Väyläopinnoista ”ainoastaan hyötyä” | @SeAMK-verkkolehti

Väyläopinnoista ”ainoastaan hyötyä”

#

Kun aloitimme SeAMK-Sedu yhteistyön väyläopintojen kehittämiseen syksyllä 2017 Tie tulevaisuuteen -hankkeen puitteissa, oli vaikea kuvitella aikaa, jolloin tämän kehittämistyön tulokset olisivat osa koulutusorganisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Mutta tässä pisteessä olemme ja tällä viikolla pääsimme juhlimaan ensimmäisen ammatillisen väylän opiskelijan, Iida Hautaluoman, valmistumista tradenomiksi. Lämpimät onnittelut Iidalle!


Kuva 1. Iida Hautaluoma SeAMKin opinto-ohjaaja Johanna Koivulan kanssa valmistujaisissa (Kuva: Tiina Hietala).

Sain mahdollisuuden haastatella Iidaa ennen valmistujaisia ja näin hän kertoo omasta väylä-ajastaan.

Tiesitkö jo merkonomi-tutkintoa aloittaessasi, että haluat jatkaa korkeakouluopintoihin?

 • Ennen merkonomitutkinnon suorittamista ja sen aikana korkeakouluopinnot kävivät mielessä, mutta lähinnä vain tuumailuna. Vuoden 2018 keväällä sain tietoa tulevista korkeakoulun väyläopinnoista koulun sähköpostin kautta. Koska korkeakouluopinnot olivat jo ennen käyneet itsellä mielessä, päätin kyseisiin väyläopintoihin ilmoittautua. Mahdollisuus väyläopintojen suorittamiseen sattui tulemaan tuolloin oikeaan aikaan ja paikkaan itselle, joten niihin ilmoittautuminen oli itsestään selvää.

Miten silta-opinnot auttoivat siirtymisessä toiselta asteelta korkea-asteelle?

 • Väyläopinnot ja merkonomiopinnot tavallaan tukivat toinen toistaan, joten hyöty niistä oli suuri. Toisen asteen opinnot antoivat myös pohjan korkeakouluopinnoille. Siirtyminen siis toiseelta asteelta korkeakouluasteelle sujui suhteellisen hyvin opintojen ja muidenkin asioiden osalta.

Mikä oli opinnoissa haastavinta/helpointa?

 • Väyläopinnoissa haastavinta oli ehkä aikataulutus, koska väyläopintojen ohessa samalla viimeistelin merkonomiopintoja ja suoritin työharjoittelua tilitoimistossa.
 • Helpointa opinnoissa oli ehkä se missä, miten väyläopinnot toteutettiin eli verkko-opintoina ja joka toinen viikko iltakouluna paikan päällä koululla sekä opintojen sisällöt, koska ne kulkivat käsi kädessä merkonomiopintojen kanssa.

Jäikö mikään opintojakso tai opettaja tai teema erityisesti mieleen?

 • Kursseista erityisesti mieleen jäi Tositteesta tilinpäätökseen -kurssi.
 • Opettajista mieleen jäi Jorma Imppola ja Kansantalouden perusteet -kurssi sekä Cory Isaacs ja Internationalization of business -kurssi.
 • Yleisesti opinnoista mieleen jäi myös erilaiset yritysvierailut.

Nyt kun olet valmistumassa tradenomiksi, niin mitä on suunnitelmissa?

 • Olen tämän vuoden tammikuusta asti ollut töissä paikassa, jossa olin viime vuonna työharjoittelussa ja kesätöissä. Joten suunnitelmissa on siis työelämässä oleilu ainakin toistaiseksi!

Oletko ajatellut jatkaa myöhemmin yAMK-tutkintoa tekemään?

 • Tällä hetkellä itselläni opiskelut on opiskeltu, mutta tulevaisuudessa YAMK-tutkinnon suorittaminen voi ihan hyvinkin olla vaihtoehto. Katsoo nyt mitä tuleva tuo tullessaan.

Mitä neuvoja/vinkkejä sinulla olisi nyt 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa olevalle, väyläopintoja suunnittelevalle ja/tai korkeakouluopintoja aloittavalle?

 • Väyläopintoja suunnittelevalle haluaisin sanoa, että opinnoista tulee olemaan ainoastaan hyötyä ja etua sekä opintojesi osalta että myös korkeakoulututkinnon suorittamisen osalta.
 • Korkeakoulututkinnon suorittaminen väyläopintojen kautta oli kokonaisuudessaan itselle positiivinen kokemus, joka poiki mahdollisuuksia niin opintojen kuin työelämänkin osalta.

 Vahva kiinnostus toisen asteen ammatillisen väylän opintoihin jatkuu

Iidan jalanjäljissä on seurannut useampikin ammatillisen toisen asteen opiskelija ja ensi syksyllä taipaleen aloittaa 43 uutta väyläopiskelijaa. Yhteistyömme oppilaitosten kanssa on laajentunut ja nyt mukana on Sedun lisäksi 5 muutakin yhteistyöorganisaatiota. Voin todeta, että Tie tulevaisuuteen -hankkeen päätavoite kehittää joustavia opintopolkuja ammattikorkeakoulun ja toisen asteen välille on saavutettu. Kehittämistyö kuitenkin jatkuu.

Lisätietoa ammatillisen toisen asteen väylistä sekä väyläopetussuunnitelmat löytyvät täältä: Ammatillisen toisen asteen väylä | SeAMK

Tiina Hietala
Koordinaattori, 2. asteen väyläopinnot
Korkeakouluasiamies

tiina.hietala(at)seamk.fi