Kiertotaloudesta osa SeAMKin arkea

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Ympäristöllä on yhä suurempi rooli talousjärjestelmässä. Ympäristöarvojen korostaminen on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Lisäksi ympäristöarvojen ja talouden vastakkainasettelu on alkanut hälventyä. Talouden ja ympäristön yhdistävä kiertotalous nähdään tulevaisuuden järjestelmänä, joka on ratkaisu kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan. Kiertotaloudella pyritään resurssien viisaaseen käyttöön, jolloin talouden ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Kiertotaloudella voidaan hillitä ilmastonmuutosta, joten kiertotalouteen siirtyminen on erittäin tärkeää nopealla aikataululla. Tämän johdosta kiertotaloutta tuetaan monella eri yhteiskunnan sektorilla. Esimerkiksi Sitra on ollut vahva kiertotalouden jalkauttaja Suomessa (Sitra 2019).

Kiertotaloutta tuodaan osaksi myös ammattikorkeakoulujen arkea. Esimerkiksi Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin –hanke (OKM) on 19 ammattikorkeakoulun yhteinen projekti, jossa tuodaan kiertotalous osaksi ammattikorkeakoulujen toimintatapoja sekä opetus- ja ohjausmetodeja. Hanketta koordinoi Lapin amk, ja siinä on mukana myös SeAMK. Toinen vahvasti kiertotaloutta edistävä hanke on ollut Ruokaketjun kiertotalous- hanke, jota rahoittaa Sitra. Siinä on tarkoitus tarjota lisää kiertotalouden koulutusta ruoka-alalle.

Kiertotalous-seminaari kiinnosti

Näiden kahden hankkeen kautta järjestettiin 21.2.2019 SeAMKin sisäinen Kiertotalous-seminaari, jossa kerrottiin meneillään olevista SeAMKin kiertotalouden hankkeista (kuva). Tilaisuudella haluttiin lisätä SeAMKin sisäistä tiedonkulkua eri yksiköiden välillä ja kertoa uusimpia hankekuulumisia. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia hanke-esimerkkejä muovinkierrätyksestä, insinöörikoulutuksen uudistustyöstä, puun elintarvikekäytöstä, ruokahävikistä, kiertotalouden tallimallista, kiertotalouskursseista sekä puurakentamisesta. Yleisöä oli paikalla useita kymmeniä, ja tilaisuudessa oli mahdollisuus kysymyksille, kommenteille ja verkostoitumiselle. Yksi mielenkiintoisimmista tavoista tuoda kiertotalous osaksi opiskelijoiden opintoja on kiertotalous tallimalli, jossa kiertotalous integroidaan osaksi tutkinto-ohjelmia. Yleisön palaute oli kannustavaa ja kiertotalouteen liittyville seminaareille halutaan jatkoa.

SeAMKissa kiertotaloutta
Kiertotalous kiinnostaa SeAMKissa (Kuva: Outi Kemppainen)

SeAMK uudistaa ympäristöohjelmaansa

Kiertotalous-seminaarissa kerrottiin myös SeAMKin uudistuvasta ympäristöohjelmasta. Ympäristöohjelman uudistamistyötä tehdään SeAMKin ympäristövastuun työryhmän ja Kierotalousosaamista ammattikorkeakouluihin –hankkeen yhteistyöllä. Hankkeessa halutaan integroida kiertotalous osaksi ammattikorkeakoulujen arkea. Niinpä kiertotalous halutaan nostaa esille opettajien, opiskelijoiden, sidosryhmien kuin koko SeAMK yhteisön keskuudessa. Työtä tehdään erityisesti uusien opetusmateriaalien ja oppimisympäristöjen kanssa, mutta samalla haetaan myös uusia toimintatapoja. Yksi tavoite on toteuttaa kiertotaloutta ammattikorkeakoulujen arjessa ja tuoda erilaisia uusia käytänteitä näkyväksi kaikille.

Kiertotaloutta tuetaan arjen tasolla uudistamalla SeAMKin nykyistä ympäristöohjelmaa, joka on laadittu v. 2015. Nyt halutaan nostaa kiertotalous ja ilmasto ohjelman keskiöön. Ohjelmaan halutaan tuoda käytännön ympäristötekoja näkyviin. Aiemmin ei ole listattu ympäristöohjelmaan kuuluvia toimenpiteitä konkreettisesti, ja nyt halutaan asettaa selvä tavoite. Ohjelmalla halutaan esimerkiksi listata säästötavoitteita energian- ja vedenkulutuksessa sekä kertoa selvästi, mitkä toimenpiteet kuuluvat SeAMKin ilmastotekoihin. Ympäristöohjelman laatiminen on alkanut vuoden 2019 alussa ja sen ennakoidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

 

Kari Laasasenaho
Taina Seppälä-Kolkka
Terhi Junkkari

Lähteet:
Sitra 2019. Kiertotalous. Saatavilla: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/ (25.2.2019)