Ylimäki3 | Julkaisut @SeAMK

Ylimäki3

kategoria:

48 voltin järjestelmällä toimivien sähköisten karting-autojen rakentaminen on osa autopuolen projektiopintoja. Matalajännitejärjestemä mahdollistaa tekemisen ilman varsinaisia sähköasennuslupia (kuva: Tommi Ylimäki).