Kehittämistehtäväaiheita eli työelämähaasteita on kevään ja alkusyksyn 2022 aikana kerätty muun muassa opiskelijoiden omilta työpaikoilta ja keväällä järjestetyiltä palvelumuotoilun virtuaalikahvitilaisuuksista. Suuri kiitos kaikille teille, jotka annoitte aikaanne ja pohditte sopivia kehittämishaasteita. Viimekertaisen kokemuksen perusteella voimme luvata, että ensi vuoden puolella julkaistavat lopputuotokset tulevat varmasti tuomaan ratkaisuja annettuihin haasteisiin.

Opiskelijat ovat luoneet kehittämistehtäväryhmänsä ja valinneet saaduista aiheista omansa. Tämä syyskuun alussa alkanut kehittämistehtäväprosessi jatkuu seuraavaksi valittujen haasteiden kirkastamisella. Kukin opiskelijaryhmä on yhteydessä haasteen antajaan. Kevääseen 2023 kestävän muotoilutyön ja kehittämisprosessin lopputuotoksena opiskelijat tuottavat visuaalisen kuvauksen saadun haasteen ratkaisusta. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, minkälaisia innovatiivisia ratkaisuja opiskelijaryhmät tulevat esittämään. Tuloksista ja opiskelijaryhmien tuotoksista kootaan yhteisjulkaisu.

Kuvassa on MODI-erikoistumiskoulutuksen ensimmäisen toteutuksen SeAMKin opiskelijaryhmän kehittämistehtävän lopputuotos. Kehittämistehtävän aiheena oli palvelupolun kuvaus SeAMKin Älykodin teknologian hyödyntämiseksi ja jalkauttamiseksi sote-alan organisaatioiden käyttöön. Kehittämistyöryhmään kuuluivat Anna Huhtala (OAMK), Miia Näppä (SeAMK), Minna Ojala (SeAMK) ja Sanna Yli-Kortesniemi (VAMK).

Anna Rauha
Päätoiminen tuntiopettaja
MODI-opiskelijoiden tutoropettaja ja kehittämistehtäväohjaaja
SeAMK